BSNT.BSCKI. VŨ CÔNG ĐỊNH

Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

Chức vụ: Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa

Thế mạnh chuyên môn: Phẫu thuật tiêu hóa, phẫu thuật nội soi ổ bụng, phẫu thuật gan, mật, tụy; ngoại ngữ và nghiên cứu khoa học

Quá trình công tác:

– 01/2014 – 03/2017: Bác sĩ điều trị, khoa Ngoại tổng hợp

– 04/2017 – 12/2021: Nhân viên phòng QLCL, Bác sĩ điều trị khoa Ngoại tổng hợp

– 01/2022 – 03/2022: Phó trưởng phòng, Phòng Quản lý chất lượng

Bác sĩ điều trị, khoa Ngoại tổng hợp

– 04/2022 – 10/2023: Phó trưởng phòng Phòng Chỉ đạo tuyến và Nghiên cứu khoa học

– 11/2023 – nay: Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

– Bác sĩ điều trị, khoa Ngoại tổng hợp