Thông tư số 22/2023 TT-BYT Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

Thong Tu 22 Quy Dinh Gia BHYT Thay The TT 39 13 (1)

Bài viết cùng chủ đề: