Khai giảng lớp đào tạo liên tục “Kỹ thuật chụp phim cắt lớp vi tính cơ bản”.

Thực hiện kế hoạch đào tạo liên tục của Bệnh viện năm 2023 và căn cứ vào nhu cầu đào tạo chuyên môn của cán bộ y tế tuyến dưới, chiều ngày 17/10/2023, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình khai giảng lớp đào tạo liên tục “Kỹ thuật chụp phim cắt lớp vi tính (CLVT) cơ bản” với đối tượng đào tạo là các kỹ thuật viên/điều dưỡng, cán bộ y tế tuyến dưới cùng giảng viên là các kỹ thuật viên đại học của khoa Chẩn đoán hình ảnh – BVĐK tỉnh Thái Bình.

Khóa học diễn ra trong 03 tháng (17/10/2023 – 17/01/2024) với 528 tiết học, được đào tạo theo từng chuyên đề gồm lý thuyết và thực hành.