Tổng hợp tờ rơi truyền thông giáo dục sức khỏe tháng 04/2024

Dưới đây là tờ rơi các mặt bệnh được tổng hợp bằng mã QR. Người dân cần biết thêm thông tin về các mặt bệnh có thể truy cập để quét theo các mã sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG CTXH