Ths.Bs. NGUYỄN THỊ HỒNG

Phó trưởng khoa Giải phẫu bệnh

Chức vụ: Phó trưởng khoa Giải phẫu bệnh

Chuyên ngành: Giải phẫu bệnh

Thế mạnh chuyên môn:

  • Thực hiện kỹ thuật chọc hút kim nhỏ, xét nghiệm tế bào học các khối u, dịch tế bào học các màng.
  • Xét nghiệm mô bệnh học chẩn đoán các mô sau thủ thuật và phẫu thuật bằng phương pháp nhuộm HE
  • Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học tức thì bằng phương pháp cắt lạnh

Quá trình công tác:

  • Từ năm 2011 – 2019: Giảng viên – Bác sĩ đại học Y Dược Thái Bình
  • Từ năm 2019: Bác sĩ khoa Giải phẫu bệnh – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình
  • Từ T1/2022: Phó trưởng khoa Giải phẫu bệnh – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình
  • Năm 2014 – 2016: Học Thạc sĩ y khoa tại Đại học Y Hà Nội.