Luật sửa đổi- bổ sung một số điều của Luật cán bộ- công chức và Luật viên chức

QH 2019.11.25 52 Luật Sửa đổi Bổ Sung Một Số điều Của Luật Cán Bộ Công Chức Và Luật Viên Chức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *