LỊCH KHÁM BỆNH THEO YÊU CẦU TỪ 26/12/2022 - 01/01/2023
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
B300
PK Tai Mũi Họng
SángVũ Thị Hoàn (Thạc sĩ)
Vũ Thị Hoàn (Thạc sĩ)
Vũ Thị Hoàn (Thạc sĩ)
Vũ Thị Hoàn (Thạc sĩ)
Vũ Thị Hoàn (Thạc sĩ)
Vũ Duy Quýnh ( CKII)Mai Quý Hoàng (CKI)
ChiềuVũ Thị Hoàn (Thạc sĩ)
Vũ Thị Hoàn (Thạc sĩ)
Vũ Thị Hoàn (Thạc sĩ)
Vũ Thị Hoàn (Thạc sĩ)
Vũ Thị Hoàn (Thạc sĩ)
B301
PK Nội Tim Mạch
SángNguyễn Thị Hiền (Thạc sĩ )Nguyễn Xuân Toản (CKI)Vũ Thị Diện (Thạc sĩ )Trần Văn Hùng (Thạc sĩ)Vũ Thị Ánh Tuyết (BSNT)Trần Văn Hùng (Thạc sĩ)
Chiều
B301B
PK Nội
SángPhạm Tiến Đạt (Thạc sĩ )Phạm Tiến Đạt (Thạc sĩ )Phạm Tiến Đạt (Thạc sĩ )Phạm Tiến Đạt (Thạc sĩ )Phạm Tiến Đạt (Thạc sĩ )Phạm Tiến Đạt (Thạc sĩ )
ChiềuPhạm Tiến Đạt (Thạc sĩ )
B302
PK Nội
SángVũ Sơn Tùng (Thạc sĩ)Lã Mạnh Lãm (CKI)
Lê Hồng Đăng (CKII)Lã Mạnh Lãm (CKI)Vũ Sơn Tùng (Thạc sĩ)Vũ Sơn Tùng (Thạc sĩ)
ChiềuVũ Sơn Tùng (Thạc sĩ)
B302B
PK Ngoại Tổng Hợp
SángVũ Công Định (BSNT)Vũ Công Định (BSNT)Vũ Công Định (BSNT)Vũ Công Định (BSNT)Vũ Công Định (BSNT)
Chiều
B303
PK Nội
SángPhạm Thu Hương (CKI)Phạm Thu Hương (CKI)
Phạm Thu Hương (CKI)
Phạm Thu Hương (CKI)
Phạm Thu Hương (CKI)
Phạm Thu Hương (CKI)
ChiềuPhạm Thu Hương (CKI)
Phạm Thu Hương (CKI)
Phạm Thu Hương (CKI)
Phạm Thu Hương (CKI)
Phạm Thu Hương (CKI)
B304
PK Nội
SángNguyễn Tiến Sinh (Thạc sĩ )
Nguyễn Tiến Sinh (Thạc sĩ )
Nguyễn Tiến Sinh (Thạc sĩ )
Nguyễn Tiến Sinh (Thạc sĩ )
Nguyễn Tiến Sinh (Thạc sĩ )
ChiềuNguyễn Tiến Sinh (Thạc sĩ )
Nguyễn Tiến Sinh (Thạc sĩ )
Nguyễn Tiến Sinh (Thạc sĩ )
Nguyễn Tiến Sinh (Thạc sĩ )
Nguyễn Tiến Sinh (Thạc sĩ )
B307
PK Nội
SángTrịnh Văn Tuấn (Thạc sĩ )
Trịnh Văn Tuấn (Thạc sĩ )
Ths. Trịnh Văn TuấnThs. Trịnh Văn TuấnThs. Trịnh Văn TuấnTrịnh Văn Tuấn (Thạc sĩ )
ChiềuTrịnh Văn Tuấn (Thạc sĩ )
Trịnh Văn Tuấn (Thạc sĩ )
Trịnh Văn Tuấn (Thạc sĩ )
Trịnh Văn Tuấn (Thạc sĩ )
Trịnh Văn Tuấn (Thạc sĩ )
B308
PK Nội
SángNguyễn Văn Ngọc (CKI)
Nguyễn Mạnh Hùng (Thạc sĩ )
Nguyễn Văn Ngọc (CKI)Lê Thị Hương (CKI)Nguyễn Mạnh Hùng (Thạc sĩ )Nguyễn Văn Thăng (BSNT)
Chiều
B309A
PK Nội Thận-CXK
SángLê Thị Phương Anh (Thạc sĩ)
Bùi Thị Lan Anh (Thạc sĩ)
Lê Thị Phương Anh (Thạc sĩ)
Bùi Thị Lan Anh (Thạc sĩ)
Lê Thị Phương Anh (Thạc sĩ)
Phạm Thị Minh Hường (CKI)
ChiềuPhạm Thị Minh Hường (CKI)
B309B
PK Nội
SángĐỗ Minh Dương (Tiến sĩ)Hoàng Đăng Tý (CKI)Nguyễn Mạnh Tiến (CKI)Nguyễn Mạnh Tiến (CKI)Hoàng Đăng Tý (CKI)Đỗ Minh Dương (Tiến sĩ)Hoàng Đăng Tý (CKI)
ChiềuHoàng Đăng Tý (CKI)Hoàng Đăng Tý (CKI)
B310A
PK Nội Thần Kinh
SángPhạm Ngọc Huấn ( CKI)Nguyễn Thị yến ( CKI )
Nguyễn Thị Nga ( Thạc sĩ )
Phạm Ngọc Huấn ( CKI)
Nguyễn Thị yến ( CKI )
Phạm Văn Huấn (CKI)
ChiềuPhạm Ngọc Huấn ( CKI)
B310B
PK Nội chung
SángNguyễn Thị Thu Hương (CKI)
Nguyễn Thị Thu Hương (CKI)
Nguyễn Thị Thu Hương (CKI)
Nguyễn Thị Thu Hương (CKI)
Nguyễn Thị Thu Hương (CKI)
Chiều