GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM ÁP DỤNG CHO CÁC HẠNG BỆNH VIỆN (Ban hành kèm theo Thông tư 14/2019/TT-BYT ngày 05 / 7 /2019 của Bộ Y tế)

Phụ lục TT 14 bang-gia-dich-vu-kham-benh-khong-bhyt.xls