Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 22/6, BVĐK tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. TTND.TS.BSCKII. Nguyễn Thị Minh Chính – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện chủ trì Hội nghị.

TTND.TS.BSCKII. Nguyễn Thị Minh Chính – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện chủ trì Hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng ủy Bệnh viện, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội cựu chiến binh, Bí thư Đoàn Thanh niên và các đồng chí đại diện cấp ủy các chi bộ.

Hội nghị đã nghe TTND.TS.BSCKII. Lại Đức Trí – Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ Bệnh viện báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023 trên các mặt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng; công tác lãnh đạo xây dựng cơ quan đơn vị, các đoàn thể…. và triển khai nhiệm vụ công tác Đảng 6 tháng cuối năm.

Sau báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện tiếp tục sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với các nội dụng về kết quả thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm và 03 đột phá phát triển của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX gắn với những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của cơ quan; đánh giá tình hình và kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2025.

TTND.TS.BSCKII. Lại Đức Trí – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sau phần Báo cáo là bài tham luận với chủ đề “Chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng sau khi triển khai chi bộ kiểu mẫu” do đ/c Lương Thị Mai Anh – Chi bộ Quản lý chất lượng – Chỉ đạo tuyến trình bày.

Đ/c Lương Thị Mai Anh – Chi bộ Quản lý chất lượng – Chỉ đạo tuyến trình bày bài tham luận “Chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng sau khi triển khai chi bộ kiểu mẫu”

Thay mặt cho Ban lãnh đạo Bệnh viện và BCH Công đoàn, Ths. Bs. Nguyễn Đức Thái – Chủ tịch Công đoàn, PGĐ Bệnh viện hoàn toàn nhất trí với 2 bài báo cáo của Đảng ủy Bệnh viện. Đồng chí khẳng định các đoàn thể trong bệnh viện dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng cũng như từ những chỉ đạo sát sao của Đồng chí Bí thư cũng đã góp phần tích cực trong thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Để thực hiện được, các Đảng viên đặc biệt là các đồng chí cấp ủy các chi bộ cần nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động để nâng cao tính đoàn kết trong công tác Đảng.

Ths. Bs. Nguyễn Đức Thái – Chủ tịch Công đoàn, PGĐ Bệnh viện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, TTND.TS.BSCKII. Nguyễn Thị Minh Chính – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh các đột phá của Đảng bộ Bệnh viện trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua, đó là:

Thứ nhất: Những đột phá trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

  •  Đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm đến nâng cao chất lượng khám chữa bệnh: từ việc rà soát thực trạng, lập kế hoạch, đến rà soát tiến độ thực hiện để nêu lên những vấn đề tồn tại, khó khăn từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục kịp thời. Thường xuyên cải tiến liên tục từ đó khắc phục được những rủi ro.
  • Đột phá trong việc thực hiện xây dựng môi trường Bệnh viện xanh – sạch – đẹp: mặc dù cho đến nay bệnh viện không còn được bao cấp từ ngân sách ngân sách nhà nước, nhưng từ công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bệnh viện đã để ra một phần kinh phí cho việc xây dựng bệnh viện xanh– sạch – đẹp cải thiện môi trường làm việc cho cán bộ.
  • Đột phá trong công tác hội nhập: từ việc thay đổi nhận thức đến việc quan tâm đến các hoạt động cụ thể
  • Đột phá trong cuộc chiến thắng dịch bệnh covid-19: sử dụng hiệu quả nguồn lực về con người, vật tư trang thiết bị, hoạt động kinh phí ở mức thấp nhất nhưng vẫn đảm bảo được an toàn và chiến thắng được dịch bệnh
  • Đột phá trong công tác cán bộ: mạnh dạn giao các vị trí cho cán bộ trẻ có năng lực, nhiệt huyết công hiến, có trách nhiệm cao. Đồng thời rà soát quy hoạch cán bộ có chất lượng vào các vị trí quản lý.

Thứ hai: Những đột phá trong xây dựng công tác Đảng: Đảng bộ Bệnh viện không chỉ quản lý bản thân cán bộ Đảng viên mà còn tầm soát kỹ về thân nhân của Đảng viên.

Thứ ba: Những đột phá của Đảng trong lãnh đạo cơ quan, đoàn thể thực hiện quy chế dân chủ và quy chế chi tiêu nội bộ

  • Đột phá trong quản lý kinh tế: Trong 3 năm gần đây bệnh viện đã thực hiện tốt công tác quản lý kinh tế: từ việc thay đổi nhận thức của cán bộ quản lý đến thực hiện công khai, minh bạch và thực hiện nghiêm túc quy chế chi tiêu nội bộ.
  • Đột phá trong công tác khuyến học, khuyến tài: Đảng lãnh đạo chỉ đạo và quan tâm sát sao đến nguồn nhân lực từ việc quan tâm, tạo điều kiện, tạo môi trường học tập nâng cao trình độ bằng cấp về chuyên môn và về ngoại ngữ đến việc có những chính sách hỗ trợ từ bệnh viện tạo nguồn đồng lực và động viên cán bộ.
TTND.TS.BSCKII. Nguyễn Thị Minh Chính – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện phát biểu kết luận tại Hội nghị

Từ những kết quả đạt được, từ những tồn tại, hạn chế. Đồng chí Bí thư nhấn mạnh các giải pháp khắc phục trong thời gian tới:

  • Thứ nhất: Đảng trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:  Đối với mục tiêu của Bệnh viện trong giai đoạn tiếp theo như tăng khám và điều trị ngoại trú, triển khai hoạt động phẫu thuật theo yêu cầu; tiếp tục phát triển các kĩ thuật mới, tăng cường hỗ trợ hoàn thiện hoạt động của Trung tâm Tim mạch và Trung tâm Ung bướu; chuyển trạng thái, theo dõi, thực hiện bám sát tình hình dịch Covid – 19; triển khai ứng dụng các kĩ thuật tầm cỡ khu vực thông qua hoạt động hợp tác quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải tiến chất lượng Bệnh viện, xây dựng các quy trình quản lý, bảng kiểm giám sát và giám sát tuân thủ. Hoàn thiện đề án vị trí việc làm, phê duyệt chức năng nhiệm vụ của các đơn vị đặc biệt là 2 trung tâm. Tích cực quảng bá các dịch vụ kĩ thuật Bệnh viện đã triển khai được. Tăng nguồn thu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí….
  • Thứ hai: Công tác xây dựng Đảng: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch, chương trình hành động Đảng ủy Bệnh viện đã xây dựng; triển khai học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của đảng ủy cấp trên. Thực hiện tuyên truyền các nội dung theo hướng dẫn của ĐUK. Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm.

  • Thứ ba: Lãnh đạo công tác cơ quan, các đoàn thể

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các khoa phòng thực hiện nghiêm nội quy, quy chế bệnh viện, Nghị quyết hội nghị cán bộ, Nghị quyết Công đoàn, Quy chế Dân chủ và tổ chức thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất.

Chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh Khối làm tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nêu gương thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, điều lệ của đoàn, hội và các nhiệm vụ chính trị của khoa phòng, bệnh viện.

Thực hiện tốt các nội dung thi đua, tập trung các hoạt động đổi mới nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, phong cách, thái độ phục vụ. Duy trì môi trường bệnh viện Xanh – Sạch – Đẹp.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bệnh viện yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị – tư tưởng từ đó góp phần thay đổi nhận thức của cán bộ viên chức – người lao động theo hướng đúng đắn. Tăng tính chủ động động và tính nêu gương của cán bộ Đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm các vấn đề phát sinh…

Trên cơ sở nội dung đã thông qua, đồng chí Bí thư Đảng ủy Bệnh viện đề nghị toàn thể đảng viên, cán bộ chủ chốt và nhân viên trong toàn Bệnh viện đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Bệnh viện ngày càng phát triển.

PHÒNG CTXH

Bài viết cùng chủ đề: