Thư mời chào giá “Danh mục vật tư phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023”

Chào Giá Danh Mục Vật Tư Phòng Chống Thiên Tai Và Tìm Kiếm Cứu Nạn Năm 2023

Ghi chú: 

Phụ lục 1_Danh mục hàng hoá

Phu luc 2_Bảng báo giá mẫu

Bài viết cùng chủ đề: