LỊCH KHÁM BỆNH TỪ 19/9 - 25/09
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
B300
PK Tai Mũi Họng
Sáng
Chiều
B301
PK Nội Tim Mạch
Sáng
Chiều
B301B
PK Nội
Sáng
Chiều
B302
PK Nội
SángThs. Vũ Sơn TùngNguyễn Văn NgọcThs. Vũ Sơn TùngCKI. Lã Mạnh LãmCKII. Lê Hồng Đăng

ChiềuThs. Vũ Sơn Tùng
B302B
PK Ngoại Tổng Hợp
SángThs. Phạm Văn LuânThs. Phạm Văn LuânThs. Phạm Văn LuânThs. Phạm Văn LuânThs. Phạm Văn Luân
Chiều
B303
PK Nội
SángCKI. Phạm Thu HươngCKI. Phạm Thu HươngCKI. Phạm Thu HươngCKI. Phạm Thu Hương
ChiềuCKI. Phạm Thu HươngCKI. Phạm Thu HươngCKI. Phạm Thu HươngCKI. Phạm Thu HươngCKI. Phạm Thu HươngCKI. Phạm Thu Hương
B304
PK Nội
SángThs. Nguyễn Tiến SinhThs. Nguyễn Tiến SinhThs. Nguyễn Tiến Sinh
ChiềuThs. Nguyễn Tiến SinhThs. Nguyễn Tiến SinhThs. Nguyễn Tiến SinhThs. Nguyễn Tiến SinhThs. Nguyễn Tiến Sinh
B307
PK Nội
SángThs. Trịnh Văn TuấnThs. Trịnh Văn TuấnThs. Trịnh Văn TuấnThs. Trịnh Văn TuấnThs. Trịnh Văn Tuấn
ChiềuThs. Trịnh Văn TuấnThs. Trịnh Văn TuấnThs. Trịnh Văn TuấnThs. Trịnh Văn TuấnThs. Trịnh Văn Tuấn
B308
PK Nội
SángCKI. Nguyễn Văn NgọcThs. Nguyễn Mạnh HùngCKI. Nguyễn Văn NgọcCKI. Lê Thị HươngThs. Nguyễn Mạnh HùngBSNT Nguyễn Văn Thăng
Chiều
B309A
PK Nội Thận-CXK
Sáng
Chiều
B309B
PK Nội
SángCKI. Đặng Hoàng TýCKI. Nguyễn Mạnh TiếnTS. Đỗ Minh DươngCKI. Đặng Hoàng TýCKI. Nguyễn Mạnh TiếnTS. Đỗ Minh DươngCKI. Đặng Hoàng Tý
ChiềuCKI. Nguyễn Mạnh TiếnTS. Đỗ Minh Dương
B310
PK Nội Thần Kinh
SángCKI. Phạm Ngọc HuấnThs. Nguyễn Thị NgaCKI. Phạm Ngọc HuấnCKI. Phạm Ngọc Huấn
ChiềuCKI. Phạm Ngọc Huấn
111A
PK Hâu Covid
SángThs. Trịnh Văn TuấnCKI. Phạm Thu HươngThs. Nguyễn Tiến Sinh Ths. Nguyễn Tiến Sinh CKI. Phạm Thu Hương
Chiều
111B
PK Hâu covid
SángCKI. Phạm Thu HươngCKI. Phạm Thu HươngCKI. Phạm Thu HươngCKI. Phạm Thu HươngCKI. Phạm Thu Hương
Chiều