Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chiều ngày 11/01/2023, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. TTND.TS.BSCKII. Lại Đức Trí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện chủ trì hội nghị.

TTND.TS.BSCKII. Lại Đức Trí – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, TTND.TS.BSCKII. Lại Đức Trí – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh: Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên trong triển khai, thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng chí Phạm Xuân Biền – UVTV, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt các nội dung tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đảng viên đã được nghe đồng chí Phạm Xuân Biền – UVTV, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trực tiếp truyền đạt các chuyên đề của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII, gồm: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Qua mỗi chuyên đề của Nghị quyết, mỗi đảng viên, viên chức, người lao động nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả; tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân.

Toàn cảnh hội nghị

PHÒNG CTXH

Bài viết cùng chủ đề: