Bế giảng khóa đào tạo kỹ năng quản lý và lãnh đạo cho cán bộ cấp phó, trưởng các khoa/ phòng/ trung tâm

Chiều ngày 28/10/2022, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình tổ chức bế giảng khóa đào tạo kỹ năng quản lý và lãnh đạo cho cán bộ cấp phó, trưởng các khoa/phòng/trung tâm.

Trong thời gian diễn ra khóa học, các học viên đã được cập nhật về các nội dung kỹ năng quản lý lãnh đạo, cách viết mục tiêu và phân tích SWOT, kỹ năng và thực hành lập kế hoạch, kỹ năng và thực hành giải quyết mâu thuẫn và xung đột,… dưới sự giảng dạy và hướng dẫn của Ths. Bs. Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến Bệnh viện.

ThS.Bs. Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến phát biểu bế giảng lớp đào tạo

Trang bị, cập nhật kiến thức và các kỹ năng cơ bản về lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng của đội ngũ cán bộ y tế trong Bệnh viện. Chúc mừng các học viên đã hoàn thành xuất sắc Khóa học kỹ năng quản lý và lãnh đạo năm 2022 đồng thời hy vọng rằng các cán bộ cấp phó, trưởng các khoa/phòng/trung tâm với những kiến thức đã tiếp thu được sẽ áp dụng sáng tạo trong công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

PHÒNG CTXH

Bài viết cùng chủ đề: