Giá thuốc- Vật tư tại nhà thuốc Bệnh viện

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
 NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN
DANH MỤC – BẢNG GIÁ THUỐC
 ĐVT: đồng
STT Tên thuốc ĐVT  Giá bán
1 A.T Sodium phosphates (Monobasic natri phosphat  + Dibasic natri phosphat ) Chai               47.080
2 Acetazolamid 250mg Viên                 1.150
3 Actapulgite 3g (Attapulgit mormoiron hoạt hóa) Gói                 3.473
4 Acyclovir Stella 800mg (Aciclovir) Viên                 4.400
5 Adrenalin 1mg/ml (Epinephrin (adrenalin)) Ống                 1.940
6 Aladka-beta 15mg+ 52.500UI (Betamethason+ Neomycin sulfat) Lọ               53.500
7 Albuman 20% – 50ml (Albumin) Lọ             886.200
8 Althax 120mg (Thymomodulin) Viên                 5.671
9 Ambuxol 30mg (Ambroxol) Lọ               40.125
10 Anbaliv (Silymarin) 400mg Viên               11.235
11 Anbaluti 330mg (Levocarnitin) Viên               12.305
12 Antarene codein 200mg/30mg Viên                 9.630
13 Aprovel 150mg (Irbesartan) Viên               10.230
14 Arazol-Tab 40mg (Esomeprazol) Viên               15.515
15 Arcoxia 60mg (Etoricoxib) Viên               15.218
16 ARMTEN 200mg (Ceftibuten) Viên               41.730
17 Arthroease 1500mg (Glucosamin) Gói                 8.025
18 Arthroloc 1500mg (Glucosamin) Gói               14.766
19 Artrex (Cao Withania somnifera;Cao Boswellia serrata;Cao gừng;Cao nghệ) Viên                 9.309
20 Asakoya 100mg (Panax notoginseng saponins) Viên               12.840
21 Aslem 0,3mg/ml (Glycyl funtumin (hydroclorid)) Ống               44.715
22 Aspilets EC 80mg (Acid acetylsalicylic ) Viên                    621
23 Aspirin – 100mg (Acetylsalicylic acid (DL-lysin-acetylsalicylat)) Viên                    518
24 Atiferlit 50mg/5ml(Sắt III hydroxyd Polymatose) Ống               17.976
25 Atihepam 500mg (L-Ornithin – L- aspartat) Viên                 5.280
26 Atsotine Soft Capsule 400mg (Choline alfoscerat) Viên               14.445
27 Aupiflox 400mg/250ml(Moxifloxacin) Túi             259.350
28 Auricularum (Oxytetracylin hydroclorid+ Polymyxin B sulfast+ Nystatin+ Dexamethason) Lọ             367.500
29 Ausvair 75mg (Pregabalin) Viên                 7.972
30 Avamys 27.5mcg/liều (Fluticason furoat) Bình             181.851
31 Avamys Nasal Spray Sus 27,5mcg/liều xịt (Fluticason furoat) Bình             220.500
32 Avigly 40mg+20mg+400mg (Glycyrrhizin; L-cystein hydrochlorid; Glycin) Ống               85.600
33 Avodart 0,5mg (Dutasterid) Viên               18.465
34 AZARGA 5ML 1’S (Brinzolamid + timolol) Lọ             326.340
35 Azintal forte (Azintamide; Pancreatin ; Cellulase ; Simethicon ) Viên                 8.025
36 Baci-subti ≥10^8 CFU/500mg (Bacillus subtilis) Viên                 3.245
37 Baclosal 10 mg ( Baclofen) Viên                 2.860
38 Bart (Tenoxicam 20mg) Viên                 7.918
39 Barudon (Oxethazaine +Dried aluminum hydroxide +Magnesium hydroxid) Gói                 4.180
40 Basocholine 500mg (Citicolin) Gói               24.075
41 Benzina 10mg (Flunarizin) Viên                 2.695
42 Berodual (Fenoterol + ipratropium) Bình             138.938
43 Bestdocel 80mg/4ml Lọ             482.895
44 Bestimac Q10 30mg (Ubidecarenon) Viên                 4.950
45 Betaloc Zok 25mg (Metoprolol) Viên                 4.828
46 Betaloc Zok 50mg (Metoprolol) Viên                 5.874
47 Betaserc 24mg (Betahistin) Viên                 6.379
48 BETOPTIC S 0.25%  5ML 1’S (Betaxolol) Lọ               91.057
49 BFS-Thioctic 300mg(Acid thioctic (Meglumin thioctat)) Lọ             132.300
50 Bigemax 1g (Gemcitabin) Lọ             362.237
51 Bilomag 80mg (Ginkgo biloba) Viên                 7.276
52 BISUFAT 25mcg/50mcg/50mg (Selen, Crom, Acid ascorbic) Viên                 4.840
53 Bivantox 200mg (Acid alpha lipoic) Viên                 8.186
54 Bivantox 300mg tab (Acid alpha lipoic) Viên                 9.630
55 Bivantox 600mg (Acid alpha lipoic) Viên               19.260
56 Boncium 500mg + 250UI (Calcium carbonate + Vitamin D3) Viên                 5.335
57 Bosviral 800mg (Aciclovir) Viên               13.268
58 Brainrish 233,77mg+1,75mg (Dầu cá tinh luyện) Viên                 4.290
59 BRANCHAMINE (L-leucin + L-isoleucin + L-Lysin HCl + L-Phenylalanin + L-threonin + L-valin + L-tryptophan + L-Histidin hydroclorid monohydrat + L-Methionin) Gói               16.050
60 Brilinta Tab 90mg 6×10’s (Ticagrelor) Viên               16.984
61 Bromanase 50 F.I.P units (Bromelain) Viên                 3.850
62 Buderen 2mg/ml (Budesonid) Lọ             283.500
63 Caavirel 0,5 mg  (Entecavir) Viên                 9.887
64 Cadiflex 1500mg (Glucosamin) Gói                 7.116
65 Calciumgeral (Tricalci phosphat + Vitamin D3) Gói               11.235
66 Cammic 500mg (Tranexamic acid) Viên                 1.848
67 Camzitol 100mg (Acetylsalicylic acid (DL-lysin-acetylsalicylat)) Viên                 3.223
68 Canpaxel 100 (Paclitaxel) 100mg Lọ             278.249
69 Capilusa 26mg (Cao khô lá thường xuân) Viên                 5.885
70 Cardioton 30 mg + 6,71 mg(Ubidecarenon + D-alpha-Tocopherol) Viên                 7.303
71 Casmorin (Các acid amin, các vitamin) Viên                 6.420
72 Catefat 1g/10ml (Levocarnitin) Ống               22.245
73 Cavinton 5mg (Vinpocetin) Viên                 3.003
74 Cefaclor Stada 500mg (Cefaclor) Viên               10.696
75 Cefadroxil PMP 250mg (Cefadroxil) Viên                 1.518
76 Cefatam 750 (Cefalexin) Viên                 2.772
77 CEFIMED 200MG (Cefixim) Viên               19.100
78 CEFIMED 400MG (Cefixim) Viên               37.450
79 Ceftriaxone EG 1g/10ml (Ceftriaxone) Lọ               19.025
80 Celebrex 200mg (Celecoxib) Viên               12.747
81 Celofirm 200mg (Celecoxib) Viên               11.128
82 Cepoxitil 200(Cefpodoxim) Viên               11.235
83 Cerecozin 500mg (Citicolin) Viên               20.865
84 Citi – Brain 250 (Citicolin 125mg/ml; 2ml) Ống               37.075
85 Citimedlac 1000 mg/4 ml (Citicolin) Ống               58.850
86 Citropholi 250mg (Cao Vân Chi) Viên               16.050
87 Clamodia 625 FC Tablets (Amoxicilin + acid clavulanic) Viên               10.486
88 Clindastad 150mg (Clindamycin) Viên                 1.193
89 CoAprovel 150mg/12,5mg (Irbesartan + hydroclorothiazid) Viên               10.230
90 Colchicina Seid 1mg (Colchicine) Viên                 5.778
91 Combilipid  MCT  Peri lnjection  1250ml (Acid amin + glucose + lipid) Túi             861.000
92 Combilipid 375ml (Acid amin + glucose + lipid (*)) Túi             588.000
93 Combilipid MCT  Peri Injection 1875ml (Acid amin + glucose + lipid) Túi          1.203.600
94 Combilipid Peri Injection 1040ml (Acid amin + glucose + lipid (*)) Túi             840.000
95 Combilipid Peri Injection 1440ml (Acid amin + glucose + lipid (*)) Túi             894.600
96 Combilipid Peri Injection 1920ml (Acid amin + glucose + lipid (*)) Túi          1.224.000
97 Combilipid Peri Injection 384ml (Acid amin + glucose + lipid (*)) Túi             651.000
98 Combivent 0,5mg + 2,5mg (Salbutamol + ipratropium) Lọ               17.199
99 Concor 5mg (Bisoprolol) Viên                 4.719
100 Cordarone 200mg (Amiodaron hydroclorid) Viên                 7.223
101 Coveram 5mg/10mg (Perindopril + amlodipin) Viên                 7.050
102 Coveram 5mg/5mg (Perindopril + amlodipin) Viên                 7.050
103 Coversyl 10mg (Perindopril) Viên                 8.517
104 Coversyl 5mg (Perindopril) Viên                 6.046
105 Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg (Perindopril + indapamid) Viên                 6.955
106 Cravit 25mg/5ml (Levofloxacin) Lọ               94.711
107 Crestor 10mg (Rosuvastatin) Viên               15.572
108 CTTProzil 500mg (Cefprozil) Viên               29.960
109 Chymotase 60 mg (Thymomodulin) Ống               20.330
110 Daflon 500mg (Diosmin + hesperidin) Viên                 3.584
111 Daivonex Oint 30g (Calcipotriol) Tuýp             286.650
112 DALACIN C CAP 300MG 16’S (Clindamycin) Viên               12.062
113 Dasbrain (Dầu cá ngừ tự nhiên) Viên               13.482
114 Degas 8mg/4ml (Ondansetron) Ống               15.729
115 Degodas 2,5mg (Acid Ibandronic) Viên               13.889
116 Depakine 200mg (Valproat natri) Viên                 2.727
117 Depakine chrono 500mg (Valproat natri + valproic acid) Viên                 7.460
118 Depo-Medrol Inj 40mg/ml (Methyl prednisolon) Lọ               37.096
119 Dermovate 15g Cre 0.05% 15g (Clobetasol propionat) Tuýp               45.809
120 Deslora 5mg(Desloratadin) Viên                 1.650
121 Devodil 50mg (Sulpirid) Viên                 2.860
122 Diamicron MR 30mg (Gliclazid) Viên                 3.042
123 Diamicron MR 60mg (Gliclazid) Viên                 5.655
124 Dicenin 400mg (Choline alfoscerat) Viên               12.840
125 Dimedrol 10mg/1ml (Diphenhydramin ) Ống                    621
126 Dloe 4 (Ondansetron) Viên               11.770
127 Dompenic 10mg (Domperidon) Ống                 8.335
128 Doncef  500mg (Cefradin) Viên                 2.750
129 Dopharalgic 500mg (Cefprozil) Viên               29.853
130 Dorithricin 0,5mg+1mg+1,5mg (Tyrothricin + benzocain+ benzalkonium) Viên                 2.420
131 Drotavep 40mg  (Drotaverin) Viên                 1.375
132 Droxicef 500mg (Cefadroxil) Viên                 2.695
133 Dũ Thương Linh (Thổ miết trùng, Hồng hoa, Tự nhiên đồng, Long não, Hạt dưa chuột, Tục đoạn, Tam thất, Đương quy, Cao Lạc tân phụ) Viên                 3.465
134 Duchat ( Calci; Thiamine hydrochloride; Riboflavine sodium phosphate; Pyridoxine hydrochloride; Cholecalciferol; Alpha tocopheryl acetate; Nicotinamide; Dexpantheno; Lysin hydrochloride) Ống               12.840
135 Duoplavin 75mg/100mg (Clopidogrel + acetylsalicylic acid) Viên               22.286
136 Dưỡng tâm an thần Vinaplant Gói               11.235
137 E-cox 60mg (Etoricoxib) Viên                 7.330
138 Elacox 200 (Etodolac) Viên                 2.750
139 Elthon 50mg (Itoprid) Viên                 5.276
140 Emanera 40mg (Esomeprazol) Viên               21.400
141 Emtriteno 200mg+300mg (Emtricitabin + Tenofovir) Viên               26.750
142 Enterobella (Bacillus clausii) Gói                 5.832
143 ENTEROGERMINA 2 tỷ bào tử/5ml (Bào tử kháng đa kháng sinh Bacillus clausii) Ống                 7.023
144 Epalrest 50mg (Epalrestat) Viên                 8.667
145 Erilcar 10 (Enalapril) Viên                 1.595
146 Erilcar 5 (Enalapril) Viên                    942
147 Eroleucin 952mg, 1904mg, 1144mg (L-Isoleucin + L-Leucin + L-Valin) Gói               31.458
148 Ery Children 250mg (Erythromycin) Gói                 5.528
149 Erylik 4% + 0,025% (Tretinoin + erythromycin) Tuýp             118.650
150 Esapbe 40mg (Esomeprazol) Viên               14.980
151 Esserose 450mg (Phospholipid đậu nành) Viên                 6.955
152 Etmine 10mg (Ebastine) Viên                 8.560
153 Etoposid Bidiphar 100mg (Etoposid) Lọ             115.498
154 Eumovate cream 0.05% (Clobetasol butyrat) Tuýp               21.688
155 Evasif 245mg (Tenofovir disoproxil ) Viên               51.895
156 Fasthan 20mg (Pravastatin) Viên                 7.651
157 Fegra 180mg (Fexofenadin) Viên                 5.564
158 FERROVIN (Sắt sucrose (hay dextran)) Ống               95.230
159 Flixonase Nasal Spray 0.05% 60Dose (Fluticason propionat) Chai             155.322
160 Floezy 0,4mg (Tamsulosin hydroclorid) Viên               12.840
161 Fogicap 20mg + 1680mg (omeprazol +Natribicarbonat) Gói               10.154
162 Forxiga Tab 10mg 2×14’s (Dapagliflozin) Viên               20.330
163 Galoxcin 750mg (Levofloxacin) Lọ             131.250
164 Galremin 8mg (Galantamin) Viên                 7.276
165 Gastropulgite 2,5g + 0,5g (Attapulgite + Aluminum hydroxide and magnesium) Gói                 3.358
166 Gelbra 20mg Gastro- resistant tablets (Rabeprazole natri) Viên               14.965
167 Glucophage 500mg (Metformin) Viên                 1.758
168 Glucophage 850mg (Metformin) Viên                 3.786
169 Glucophage XR 750mg (Metformin) Viên                 4.045
170 Glucovance 500mg/5mg Tab 30’s (Glibenclamid + metformin) Viên                 5.184
171 Glupain Forte 750mg (Glucosamin) Viên               11.235
172 Glypressin 1mg (Terlipressin) Lọ             782.114
173 Goldesome 40mg (Esomeprazol) Viên               19.260
174 Goldoflo 200mg/40ml (Ofloxacin) Túi             162.750
175 Golistin-Enema 24,41g+7,89g (Monobasic natri phosphat + dibasic natri phosphat) Lọ               55.613
176 Gikorcen 120mg (Cao khô lá bạch quả) Viên                 6.634
177 Giloba 40mg (Gingko biloba) Viên                 3.850
178 Gintecin 17,5mg/5ml (Ginkgo biloba) Ống               74.900
179 Hania 10mg (Donepezil) Viên               63.130
180 HCQ 200mg (Hydroxy chloroquin) Viên                 4.928
181 Heltec 3g (L-Ornithin – L- aspartat) Gói               40.660
182 Hepasyzin (Cao Cardus marianus, Thiamine nitrate, Pyridoxine HCl, Nicotinamide, Calci pantothenate, Cyanocobalamin) Viên               10.165
183 Hueso Tab 300mg (Ursodeoxycholic acid) Viên               12.840
184 Huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế (SAT) (Huyết thanh kháng uốn ván) Ống               27.713
185 Iba-Mentin 1000 mg+62,5 mg (Amoxicilin + acid clavulanic) Viên               17.013
186 Incepdazol 250mg (Metronidazol) Viên                    529
187 Indocollyre (Indomethacin 0,1%; 5ml) Lọ               72.760
188 Inoluck 40mg (Esomeprazol) Viên               14.980
189 Interginko tablet 120mg (Cao khô lá Bạch quả) Viên                 6.688
190 Jafumin (L-leucin; L-isoleucin; L-Lysin HCl; L-Phenylalanin; L-threonin; L-valin; L-tryptophan; L-Histidin hydroclorid monohydrat; L-Methionin) Gói               16.050
191 Japrolox TAB 60mg 20’s (Loxoprofen) Viên                 5.082
192 Jasugrel 10mg (Prasugrel) Viên               38.520
193 KARY UNI 5ML (Pirenoxin) Lọ               32.415
194 Keobton 500mg (Levofloxacin) Viên               17.976
195 Keppra 500mg (Levetiracetam) Viên               16.553
196 Ketosteril 600mg (Các muối calci dẫn xuất của acid amin và các acid amin) Viên               14.493
197 Lamisil 5g (Terbinafin (hydroclorid)) Tuýp               44.404
198 Ledvir 90mg + 400mg (Sofosbuvir + ledipasvir) Viên             183.750
199 Leflocin 5mg/ml (Levofloxacin) Chai             246.750
200 Levogolds 750mg/150ml (Levofloxacin) Túi             257.250
201 LEVOTOZIN CAPSULE 60mg (Levodropropizin) Viên                 6.420
202 Levothyrox Tab 50mcg 3×10’s (Levothyroxin (muối natri)) Viên                 1.108
203 Lipanthyl 200M (Fenofibrat) Viên                 7.547
204 Lipanthyl NT 145mg (Fenofibrat) Viên               11.300
205 Lipanthyl Supra 160mg (Fenofibrat) Viên               10.762
206 Liposic Eye gel (Carbomer 0,2%; 2mg/g) Tuýp               59.920
207 Lipovenoes 10% – 250ml PLR (Nhũ dịch lipid) Chai               99.510
208 Livermarin 140mg (Silymarin) Viên                 5.992
209 Livernin-DH (Arginin hydroclorid) Ống                 9.202
210 Livetin-EP (Cao Cardus marianus, Thiamine nitrate, Pyridoxine HCl, Nicotinamide, Calci pantothenate, Cyanocobalamin) Viên                 4.840
211 Livethine (L-Ornithin – L-Aspartat ) Lọ               44.940
212 Livosil 140mg (Silymarin) Viên                 6.848
213 Locgoda 0,1% (Mometasone furoat) Tuýp               69.550
214 Luotai 100mg (Panax notoginseng saponins) Viên                 8.592
215 Luotai 200mg (Panax notoginseng saponins) Lọ             121.275
216 Lyoxatin 100mg/20ml (Oxaliplatin) Lọ             409.491
217 Lyrica 75mg (Pregabalin) Viên               18.923
218 MACFOR 3000mg (Dioctahedral smectit) Gói                 7.597
219 Maecran (Vitamin E, Vitamin C, β-caroten, Kẽm oxid, Đồng oxid, Selen, Mangan sulfat) Viên                 5.500
220 Meconeuro (Mecobalamin) Ống               26.750
221 Medi-Neuro ultra 250mg+250mg+1000mcg (Vitamin B1 + B6 + B12) Viên                 4.620
222 Medrol Tab 16mg 30’s (Methyl prednisolon) Viên                 4.039
223 Medrol Tab 4mg 30’s (Methyl prednisolon) Viên                 1.130
224 Melopower 300mg (L-Ornithin – L- aspartat) Viên                 3.179
225 Menison 16mg (Methyl prednisolon) Viên                 2.948
226 Menison 4mg (Methyl prednisolon) Viên                 1.012
227 Meropenem/Anfarm 500mg (Meropenem) Lọ             262.500
228 Merugold I.V 1g (Meropenem) Lọ             163.800
229 Metazydyna 20mg (Trimetazidin) Viên                 2.079
230 Meyercolin 500mg (Citicolin) Viên               17.120
231 MG-TAN Inj 1680ml (Acid amin + glucose + lipid) Túi          1.052.640
232 MG-TAN Inj 1920ml (Acid amin + glucose + lipid) Túi          1.203.600
233 MG-TAN Inj 360ml (Acid amin + glucose + lipid) Túi             564.480
234 Miacolin 100mg (Saponin toàn phần chiết xuất từ rễ Tam thất) Viên               12.840
235 Mianifax 10mg/50ml (Nimodipin) Lọ             472.500
236 Micardis 40mg (Telmisartan) Viên               10.520
237 Minicef 400mg (Cefixim) Viên               12.359
238 Morganin 500mg (Arginin hydroclorid) Viên                 4.840
239 Morihepamin 200ml (Acid amin*) Túi             122.464
240 Morihepamin 500ml (Acid amin*) Túi             196.072
241 Moxacin 500mg (Amoxicilin) Viên                 1.594
242 Moxiflocaxin Invagen (Moxifloxacin) 400mg/250ml Lọ             334.950
243 Moxydar(Nhôm oxid hydrat hóa + Magnesi hydroxyd + Nhôm phosphat hydrat + Gôm Guar ) Viên                 8.560
244 Mufecin Nasal Spray 0,5mg/ml (Mometason furoat) Chai             310.800
245 Mydocalm 50mg (Tolperison) Viên                 1.317
246 Myomethol 500mg (Methocarbamol) Viên                 2.195
247 Myonal 50mg (Eperison) Viên                 3.758
248 Natri clorid 0,9% – 100ml (Natri clorid) Chai                 7.865
249 Natri Clorid 0,9% – 500ml (Natri clorid) Chai               11.235
250 Natri clorid 0,9% – 8ml (Natri clorid) Lọ                 1.561
251 Natrilix SR 1,5mg (Indapamid) Viên                 3.592
252 Natrixam 1.5mg/5mg Tab 6×5’s (Amlodipin + indapamid) Viên                 5.486
253 Natrofen 500mg (Cefprozil) Viên               36.915
254 Nebilet 5mg (Nebivolol) Viên                 8.132
255 Nebusal 6% – 5ml (Natri clorid) Ống                 8.988
256 Nephrosteril 7%-250ml (Acid amin*) Chai               98.226
257 Neso 500mg/20mg (Naproxen + esomeprazol) Viên               13.696
258 Neurontin 300mg (Gabapentin) Viên               12.108
259 Nexium Inj 40mg 1’s (Esomeprazol) Lọ             161.238
260 Nexium Mups 40mg (Esomeprazol) Viên               24.028
261 NIKP- Citicolin injection 500mg/2ml Ống               55.533
262 Nirdicin 250mg (Levofloxacin) Viên               21.935
263 Nootropil Tab 800mg 3×15’s (Piracetam) Viên                 3.870
264 No-Spa forte 80mg (Drotaverin clohydrat) Viên                 1.274
265 Oflovid 15mg/5ml (Ofloxacin) Lọ               59.784
266 Opecalcium1100mg,100mg,50mg (Calci glucoheptonat + Acid ascorbic + Nicotinamid) Ống               12.840
267 Osbifin 20mg (Leflunomid) Viên               23.968
268 Palibone 70mg (Alendronat) Viên               80.250
269 Pamcora (Fursultiamine, Riboflavin, Pyridoxine HCl, Cyanocobalamin, Ascorbic acid, Tocopherol acetate) Viên                 6.420
270 Panangin 140mg +158mg (Magnesi aspartat + kali aspartat) Viên                 1.709
271 Pancres 170mg (Pancreatin) Viên                 3.300
272 Panto-Denk (Pantoprazole) Viên               11.770
273 Paratramol 325 mg+37,5 mg (Paracetamol + tramadol) Viên                 7.619
274 Partamol eff 500mg (Paracetamol) Viên                 1.540
275 Partamol Tab 500mg (Paracetamol ) Viên                    552
276 Pentasa 1g (Mesalazin) Viên               59.148
277 Pentasa 500mg (Mesalazin) Viên               12.705
278 Piascledine (Cao toàn phần không xà phòng hóa quả bơ và dầu đậu nành) Viên               12.840
279 Pitator 2mg (Pitavastatin calcium) Viên               13.803
280 Pit-Stat Tablet 2mg (Pitavastatin) Viên               12.840
281 Plavix 75mg (Clopidogrel) Viên               18.943
282 PM NextG Cal (Calci; Phospho; Vitamin D3; Vitamin K1) Viên                 5.618
283 PMS-Pregabalin 75mg (Pregabalin) Viên               14.606
284 Pollezin 5mg (Levocetirizin) Viên                 6.404
285 Polyhema 50mg (Sắt (III) hydroxyd polymaltose) Ống                 7.918
286 Povidone Iodine 10% (Povidon iodin
) 140ml
Lọ               28.762
287 Povidone Iodine 10% (Povidon iodin) 50ml Lọ                 8.375
288 Praverix 500mg (Amoxicilin) Viên                 2.618
289 Preclint 45ml (Dinatri phosphat dodecahydrat + Mononatri phosphat dihydrat) Chai             123.900
290 Pricefil 500mg (Cefprozil) Viên               36.915
291 Printa 90mg (Ticagrelor) Viên               14.873
292 Pro-Acidol Plus (Bacillus subtilis+Lactobacillus acidophilus) Lọ             126.000
293 Procoralan Tab 5mg 56’s (Ivabradin) Viên               10.987
294 Procoralan Tab 7.5mg 56’s (Ivabradin) Viên               11.284
295 Pulmicort Respules 500mcg/2ml (Budesonid) Ống               14.802
296 Pyfaclor 250mg (Cefaclor) Viên                 4.950
297 Pyzacar 25 mg (Losartan kali) Viên                 2.195
298 Pyzacar HCT 100/25mg (Losartan + Hydroclorothiazid) Viên                 2.541
299 Phostaligel Nic 20%/10g (Nhôm phosphat gel) Gói               10.165
300 Quinacar 20 (Quinapril) Viên                 4.180
301 Quinacar 5mg (Quinapril) Viên                 1.940
302 Quinrox 400/40 (Ciprofloxacin) Lọ             123.900
303 Rabeloc I.V.20mg (Rabeprazol) Lọ             157.500
304 Rabeto-40mg (Rabeprazol) Viên                 9.095
305 Reduze (Glucosamin,chiết xuất sụn cá mập,Cao đặc gừng,cao đặc hoàng bá) Viên                 7.490
306 RESIDRON 35mg (Risedronat) Viên               58.850
307 RIDLOR 75mg(Clopidogrel) Viên                 1.209
308 Risperdal 2mg (Risperidon) Viên               21.452
309 Rocalcic 50IU (Calcitonin) 50IU/ml ống               52.430
310 Rolapain 80mg (Thymomodulin) Viên                 5.390
311 Roticox 60mg film-coated tablets (Etoricoxib) Viên               14.445
312 Roticox 90 mg film-coated (Etoricoxib) Viên               14.980
313 Rowachol (Alpha pinene; Beta pinene; Camphene; Cineol; Menthol; Menthone; Borneol) Viên                 3.465
314 Rowatinex (Pinene (alpha+beta); Camphene; Cineol BPC; Fenchone; Borneol; Anethol) Viên                 3.817
315 Safoli 50mg + 0,35mg (Sắt (III) hydroxyd polymaltose +acid folic) Viên                 4.895
316 Scilin M30 (30/70)-10ml (Insulin người trộn, hỗn hợp) Lọ             106.680
317 Scilin N 40UI/ml (Insulin) Lọ             109.200
318 Scilin R 40UI/ml (Insulin người tác dụng nhanh, ngắn) Lọ             107.100
319 Seretide Accuhaler 50/250mcg (Salmeterol
+ fluticason propionat)
Hộp             272.104
320 Shinetadeno 50mg (Pygenum africanum) Viên                 8.560
321 Sifrol 0,25mg (Pramipexol) Viên               10.419
322 Simenic 40mg+100mg (Alverin citrat + simethicon) Viên                 5.500
323 Sis-Bone Film- Coated Tablet (Calci gluconat hydrat; Calci carbonat; Calci lactat; Ergocalciferol) Viên                 4.950
324 Smecta 3g (Diosmectit) Gói                 3.822
325 Smodir-DT 300mg (Cefdinir) Viên               16.853
326 Sodium chloride 0,9% – 100ml (Natri clorid) Chai               16.050
327 Sodium chloride 0,9% – 500ml (Natri Clorid) Chai               20.865
328 Sofenac 100mg (Aceclofenac) Viên                 4.950
329 Sopelen Tab 500mg (Citicolin) Viên               33.170
330 Spulit 100mg (Itraconazol) Viên               17.655
331 Stadnex 20 CAP (Esomeprazol) Viên                 3.520
332 STADNEX 40 CAP (Esomeprazol) Viên                 7.276
333 Stadovas 5 CAP (Amlodipin) Viên                    840
334 Stiprol 2,25g/3g (Glycerol) Tuýp                 7.415
335 Sucramed 1000mg (Sucralfat) Gói                 4.840
336 Sulfadiazin bạc 1%; 20g Tube               20.330
337 Symbicort Turbuhaler 160/4,5 mcg – 60liều (Budesonid + formoterol) Ống             300.762
338 SYNDOPA 275(Levodopa + carbidopa) Viên                 3.630
339 Systane Ultra 5ml (Polyethylen glycol + propylen glycol) Lọ               64.306
340 Tanakan 40mg (Ginkgo biloba) Viên                 4.655
341 Tanganil 500mg (Acetyl leucin) Viên                 5.073
342 Tatanol 500mg (Paracetamol) Viên                    282
343 Tatanol Ultra 325mg + 37,5mg(Paracetamol + Tramadol) Viên                 2.420
344 Tavanic 500mg (Levofloxacin) Viên               39.109
345 Tegretol 200mg (Carbamazepin) Viên                 1.709
346 Telfast HD 180mg (Fexofenadin) Viên                 7.303
347 Tenocar 100 (Atenolol) Viên                 1.150
348 Teravir-AF 25mg (Tenofovir) Viên               38.514
349 Tiafo 1g (Cefotiam) Lọ               78.003
350 Timbivo 20mg (Bilastin) Viên                 9.521
351 Tirastam 250mg (Levetiracetam) Viên                 3.300
352 Tominfast 40mg (Simvastatin) Viên                 9.437
353 Thông Tâm Lạc (Nhân sâm, Thuỷ Điệt, Toàn Yết, Xích Thược, Thuyền Thoái, Thổ miết trùng, Ngô công, Đàn hương, Giáng hương, Nhũ hương, Toan táo nhân, Băng phiến) Viên                 7.383
354 Thytodux 60mg/10ml (Thymomodulin) Ống               21.186
355 Transamin Capsules 250mg (Tranexamic acid) Viên                 2.420
356 Transamin Tablets 500mg (Tranexamic acid) Viên                 4.235
357 Travatan 0,04mg/ml (Travoprost) Lọ             264.915
358 Treecom 200 (Cefpodoxim) Viên               10.914
359 Trifungi 100mg (Itraconazol ) Viên                 7.383
360 Trileptal Tab 300mg 5×10’s (Oxcarbazepin) Viên                 8.628
361 Trineuron 50mg + 250mg + 250mcg(Vitamin B1 + B6 + B12) Viên                 1.485
362 Triplixam 10mg/2,5mg/10mg (Amlodipin + indapamid + perindopril) Viên               11.909
363 Trosicam 7.5mg (Meloxicam) Viên                 5.390
364 Troypofol 200mg/20ml (Propofol) Lọ               26.215
365 Ulcogen 800mg (Piracetam) Ống                 8.507
366 Uloxoric 40mg (Febuxostat) Viên               16.692
367 Uloxoric 80mg (Febuxostat) Viên               22.470
368 Umoxgel 61,9g+0,7625g(Colloidal Aluminium phosphat; Magnesium oxid) Gói               10.165
369 Upetal 150mg (Fluconazol) Viên               27.820
370 Ursoterol 250mg(Ursodeoxycholic acid) Viên                 7.597
371 Usaralphar8400UI (Alphachymotrypsin) Gói                 8.560
372 Vastarel MR 35mg (Trimetazidin) Viên                 2.976
373 Ventolin Inhaler 100mcg/liều xịt (Salbutamol sulfat) Bình xịt               81.726
374 Verospiron 25mg (Spironolacton) Viên                 2.090
375 Viacoram 3.5mg/2.5mg Tab 30’s (Perindopril + amlodipin) Viên                 6.377
376 Viacoram 7mg/5mg (Perindopril + amlodipin) Viên                 7.050
377 Vidpoic 600 (Acid alpha lipoic) Viên               10.101
378 Vihacaps 600mg (Phospholipid đậu nành) Viên                 9.523
379 Vincerol 1mg (Acenocoumarol) Viên                    518
380 Vincerol 4mg (Acenocoumarol) Viên                    630
381 Vincolin 500mg (Citicolin) Viên               19.260
382 Vinluta 600mg (Glutathion) Lọ             101.115
383 Vinluta 900mg (Glutathion) Lọ             139.650
384 Vinprazol 20mg (Rabeprazol natri) lọ               66.875
385 Vinsalamin 500mg (Mesalazin (mesalamin)) Viên               11.556
386 VINTANIL
500mg/5ml (Acetyl leucin)
Ống               13.910
387 Vinzix 20mg/2ml (Furosemid) Ống                 1.024
388 Vinzix 40mg (Furosemid) Viên                    138
389 Virvic gran (Bacillus polyfermenticus; Các vitamin C, B1, B2, B6, Calci pantothenate) Lọ             315.000
390 Vitamin B1 100mg/1ml (Vitamin B1) Ống                    711
391 Vitamin B6 100mg/1ml (Vitamin B6) Ống                    604
392 Vitamin E 1000 (Vitamin E) Viên                 2.310
393 Vivace  (β-caroten + Selenium + Acid ascorbic + dl-a-tocopheryl acetat  ) Viên                 3.850
394 Wosulin 30/70 (Insulin người trộn, hỗn hợp) Lọ               95.230
395 Wosulin N 40UI/ml (Insulin người tác dụng trung bình, trung gian) Lọ               95.230
396 Wosulin R 40UI/ml (Insulin người tác dụng nhanh, ngắn) Lọ               95.230
397 Xatral XL 10mg (Alfuzosin) Viên               16.361
398 XELOSTAD 10 (Rivaroxaban) Viên               37.450
399 Xigduo XR 10mg/1000mg Tab 4×7’s (Dapagliflozin+Metformin hydroclorid) Viên               22.973
400 YspUripax 200mg (Flavoxat) Viên                 6.955
401 YUMANGEL F 1,5g/15ml (Almagat) Gói                 6.292
402 Zelfamox 875/125 DT (Amoxicilin + Sulbactam) Viên               17.120
403 Zensalbu nebules 5.0 (Salbutamol sulfat) Ống                 8.988
404 Zetracare (L-Isoleucin + L-Leucin + L-Valin) Gói               31.458
405 Zinnat Tab 500mg 10’s (Cefuroxim) Viên               23.679
406 Zinnat Tablets 250mg (Cefuroxim) Viên               13.386
407 Zoamco – A 5mg + 10mg (Amlodipin + atorvastatin) Viên                 3.575
408 Zoliicef 1g (Cefazolin) Lọ               18.605
409 Zoloft Tab 50mg 3×10’s (Sertralin) Viên               15.073
410 Zopylas inj 4mg(Acid Zoledronic ) Lọ             619.500
411 ZY – 10 Forte 100mg (Coenzym Q10) Viên               14.980
DANH MỤC – BẢNG GIÁ VẬT TƯ
 ĐVT: đồng
STT Tên vật tư ĐVT  Giá bán
1 Băng (đạn) ghim khâu dùng trong phẫu thuật mổ mở, loại cắt thẳng có 4 hàng đinh ghim Cái          1.734.000
2 Băng dán vết thương có nano bạc kháng khuẩn, kích thước 9×15 cm Miếng             124.000
3 Băng dán vết thương có nano bạc kháng khuẩn, kích thước 9×25 cm Miếng             155.000
4 Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA 5cm x 5m Hộp               28.890
5 Băng dính lụa 1,25cm x 5m Cuộn               19.000
6 Băng dính lụa 2,5cm x 5m Cuộn               24.610
7 Băng ghim cắt khâu nối nội soi Endo GIA Articulating Reload with Tri-Staple Technology Cái          5.100.000
8 Băng ghim nội soi (stapler) cỡ 45mm dùng cho mô vừa hoặc dày Cái          5.610.000
9 Băng ghim nội soi (stapler) cỡ 60mm dùng cho mô vừa hoặc dày Cái          6.936.000
10 Băng thun y tế 3 móc, 0,1m x 4,5m Cuộn               18.190
11 Bộ dẫn lưu thận qua da Bộ          1.224.000
12 Bộ dây chạy thận 3 in1 – Tubing Sets for Hemodialysis Bộ               60.770
13 Bộ dây lọc huyết tương Bộ          2.142.000
14 Bộ dây lọc máu thận nhân tạo Bộ               52.243
15 Bộ dây truyền dịch TANAPHAR Bộ                 4.851
16 Bộ dây truyền máu Bộ                 8.453
17 Bộ dây truyền máu 2 khoang Cái               19.000
18 Bộ hút đờm kín Bộ             174.585
19 Bộ kim cánh bướm Bộ                 1.200
20 Bộ mặt nạ thở oxy khí dung Bộ               13.910
21 Bộ mở đường mạch quay chất liệu Polythylene và Polythylene RadialSTAT Bộ             651.000
22 Bộ quả lọc máu liên tục Prismaflex M100 Bộ          7.446.000
23 Bông gòn 25g Gói                 6.067
24 Bột hút ẩm chống loét Lọ               98.000
25 Bơm cho ăn MPV 50ml Cái                 5.225
26 Bơm cho ăn sử dụng một lần TANAPHAR 50ml/cc Chiếc                 4.664
27 Bơm tiêm MPV 10ml Cái                 1.210
28 Bơm tiêm MPV 1ml Cái                    805
29 Bơm tiêm MPV 20ml Cái                 2.200
30 BƠM TIÊM MPV 50ml Cái                 5.170
31 Bơm tiêm MPV 5ml Cái                    863
32 Bơm tiêm sử dụng một lần  TANAPHAR 10ml/cc Chiếc                 1.177
33 Bơm tiêm sử dụng một lần  TANAPHAR 20ml/cc Chiếc                 2.035
34 Bơm tiêm sử dụng một lần  TANAPHAR 5ml/cc Chiếc                    914
35 Bơm tiêm sử dụng một lần TANAPHAR 1ml/cc Chiếc                    748
36 Bơm tiêm sử dụng một lần TANAPHAR 50ml/cc Chiếc                 4.829
37 Canuyn may o Cái                 4.389
38 Catheter 2 nòng Cái             385.875
39 Catheter 3 nòng Cái             380.363
40 Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng Bộ             408.870
41 Clip cầm máu nội soi Cái             257.250
42 Clip mạch máu polymer các cỡ Cái             101.650
43 Clip titan kẹp mạch máu các cỡ Cái               35.310
44 Chạc ba ngã Cái                 4.235
45 Chỉ có gai không cần buộc các số Sợi             519.750
46 Chỉ khâu tiêu trung bình đa sợi các số 1 Sợi               80.785
47 Chỉ khâu tiêu trung bình đa sợi các số 2-0 Sợi               73.830
48 Chỉ khâu tiêu trung bình đa sợi các số 3-0 Sợi               69.497
49 Chỉ khâu tiêu trung bình đa sợi các số 4-0 Sợi               86.456
50 Chỉ Polypropylene số 2/0 Sợi             136.694
51 Chỉ Polypropylene số 3/0 Sợi             139.650
52 Chỉ Polypropylene số 4/0 Sợi             124.950
53 Chỉ Polypropylene số 5/0 Sợi             143.325
54 Chỉ thép liền kim các cỡ Sợi             189.000
55 Dây dẫn lưu silicon vô trùng Cái               11.770
56 Dây hút dịch MPV không nắp Cái                 3.080
57 Dây hút đờm kín Cái             241.500
58 Dây nối bơm tiêm điện 140cm Cái               15.498
59 DÂY THỞ OXY MPV Cái                 5.500
60 Dây truyền dịch có kim cánh bướm Bộ                 5.885
61 DÂY TRUYỀN DỊCH EXA KHÔNG KIM Cái               48.150
62 DUO-SKIN Hydrocolloid dressing (Border) 10x10cm Miếng               70.000
63 DUO-SKIN Hydrocolloid dressing (Thin) 10x10cm Miếng               49.000
64 Đầu đo huyết áp xâm nhập IBP sử dụng cho máy theo dõi bệnh nhân và monitor theo dõi khí mê Cái             472.500
65 Điện cực dán điện tim Miếng                 1.470
66 Điện cực dán điện tim F601 Cái                 1.957
67 Đinh Kitne đường kính các cỡ Cái             105.000
68 Đinh Rush đường kính các cỡ Cái             357.000
69 Đinh schanz có ren các cỡ Cái             294.000
70 Đinh Sign các cỡ., Cái          4.488.000
71 Gạc phẫu thuật tiệt trùng
(KT: 10cm x 10cm x 12 lớp)
Túi                 8.560
72 Gạc vết thương có nano bạc kháng khuẩn, kích thước 10cmx 15cm Miếng             139.000
73 Gạc vết thương có nano bạc kháng khuẩn, kích thước 35cmx 40cm Miếng             340.000
74 Găng tay khám Đôi                 2.700
75 Găng tay phẫu thuật tiệt trùng Đôi                 5.564
76 Gel có nano bạc kháng khuẩn 20g Tuýp             139.000
77 Keo chống xì Tuýp             118.000
78 Kim cánh bướm Cái                 1.265
79 Kim chạy thận MDT-AVF-002 Cái                 8.755
80 Kim lấy thuốc Cái                    500
81 Kim lọc thận nhân tạo Cái                 6.629
82 Kim luồn tĩnh mạch các số Cái                 7.000
83 Kim sinh thiết mô mềm Cái             850.780
84 Kim tiêm MPV 18G x 1 Chiếc                    437
85 Kim tiêm TANAPHAR Chiếc                    397
86 Kim truyền cánh bướm các số Cái                 1.540
87 Kulscar Gel 30ml Tuýp             367.500
88 Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 (Trueline Covid-19 Ag Rapid Test) Test               30.000
89 Khẩu trang y tế Cái                    748
90 KHÓA BA NGÃ CÓ DÂY DẪN Chiếc                 6.955
91 Khớp gối Nexgen LPS-Flex Bộ        54.060.000
92 Khớp háng bán phần có xi măng CPT Bộ        37.740.000
93 Khớp háng bán phần không xi măng cuống phủ sợi Metal Bộ        42.840.000
94 Khớp háng bán phần không xi măng ML Bộ        53.040.000
95 Khớp háng toàn phần không xi măng loại ổ cối có bề mặt cố định dạng sợi, chuôi chống xoay phủ hạt, Ceramic/ Longevity Crosslinked Bộ        72.420.000
96 Khớp háng toàn phần không xi măng Trilogy – Versys FMT Ceramic/PE. Crosslinked ( CoPE.) Bộ        61.200.000
97 Lưới thoát vị bẹn nhẹ, đơn sợi Parietene chất liệu Polypropylene, kích thước 6×11 cm Miếng          1.049.580
98 Màng lọc máu/ quả lọc máu dùng trong thận nhân tạo Quả             355.350
99 Mảnh ghép thoát vị bẹn tự dính Miếng          2.529.600
100 Mặt nạ khí dung MPV Bộ               13.375
101 Mặt nạ thở Oxy Bộ               11.556
102 MD – Knee Lọ             661.500
103 MD – Lumbar Lọ             661.500
104 MD – Neck Lọ             661.500
105 MD – Poly Lọ             661.500
106 MD – Shoulder Lọ             661.500
107 Miếng cầm máu mũi Miếng             138.600
108 Mũ giấy Cái                 1.500
109 Mũi khoan xương đường kính các loại Cái             824.000
110 Nẹp bản hẹp các cỡ., Cái             924.000
111 Nẹp bản nhỏ các cỡ., Cái             840.000
112 Nẹp bản rộng các cỡ;. Cái          1.203.600
113 Nẹp cổ cứng H1 Cái               98.440
114 Nẹp chữ T các cỡ., Cái          1.632.000
115 Nẹp chữ T nhỏ 3 lỗ đâu vít 3.5 Cái          1.030.000
116 Nẹp DHS/DCS các cỡ Cái          4.080.000
117 Nẹp khóa chữ L trái phải các cỡ Cái          6.120.000
118 Nẹp khóa đầu dưới xương quay trái phải các cỡ Cái          6.120.000
119 Nẹp khóa đầu trên đầu dưới xương chày trái phải các cỡ Cái          7.650.000
120 Nẹp khóa đầu trên, đầu dưới xương đùi trái phải các cỡ Cái          7.650.000
121 Nẹp lòng máng 1/3 dùng vít 3.5mm Cái             577.500
122 Nẹp mini thẳng 20 lỗ 20-ST-020-R Cái             987.000
123 Nẹp tự tiêu 4 lỗ thẳng Cái          2.907.000
124 Nẹp tự tiêu 6 lỗ thẳng Cái          3.672.000
125 Nẹp xương hình mắt xích Cái          1.224.000
126 Ống mở khí quản 2 nòng Rota-Trach có bóng, có cửa sổ các số Cái          1.249.500
127 Ống mở khí quản 2 nòng Rota-Trach không bóng, có cửa sổ các số Cái          1.122.000
128 Ống silicone nuôi ăn đường mũi – dạ dày có phễu và nắp (Đầu TIP đóng) Cái             178.500
129 ỐNG THÔNG DẠ DÀY Cái                 3.410
130 Ống thông tiểu 3 nhánh Cái               19.467
131 Ống thông tiểu silicone 2 nhánh Cái             125.685
132 Phin lọc khuẩn Cái               26.750
133 Quả lọc huyết tương Quả          7.344.000
134 Quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn Bộ        12.138.000
135 Quả lọc thận DIA 14HP Quả             325.500
136 Quả lọc thận DIA 16LS Quả             335.000
137 Que thử đường huyết Que                 6.955
138 Sâu máy thở Cái               19.100
139 SINGCLEAN 2ml Bơm Tiêm          1.029.000
140 SINGCLEAN 5ml Bơm Tiêm          1.713.600
141 Sonde dạ dày Cái                 3.410
142 Sonde Foley 2 nhánh các cỡ Cái               11.556
143 Sonde hút nhớt các số Cái               13.482
144 Sonde JJ 6f Cái             336.000
145 Tay dao hàn mạch máu kèm cắt dùng cho mổ mở Chiếc        21.420.000
146 Tay dao hàn mạch máu kèm cắt dùng cho mổ nội soi Chiếc        21.420.000
147 Tăm bông lấy dịch tỵ hầu Cái                 1.980
148 Tấm màng nâng thoát vị bẹn loại nhẹ, đơn sợi Parietene, kích thước 15×10 cm Miếng          1.224.000
149 Túi bảo vệ thành vết mổ các cỡ Cái          1.989.000
150 TÚI ĐỰNG NƯỚC TIỂU Cái                 6.420
151 Túi HMNT 1 mảnh 2in1 (kẹp liền) Túi               43.000
152 Túi nước tiểu nhân tạo 1 mảnh Túi               62.000
153 Túi thải dịch lọc Cái             239.000
154 Troca nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi các loại, các cỡ Cái          1.530.000
155 Urgoband 10cm x 4.5m. Cuộn               24.610
156 Urgosyval 1,25cm x 5m Cuộn               15.836
157 Urgosyval 2.5cm x 5m. Cuộn               20.865
158 Urgosyval 5cm x 5m Cuộn               41.516
159 Vít DHS/DCS các cỡ Cái          2.040.000
160 Vít khóa 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ. Cái             420.000
161 Vít khóa 4,5; 5.0 các cỡ. Cái             525.000
162 Vít khóa 6.5 các cỡ., Cái             630.000
163 Vít khóa 7.5 các cỡ Cái             840.000
164 Vít nén DHS/DCS các cỡ Cái             519.750
165 Vít Sign các cỡ Cái             514.500
166 Vít tự tiêu đk 2.0x7mm Cái             875.500
167 Vít xốp đường kính 4.0 các loại Cái             168.000
168 Vít xốp đường kính 6.5mm ren 32mm các cỡ Cái             241.500
169 Vít xương cứng đường kính 3.5 các loại Cái             136.500
170 Vít xương cứng đường kính 4.5 các loại., Cái             157.500
171 Vít xương Mini đk 2.0 x 6mm 20-MN-006 Cái             138.600
172 Vít xương Mini đk 2.0 x 8mm 20-MN-008 Cái             139.650
173 Vít xương Mini đk 2.0x10mm 20-MN-010 Cái             146.790
174 Vớ y khoa Relief/2 đùi, Relief 20-30 TH OT SIL Đôi          1.274.999
175 Vớ y khoa tới đùi Đôi             960.750
176 Xốp cầm máu (Lyostypt) Miếng             123.900
177 Xốp cầm máu không tiêu Chitosan – Axiostat V35 Miếng             249.900
178 Xốp cầm máu không tiêu Chitosan – Axiostat V55 Miếng             345.450