Hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập

Thong Tu 03 2023 Tt Byt Co Cau Vien Chuc Trong Don Vi Su Nghiep Y Te Cong Lap (2)

 

Bài viết cùng chủ đề: