Thư mời chào giá mua vật tư sửa chữa duy tu tài sản máy móc trang thiết bị Công nghệ thông tin phục vụ chuyên môn Bệnh viện năm 2023

CHAO GIA CNTT 2022

  1. Phụ lục 1: Danh mục hàng hoá
  2. Phụ lục 2: Bảng báo giá

Bài viết cùng chủ đề: