Chi bộ Ngoại tổng hợp tổ chức đại hội chi bộ điểm nhiệm kỳ 2022 – 2025

     Thực hiện kế hoạch số 11/KH- ĐU của Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình về việc Tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ Bệnh viện nhiệm kỳ 2022 – 2025, được sự nhất trí của Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, chiều ngày 19/7/2022, chi bộ Ngoại tổng hợp đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đây là Đại hội Chi bộ điểm của Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

TTND.TS.BSCKII. Nguyễn Thị Minh Chính – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện thay mặt BCH Đảng ủy tặng hoa chúc mừng đại hội

     Đến dự và chỉ đạo Đại hội có TTND.TS.BSCKII. Nguyễn Thị Minh Chính – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Bệnh viện. Ngoài ra, Đại hội còn có sự tham dự của các đồng chí cấp ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bệnh viện cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Ngoại tổng hợp.

BS. Đỗ Mạnh Toàn thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo chính trị trình Đại hội

     Đại hội Ngoại tổng hợp nhiệm kỳ 2022 – 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên Chi bộ, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Chi bộ. Tại Đại hội, BS. Đỗ Mạnh Toàn thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025; Báo cáo kiểm điểm của của tập thể Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022. Các báo cáo đã đánh giá những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

     Báo cáo chính trị tại Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2020 – 2022 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp nhưng Chi bộ Ngoại tổng hợp đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực: Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng có chuyển biến rõ nét; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên; thực hiện đúng thẩm quyền trong công tác tổ chức cán bộ. Quan tâm phân công công tác cho đảng viên, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên; tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng cao; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Phương thức lãnh đạo của chi bộ có đổi mới, dân chủ và sát thực tiễn hơn. Chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ được nâng cao. Công tác thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của tổ chức và cá nhân; việc bình xét, đề nghị cấp ủy cấp trên khen thưởng đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, chính xác, công bằng, kịp thời. Các bộ phận thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc theo quy định của từng tổ chức; hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào thành tích chung của Đảng bộ.

TTND.TS.BSCKII. Nguyễn Thị Minh Chính – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện phát biểu tại Đại hội

     Phát biểu tại Đại hội, TTND.TS.BSCKII. Nguyễn Thị Minh Chính – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đánh giá cao vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 và ghi nhận những thành tích của tập thể Chi bộ đã góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ; đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, đặc biệt là điều trị, chăm sóc người bệnh. Quan tâm công tác xây dựng đảng, phát triển đảng; Đẩy mạnh công tác phát triển kĩ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu trong, công tác kế hoạch tài chính…

     Trong quá trình thảo luận, các đảng viên trong chi bộ đã trình bày, báo cáo một số tham luận chuyên đề để đóng góp cho chương trình hành động của chi bộ.

     Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy và các chức danh Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 03 đồng chí: Đồng chí Đỗ Mạnh Toàn giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Bùi Văn Quyết giữ chức vụ Phó Bí thư, đồng chí Trần Văn Thắng trúng cử Chi ủy viên.

Giám đốc Bệnh viện tặng hoa chúc mừng Chi ủy Ngoại tổng hợp nhiệm kỳ 2022 – 2025

     Kết thúc Đại hội, BS. Đỗ Mạnh Toàn thay mặt cho chi bộ cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo và những định hướng quý báu của TTND.TS.BSCKII. Nguyễn Thị Minh Chính – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện cũng như các ý kiến tham luận của các cán bộ, đảng viên tại Đại hội. Đồng thời, đồng chí Bí thư Chi bộ Ngoại tổng hợp nhiệm kỳ mới cũng tổng kết các kết quả đạt được của đại hội, phát biểu lĩnh hội và xin hứa Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 sẽ triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội.

     Sau đại hội, TTND.TS.BSCKII. Nguyễn Thị Minh Chính – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đã chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm về công tác tổ chức đại hội chi bộ với sự tham gia của đại diện chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhằm tiếp tục tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và của Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình./.

NGUỒN CTXH

Bài viết cùng chủ đề: