Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

24 2023 ND CP QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CB, CC, VC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

 

Bài viết cùng chủ đề: