Chương trình đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Ngày 06/12/2022, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình tổ chức đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) áp dụng theo ISO 9001: 2015. TS.Bs. Nguyễn Thị Thanh Trung – Phó giám đốc Bệnh viện chủ trì chương trình đánh giá. Chương trình còn có sự tham gia của đoàn đánh giá Quacert, Ban ISO 9001:2015 và 14 khoa/phòng triển khai áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Ts. BS. Nguyễn Thị Thanh Trung – Phó giám đốc Bệnh viện phát biểu tại Hội nghị

Tại chương trình, đoàn đánh giá đã đánh giá sự phù hợp theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trực tiếp tại 14 đơn vị đang triển khai. Sau buổi đánh giá đơn vị tư vấn đã chỉ ra các điểm đạt và chưa đạt tại 14 khoa/phòng đồng thời kiến nghị các khoa/phòng sớm khắc phục các tồn tại và tìm nguyên nhân gốc rễ để đảm bảo chất lượng.

Đại diện đoàn đánh giá Quacert phát biểu tại Hội nghị

Chương trình đánh giá được tổ chức đã đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác thuộc phạm vi của đơn vị phải tuân thủ đồng thời đánh giá hiệu lực của hệ thống quản lý trong việc đảm bảo thường xuyên đáp ứng các mục tiêu và xác định cơ hội cải tiển, làm cơ sở cho việc kiến nghị chứng nhận.

Toàn cảnh Hội nghị

PHÒNG CTXH

Bài viết cùng chủ đề: