Thư mời báo giá cung cấp dịch vụ thẩm định tài sản là Hóa chất và Vật tư y tế mua sắm tập trung cấp địa phương cho các cơ sở y tế trong tỉnh Thái Bình năm 2023-2024

TM 1486

Phụ lục:

  1. Danh mục chào giá thẩm định giá
  2. Bảng báo giá

Bài viết cùng chủ đề: