Thông báo Mua sắm hệ thông CT Scanner trên 256 lát cắt/vòng quay (256 dãy/512 lát cắt) cho khoa Chẩn đoán hình ảnh

Bài viết cùng chủ đề: