Hưởng ứng ngày vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân (02/7/2023)

Ngày 02/7/1958, Bác Hồ đã viết bài “Vệ sinh yêu nước” đăng trên báo Nhân Dân số 1572. Trong bài viết, Bác đã nhắc nhở: “Mọi người từ già trẻ, trai gái đã là người yêu nước đều phải quan tâm đến vấn đề vệ sinh, giữ gìn sức khỏe”.

Công tác vệ sinh phòng bệnh luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là một trong những công việc quan trọng nhất trong sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Với tấm lòng luôn hướng về con người và vì con người, Bác Hồ đã đưa vấn đề vệ sinh phòng bệnh vào phong trào “Vệ sinh yêu nước”.

Để triển khai tốt các hoạt động về vệ sinh phòng bệnh, ngay từ những năm 1960 của thế kỷ trước, Bác cũng đã quán triệt việc phát động phong trào tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng, dựa vào quần chúng để thực hiện. Đặc biệt, ngày 02 tháng 7 năm 1958, Bác Hồ đã có bài viết về “Vệ sinh yêu nước” đăng trên báo Nhân dân số 1572 nhằm kêu gọi toàn thể người dân tích cực tham gia các hoạt động về vệ sinh phòng bệnh với quan điểm “phòng bệnh hơn trị bệnh”. Bác thường xuyên nhắc nhở: “Mọi người từ già trẻ, trai gái đã là người yêu nước đều phải quan tâm đến vấn đề vệ sinh, giữ gìn sức khỏe”. Trong 5 điều dạy thiếu niên, nhi đồng, Bác cũng đã dành một điều để nhắc nhở các cháu học sinh đó là phải “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”.

Thực hiện lời dạy của Bác, trong những năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ðảng và Nhà nước, sự tham mưu và tổ chức thực hiện tích cực, có hiệu quả của ngành Y tế, những cố gắng của các cấp, các ngành, sự hưởng ứng tích cực của toàn dân, công tác vệ sinh phòng bệnh đã được triển khai sâu rộng thông qua các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”…. Nhiều chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh đã được thực hiện. Những phong trào và chương trình quốc gia này đã tác động tích cực tới việc khống chế dịch bệnh, cải thiện môi trường sống, góp phần làm tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Ngày 19 tháng 6 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký Quyết định số 730/QĐ-TTg về việc lấy ngày 2 tháng 7 hàng năm là Ngày “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”. Việc tổ chức ngày này nhằm nâng cao nhận thức và đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, từng gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của các hoạt động vệ sinh đối với sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người dân, mỗi gia đình, đối với sự phát triển bền vững của đất nước, dân tộc Việt Nam. Đây cũng là hoạt động để tăng cường sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân và sự hợp tác, giúp đỡ của các quốc gia, các tổ chức quốc tế đối với công tác vệ sinh nâng cao sức khỏe.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 và nhiều dịch bệnh khác như sốt xuất huyết, thủy đậu, tay chân miệng… gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và cuộc sống con người, việc thực hiện vệ sinh, đặc biệt là vệ sinh tay trong môi trường bệnh viện có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Vì vậy, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã phát động chiến dịch Vệ sinh tay năm 2023 với chủ đề “Bảo vệ sự sống – hãy vệ sinh tay”. Tại khuôn khổ chương trình, đại diện lãnh đạo các khoa/phòng/trung tâm đã kí cam kết thực hiện vệ sinh tay với các nội dung:

  1. Thực hiện đúng, nghiêm túc 05 thời điểm và quy trình kỹ thuật vệ sinh bàn tay do Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo
  2. Tăng cường tỷ lệ vệ sinh tay của nhân viên y tế tại mỗi khoa, phòng, trung tâm…
  3. Tăng cường các điều kiện vệ sinh tay, giám sát thường xuyên và đánh giá có phản hồi việc triển khai chiến dịch vệ sinh bàn tay nhằm thúc đẩy và cải thiện thực hành vệ sinh tay của nhân viên y tế.
  4. Áp dụng các hướng dẫn và chiến lược của Tổ chức Y tế thế giới nhất là các hướng dẫn về vệ sinh bàn tay, đảm bảo an toàn môi trường làm việc trong các cơ sở y tế nhằm giảm thiểu lây nhiễm dịch bệnh, mất an toàn liên quan đến chăm sóc y tế cho người bệnh và nhân viên y tế
  5. Tăng cường sự tham gia phối hợp của người bệnh, người nhà người bệnh để thúc đẩy vệ sinh tay trong các cơ sở y tế
Đại diện các khoa/phòng/trung tâm kí cam kết vệ sinh tay năm 2023

Đây còn là việc làm thiết thực hưởng ứng Lời kêu gọi về Phong trào “Vệ sinh yêu nước” của Bác Hồ và là việc làm ý nghĩa để mỗi người dân cùng tham gia trong việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới do Trung ương phát động. Mỗi cá nhân hãy là một thành viên của Phong trào “Vệ sinh yêu nước”.

PHÒNG CTXH

Bài viết cùng chủ đề: