Thư mời chào giá “Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm hệ thống CT Scanner ≥ 256 lát cắt (Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 512 lát cắt)”

Thư Mời Chào Giá 29.3

Phụ lục: 

  1. Danh mục hàng hóa chào giá
  2. Bảng báo giá
  3. Hệ thống City

Bài viết cùng chủ đề: