Thư mời chào giá dịch vụ tư vấn gồm: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu

Thư Mời Chào Giá 299 Trang 1,3 4

Phụ lục:

Phụ lục 1: Danh mục hàng hoá chào giá

Phụ lục 2: Bảng báo giá

Phụ lục 3: Dự toán gói chấn thương chỉnh hình năm 2023

 

 

Bài viết cùng chủ đề: