Đào tạo kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng Bệnh viện

Nhằm cập nhật các kiến thức về quản lý chất lượng Bệnh viện, ngày 21/02/2023, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình tổ chức Lớp đào tạo kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng Bệnh viện cho cán bộ các khoa xét nghiệm và 13 đơn vị đang triển khai hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

Đ/c Nguyễn Tiến Giang – Chuyên gia Lean, Viện năng suất chất lượng cập nhật kiến thức về Ứng dụng quản lý tinh gọn trong Bệnh viện

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được đào tạo các nội dung về ứng dụng quản lý tinh gọn trong bệnh viện (LEAN); hướng dẫn cập nhật và chuyển đổi từ ISO 15189:2012 sang 15189:2022… Với sự tham gia học tập tích cực từ các học viên, lớp tập huấn được tổ chức sẽ góp phần mang đến những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện.

Toàn cảnh lớp tập huấn

PHÒNG CTXH

Bài viết cùng chủ đề: