BsCKII. Nguyễn Văn Kền

Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh

Chức vụ: Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh

Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh

Thế mạnh chuyên môn:
Chẩn đoán hình ảnh – Siêu âm tim mạch

Quá trình công tác:
-1983-1989 Hoc Đại học Y Thái Bình
-1990 – 2001: Công tác tại khoa X quang Bệnh viện I Hưng hà
– 2002 – nay công tác tại khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa Tỉnh thái bình
-2010 – 2019 : Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh – BVĐK tỉnh Thái Bình
-2019- Nay : Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh