Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình V/v “Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình”

21 2019 NQ HĐND 13.12.2019 ( Giá ND Mới 2020)