Thông báo khai giảng khóa đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình thông báo mở khóa đào tạo “Đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới khoa IX năm 2023” với nội dụng cụ thể như sau:

Bài viết cùng chủ đề: