Thư mời tham gia gói thầu: Tư vấn lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật công trình: Sửa chữa các khu vực nhà vệ sinh đã xuống cấp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thư Mời Lập Bcktkt

Bài viết cùng chủ đề: