Ths.Bs. NGUYỄN THÙY DUNG

Phó trưởng khoa Dinh dưỡng

Chức vụ: Phó trưởng khoa Dinh dưỡng

Chuyên ngành: Dinh dưỡng

Thế mạnh chuyên môn: Dinh dưỡng

Quá trình công tác:·

  • 2016 – 2018: công tác tại Trung tâm y tế Đông Hưng, Thái Bình ·
  • 2018 – nay: công tác tại khoa Dinh dưỡng, BVĐK tỉnh Thái Bình