Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt bài viết, tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai một số văn của của Trung ương, của tỉnh

Sáng ngày 10/4, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt bài viết, tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai một số văn của của Trung ương, của tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức.

Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có: Đ/c Ngô Đông Hải, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đ/c Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị được kết nối với 274 điểm cầu trong toàn tỉnh với trên 27.000  đại biểu tham dự.

Dự tại điểm cầu BVĐK tỉnh Thái Bình có: Ths.Bs. Nguyễn Đức Thái – Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện. Cùng các đồng chí là Bí thư hoặc Phó Bí thư đại diện cho 37 chi bộ trong toàn Bệnh viện.

Ths.Bs. Nguyễn Đức Thái – Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện dự Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng . Đại diện Sở Kế hoạch đầu tư giới thiệu Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến

Ngoài ra, các đại biểu được quán triệt một số chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 5/1/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 5/2/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/1/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

PHÒNG CTXH

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *