Ths.Bs. NGUYỄN TIẾN SINH

Phó trưởng khoa Khám bệnh

Chức vụ: Phó trưởng khoa Khám bệnh

Chuyên ngành: Nội khoa

Thế mạnh chuyên môn: Nội soi phế quản, sinh thiết màng phổi, sinh thiết u phổi dưới Cắt lớp vi tính

Quá trình đào tạo:

  • Năm 2008: bác sĩ tại khoa Nội B, BVĐK tỉnh Thái Bình
  • Năm 2013 – 2015: học thạc sĩ chuyên ngành Nội hô hấp tại trường Đại học Y Hà Nội
  • Năm 2016 – 2019: bác sĩ tại khoa Nội hô hấp
  • Năm 2019 – nay: bác sĩ tại Khoa Khám bệnh