LỊCH KHÁM BỆNH THEO YÊU CẦU TỪ 18/9/2023 - 24/9/2023
Thứ 2
18/9
Thứ 3
19/9
Thứ 4
20/9
Thứ 5
21/9
Thứ 6
22/9
Thứ 7
23/9
Chủ nhật
24/9
B300
PK Tai Mũi Họng
SángHoàng Xuân Hải (CKII)Hoàng Xuân Hải (CKII)Hoàng Xuân Hải (CKII)Hoàng Xuân Hải (CKII)Hoàng Xuân Hải (CKII)Vũ Duy Quýnh ( CKII)Mai Quý Hoàng (CKI)
ChiềuHoàng Xuân Hải (CKII)Hoàng Xuân Hải (CKII)Hoàng Xuân Hải (CKII)
B301
PK Nội Tim Mạch
SángNguyễn Thị Hiền (Thạc sĩ )Nguyễn Xuân Toản (CKI)Vũ Thị Diện (Thạc sĩ )Trần Văn Lương(Thạc sĩ )Trần Văn Hùng (Thạc sĩ)
ChiềuTrần Văn Hùng (Thạc sĩ)
B301B
PK Nội
SángPhạm Tiến Đạt (Thạc sĩ )Phạm Tiến Đạt (Thạc sĩ )Phạm Tiến Đạt (Thạc sĩ )Phạm Tiến Đạt (Thạc sĩ )Phạm Tiến Đạt (Thạc sĩ )
ChiềuVũ Thị Hoài Thu ( Thạc sĩ)
B302
PK Nội
SángVũ Sơn Tùng (Thạc sĩ)Lã Mạnh Lãm (CKI)Nguyễn Văn Ngọc (CKI)Vũ Sơn Tùng (Thạc sĩ)Lã Mạnh Lãm (CKI)Vũ Sơn Tùng (Thạc sĩ)
Chiều
B302B
PK Ngoại Tổng Hợp
SángVũ Công Định ( BSNT)Vũ Công Định ( BSNT)Vũ Công Định ( BSNT)Vũ Công Định ( BSNT)
Chiều
B303
PK Nội
SángPhạm Thu Hương (CKI)Phạm Thu Hương (CKI)Phạm Thu Hương (CKI)Phạm Thu Hương (CKI)Phạm Thu Hương (CKI)
ChiềuPhạm Thu Hương (CKI)Phạm Thu Hương (CKI)Phạm Thu Hương (CKI)Phạm Thu Hương (CKI)Phạm Thu Hương (CKI)
B304
PK Nội
SángNguyễn Tiến Sinh (Thạc sĩ )Nguyễn Tiến Sinh (Thạc sĩ )Nguyễn Tiến Sinh (Thạc sĩ )Nguyễn Tiến Sinh (Thạc sĩ )Nguyễn Tiến Sinh (Thạc sĩ )Nguyễn Tiến Sinh (Thạc sĩ )
ChiềuNguyễn Tiến Sinh (Thạc sĩ )Nguyễn Tiến Sinh (Thạc sĩ )Nguyễn Tiến Sinh (Thạc sĩ )Nguyễn Tiến Sinh (Thạc sĩ )Nguyễn Tiến Sinh (Thạc sĩ )Nguyễn Tiến Sinh (Thạc sĩ )
B304B
PK Nội
SángNguyễn Mạnh Hùng (Thạc sĩ )Trần Văn Hùng (Thạc sĩ)Nguyễn Văn Thăng (BSCKII)
Chiều
B307
PK Nội
SángTrịnh Văn Tuấn (Thạc sĩ )Trịnh Văn Tuấn (Thạc sĩ )Trịnh Văn Tuấn (Thạc sĩ )Trịnh Văn Tuấn (Thạc sĩ )Trịnh Văn Tuấn (Thạc sĩ)Trịnh Văn Tuấn (Thạc sĩ )
ChiềuTrịnh Văn Tuấn (Thạc sĩ )Trịnh Văn Tuấn (Thạc sĩ )Trịnh Văn Tuấn (Thạc sĩ )Trịnh Văn Tuấn (Thạc sĩ )Trịnh Văn Tuấn (Thạc sĩ)Trịnh Văn Tuấn (Thạc sĩ )
B308
PK Nội
SángĐào Thị Bích (CKI)Đào Thị Bích (CKI)Đỗ Thị Hằng (CKI)Vũ Duy Thướng (CKII)Đỗ Thị Hằng (CKI)Đào Thị Bích (CKI)
ChiềuVũ Duy Thướng (CKII)
B308B
PK Nội
SángNguyễn Thành Chung (CKI)Nguyễn Thành Chung (CKI)Nguyễn Thành Chung (CKI)Nguyễn Thành Chung (CKI)Nguyễn Thành Chung (CKI)Ngô Thị Thảo (CKI)
ChiềuNgô Thị Thảo (CKI)
B309A
PK Nội Thận-CXK
SángLê Thị Phương Anh (Thạc sĩ)Bùi Thị Lan Anh (Thạc sĩ)Lê Thị Phương Anh (Thạc sĩ)Bùi Thị Lan Anh (Thạc sĩ)Bùi Thị Lan Anh (Thạc sĩ)Roãn Thị Thư Nghĩa (BSNT)
ChiềuBùi Thị Lan Anh (Thạc sĩ)
B309B
PK Nội
SángĐỗ Minh Dương (Tiến sĩ)Hoàng Đăng Tý (CKI)Nguyễn Mạnh Tiến (CKI)Nguyễn Mạnh Tiến (CKI)Đỗ Minh Dương (Tiến sĩ)Hoàng Đăng Tý (CKI)
ChiềuĐỗ Minh Dương (Tiến sĩ)Hoàng Đăng Tý (CKI)
B310
PK Nội Thần Kinh
SángPhạm Ngọc Huấn ( CKI)Nguyễn Thị yến ( CKI )Phạm Thị Quy ( CKI)Phạm Ngọc Huấn ( CKI)Nguyễn Thị yến ( CKI )Phạm Ngọc Huấn ( CKI)
ChiềuPhạm Thị Quy ( CKI)
B310B
PK Nội chung
SángNguyễn Thị Lụa (CKI)Nguyễn Thị Lụa (CKI)Nguyễn Thị Lụa (CKI)Nguyễn Thị Lụa (CKI)Nguyễn Thị Lụa (CKI)Nguyễn Duy Duẩn ( CKI)
ChiềuNguyễn Duy Duẩn ( CKI)