Tập huấn kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện

Căn cứ thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 về “Quy định về Kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”; Thực hiện kế hoạch đào tạo theo bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện năm 2023; BVĐK tỉnh Thái Bình tổ chức lớp Tập huấn “Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện” cho các thành viên trong mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện.

Lớp tập huấn được tổ chức từ ngày 23/8/2023 đến 29/8/2023. Học viên tham gia lớp tập huấn được cập nhật các kiến thức tổng quan chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở y tế, phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa bổ sung theo đường lây truyền, hướng dẫn giám sát thực hành vệ sinh tay, phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện, giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện, thông tư 20/2021/BYT quy định về quản lý chất thải y tế, hướng dẫn vệ sinh môi trường trong bệnh viện…

BSCKI. Nguyễn Văn Khoa – Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn phát biểu tại lớp tập huấn

Bên cạnh việc học lý thuyết, các học viên còn được hướng dẫn thực hành giám sát phòng ngừa chuẩn tại đơn vị, giám sát vệ sinh tay, giám sát nhiễm khuẩn Bệnh viện và thực hành giám sát kiểm soát nhiễm khuẩn: giám sát phòng ngừa chuẩn, giám sát vệ sinh tay, giám sát nhiễm khuẩn Bệnh viện….

Lớp tập huấn được tổ chức đã cập nhật kiến thức nâng cao kỹ năng thực hành, giám sát kiểm soát nhiễm khuẩn cho các thành viên trong mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn, từ đó góp phần xây dựng một môi trường khám chữa bệnh an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế, nâng cao chất lượng Bệnh viện.

Toàn cảnh lớp tập huấn

PHÒNG CTXH

Bài viết cùng chủ đề: