Ngày An toàn người bệnh Thế giới 2023: Tăng cường sự tham gia của người bệnh vì sự An toàn người bệnh

Tháng 5/2019, tại Giơnevơ, Hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 72 đã thông qua quyết định lấy ngày 17/9 hàng năm là Ngày An toàn người bệnh thế giới.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới: hiện nay, ngay tại các nước phát triển, khi tiếp nhận các dịch vụ khám chữa bệnh, khoảng 10% người bệnh lại bị tổn hại sức khoẻ của bản  thân do các sự cố y khoa. Trong các sự cố này có tới 50% nguyên nhân là có thể phòng tránh được như: phơi nhiễm với tia phóng xạ, nhiễm khuẩn bệnh viện, chẩn đoán chậm và không chính xác,… Chi phí để điều trị hậu quả do các sự cố y khoa gây ra chiếm hơn 14% chi phí chung tại bệnh viện. Do vậy, an toàn người bệnh là vấn đề sức khoẻ cộng đồng mang tính toàn cầu. Mục tiêu của an toàn người bệnh là các dịch vụ khám chữa bệnh hướng tới chăm sóc sức khỏe cho người bệnh trước hết phải cố gắng không làm tổn hại thêm cho chính bản thân họ. An toàn người bệnh trước hết là phòng ngừa tổn thương và hạn chế tai biến y khoa. Muốn thực hiện tốt phòng ngừa tổn thương và hạn chế tai biến y khoa trước hết phải loại bỏ tâm lý đổ lỗi, cần có sự cởi mở, công khai về sai sót y khoa một cách khách quan và chính xác để khắc phục. Việc cởi mở thông tin về các sai sót y khoa phải trở thành một phần trong văn hoá bệnh viện nhằm tăng cường và cải thiện chất lượng hoạt động bệnh viện, đó là văn hoá an toàn người bệnh.

“Lắng nghe tiếng nói, tâm tư của người bệnh !”

Ngày An toàn Bệnh nhân Thế giới 2023 với chủ đề “Tăng cường sự tham gia của người bệnh vì sự an toàn của người bệnh” nhằm ghi nhận vai trò quan trọng của người bệnh, gia đình và người chăm sóc trong sự an toàn của dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Theo WHO, có những bằng chứng cho thấy rằng: khi người bệnh được hợp tác, được lắng nghe trong quá trình chăm sóc sức khỏe của họ thì sẽ đạt được nhiều lợi ích về sự an toàn và tăng sự hài lòng của người bệnh, và sức khỏe nhanh chóng được cải thiện. Bằng cách trở thành thành viên tích cực của nhóm chăm sóc sức khỏe, người bệnh có thể đóng góp vào sự an toàn cho việc chăm sóc của họ và của toàn bộ hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Thông qua khẩu hiệu “lắng nghe tiếng nói, tâm tư của người bệnh!”, Tổ chức Y tế thế giới kêu gọi tất cả các bên liên quan thực hiện hành động cần thiết để đảm bảo rằng người bệnh được tham gia vào việc xây dựng chính sách, được đại diện trong các cơ cấu quản trị, tham gia vào các chiến lược an toàn cùng thiết kế và là đối tác tích cực trong việc chăm sóc chính họ. Điều này chỉ có thể đạt được bằng cách cung cấp nền tảng và cơ hội cho nhiều người bệnh, gia đình và cộng đồng khác nhau nêu lên tiếng nói, mối quan tâm, kỳ vọng và ưu tiên của họ nhằm nâng cao sự an toàn, lấy bệnh nhân làm trung tâm, độ tin cậy và công bằng.

Hưởng ứng ngày An toàn người bệnh Thế giới

Hưởng ứng ngày An toàn người bệnh Thế giới năm 2023, BVĐK tỉnh Thái Bình đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, công tác đảm bảo an toàn người bệnh luôn được trú trọng và đặt lên hàng đầu; khích lệ người bệnh và người nhà tham gia vào công tác chăm sóc, điều trị vì sự an toàn của người bệnh:

  • Tăng cường thực hiện phương châm “Lấy người bệnh là trung tâm”, đẩy mạnh các hình thức giúp đỡ người bệnh, người nhà người bệnh nói lên tiếng nói, tâm tư của mình thông qua “Khảo sát sự hài lòng người bệnh”; “Họp Hội đồng người bệnh, người nhà người bệnh” và “Hoạt động trải nghiệm người bệnh”.
  • Yêu cầu toàn bộ nhân viên y tế thực hiện nghiêm túc các giải pháp đảm bảo An toàn người bệnh và thực hiện “Báo cáo sự cố rủi ro” theo quy định của bệnh viện.
  • Tổ chức tập huấn/hội thảo khoa học với chủ đề “Tăng cường sự tham gia của người bệnh và người nhà người bệnh vào hoạt động chăm sóc sức khỏe vì sự an toàn của người bệnh”.
  • Triển khai các hoạt động truyền thông Ngày An toàn người bệnh Thế giới năm 2023 với khẩu hiệu “Lắng nghe tiếng nói, tâm tư người bệnh” thông qua các hình thức truyền thông như Áp phích, website, các màn hình quảng bá của bệnh viện,….
  • Cán bộ y tế trong bệnh viện tuân thủ các Quy tắc ứng xử được quy định trong Thông tư số 07/2014/TT-BYT Quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

Là Bệnh viện Đa khoa hạng I tuyến tỉnh, với cam kết chiến lược “cung cấp dịch vụ y tế chất lượng, chính xác, an toàn, thuận tiện”, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình luôn quan tâm, chú trọng đến công tác cải tiến để tăng cường chất lượng an toàn người bệnh. Những kết quả trong việc đảm bảo An toàn người bệnh đã góp phần quan trọng vào kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện và khảo sát sự hài lòng của người bệnh năm 2023 của Sở Y tế: điểm tiêu chí chất lượng Bệnh viện đạt 3,97/5 điểm, tỷ lệ hài lòng người bệnh nội trú đạt 100%, ngoại trú đạt 96,56%.

PHÒNG CTXH

Bài viết cùng chủ đề: