Hòm thư góp ý điện tử

Nhằm nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người bệnh và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bệnh viện; Bệnh viện tổ chức lấy ý kiến đóng góp của bệnh nhân, người nhà người bệnh thông qua hòm thư góp ý điện tử với mã QR khảo sát.

PHÒNG CTXH