Thư mời chào giá “Mua sắm hệ thống CT Scanner ≥ 256 lát cắt/vòng quay (256 dãy/512 lát cắt) cho khoa Chẩn đoán hình ảnh”

CT SCANNER 256 đã Gộp Copy1

Bài viết cùng chủ đề: