BSCKII. NGUYỄN THỊ NGA

Phó trưởng khoa Thần kinh

Chức vụ: Phó trưởng khoa Thần kinh

Chuyên ngành: Thần kinh

Thế mạnh chuyên môn: Nội soi can thiệp đường tiêu hóa

Quá trình công tác:

  • Từ năm 2001 – 2007: Sinh viên trường Đại học Y Thái Bình
  • Từ năm 2007 – 2008: Học chuyên khoa định hướng tại trường Đại học y hà Nội
  • Từ năm 2009 – nay: Công tác tại khoa Thần kinh – BVĐK tỉnh Thái Bình