Giá dịch vụ xét nghiệm

STT Tên dịch vụ Đơn vị tính Giá BH Giá VP
2 NAT Lần                      210,000
3 Kháng thể bất thường Lần                        17,000
4 Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) Lần                        78,400
5 Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) Lần                        78,400
6 Anti-HBs định lượng Lần                      112,000
7 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (laser) Lần                  46,200                        44,800
8 Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật ống nghiệm) Lần                  80,800                        78,400
9 HBsAg  (test nhanh) Lần                  53,600                        51,700
10 HBsAg (ELISA) Lần                  74,700                        72,000
11 RPR định tính [huyết học] Lần                        36,800
12 Phản ứng hòa hợp 22ºC (Kỹ thuật Gelcard trên máy tự động)                  68,000                        66,000
13 Sàng lọc kháng thể bất thường (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) Lần                      237,000
14 Định lượng Anti Xa Lần                253,000                      246,000
15 Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) Lần                        84,000
16 Định nhóm máu khó hệ ABO (Kỹ thuật Scangel/Gelcard) Lần                      201,000
17 Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) Lần                        72,600
18 Vận chuyển đơn vị máu Lần                        17,000
19 Định nhóm máu hệ ABO Lần                  39,100                        38,000
20 Nhóm máu khó hệ ABO Lần                207,000                      201,000
21 Nhóm máu hệ Rh(D) Lần                  31,100                        30,200
22 Nhóm máu hệ ABO để truyền máu toàn phần (khối hồng cầu, khối bạch cầu) Lần                  23,100                        22,400
23 Nhóm máu hệ ABO để truyền chế phẩm tiểu cầu (huyết tương) Lần                  20,700                        20,100
24 Định nhóm máu tại giường Lần                  39,100                        38,000
25 Số lượng và độ tập trung tiểu cầu Lần                  34,600                        33,600
26 Máu lắng Lần                  34,600                        33,600
27 Ký sinh trùng sốt rét trong máu Lần                  36,900                        35,800
28 Giun chỉ trong máu Lần                  34,600                        33,600
29 Hồng cầu có chấm ưa bazơ Lần                  17,300                        16,800
30 Mảnh vỡ hồng cầu Lần                  17,300                        16,800
31 Xét nghiệm hồng cầu lưới Lần                  26,400                        25,700
32 Phản ứng hòa hợp 22ºC (Kỹ thuật ống nghiệm) Lần                  28,800                        28,000
33 Phát hiện gen bệnh Thalassemia bằng kỹ thuật PCR-RFLP Lần                592,000                      584,000
34 Phát hiện kháng thể kháng tiểu cầu bằng kỹ thuật Flow-cytometry Lần             2,129,000                   2,115,000
35 Rửa hồng cầu/ tiểu cầu bằng máy ly tâm lạnh Lần                136,000                      132,000
36 Sức bền thẩm thấu hồng cầu Lần                  38,000                        36,900
37 Tìm tế bào Hargraves Lần                  64,600                        62,700
38 Tập trung bạch cầu Lần                  28,800                        28,000
39 Rút máu để điều trị Lần                236,000                      216,000
40 Huyết đồ (laser) Lần                  69,300                        67,200
41 Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ Lần                530,000                      523,000
42 Xét nghiệm mô bệnh học tủy xương (không bao gồm thủ thuật sinh thiết tủy xương) Lần                338,000                      330,000
43 Xét nghiệm tế bào học tủy xương Lần                147,000                      143,000
44 Nhuộm Peroxydase (MPO) Lần                  77,300                        75,000
45 Nhuộm sudan den Lần                  77,300                        75,000
46 Nhuộm Periodic Acide Schiff (PAS) Lần                  92,400                        89,600
47 Xét nghiệm Đường-Ham Lần                  69,300                        67,200
48 Thời gian phục hồi Canxi Lần                  31,100                        30,200
49 Thời gian prothrombin – PT (Tỷ lệ Prothrombin) Lần                  63,500                        61,600
50 Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT) Lần                  40,400                        39,200
51 Định lượng Fibrinogen Lần                102,000                      100,000
52 Thời gian máu chảy Lần                  12,600                        12,300
53 Co cục máu Lần                  14,900                        14,500
54 Định lượng D-Dimer [Máu] Lần                253,000                      246,000
55 Nghiệm pháp rượu Lần                  28,800                        28,000
56 Nghiệm pháp Von-Kaulla Lần                  51,900                        50,400
57 Kháng đông lưu hành ngoại sinh Lần                  80,800                        78,400
58 Phát hiện chất ức chế phụ thuộc thời gian và nhiệt độ đường đông máu nội sinh Lần                358,000                      350,000
59 Phát hiện chất ức chế không phụ thuộc thời gian và nhiệt độ đường đông máu nội sinh Lần                288,000                      280,000
60 HIV Ag/Ab (ELISA) Lần                      126,000
61 HCV Ab (ELISA) Lần                119,000                      115,000
62 Xét nghiệm PFA (Platelet Funtion Analyzer) bằng  Collagen/Epinephrine trên máy tự động (Tên khác: PFA bằng Col/Epi) Lần                866,000                      852,000
63 Xác định kháng nguyên S của hệ nhóm máu MNS (Kỹ thuật ống nghiệm) Lần                219,000                      213,000
64 Lọc bạch cầu trong khối hồng cầu Lần                569,000                      561,000
65 Lympho cross match bằng kỹ thuật Flow-cytometry Lần             2,188,000                   2,174,000
66 Điện di miễn dịch huyết thanh Lần             1,016,000                   1,005,000
67 Điện di protein huyết thanh Lần                371,000                      360,000
68 Định lượng G6PD Lần                  80,800                        78,400
69 Đo hoạt độ G6PD (Glucose -6 phosphat dehydrogenase) [Máu] Lần                  80,800                        78,400
70 Định lượng Plasminogen; Lần                207,000                      201,000
71 Xét nghiệm PFA (Platelet Funtion Analyzer)  bằng Collagen/ADP trên máy tự động (Tên khác: PFA bằng Col/ADP) Lần                866,000                      852,000
72 Đếm số lượng tế bào gốc (stem cell, CD34) Lần             1,764,000                   1,750,000
73 Xét nghiệm tế bào hạch (hạch đồ) Lần                  48,400                        47,000
74 Xét nghiệm trao đổi nhiễm sắc tử chị em Lần                501,000                      490,000
75 Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng máy đếm laser) Lần                  40,400                        39,200
76 Xét nghiệm CD55/59 bạch cầu (chẩn đoán bệnh Đái huyết sắc tố niệu kịch phát ban đêm) Lần                875,000                      861,000
77 Xét nghiệm CD55/59 hồng cầu (chẩn đoán bệnh Đái huyết sắc tố niệu kịch phát ban đêm) Lần                566,000                      558,000
78 Xét nghiệm HIT (Heparin Induced Thrombocytopenia) – Ab Lần             1,775,000                   1,761,000
79 Xét nghiệm HIT (Heparin Induced Thrombocytopenia)- IgG Lần             1,775,000                   1,761,000
80 Xét nghiệm tế bào trong nước tiểu (bằng máy tự động) Lần                  43,100                        42,400
81 Xét nghiệm tế bào nước dịch não tủy Lần                  91,600                        90,100
82 Xét nghiệm tế bào nước dịch khớp Lần                  91,600                        90,100
83 Xét nghiệm tế bào nước dịch màng tim Lần                  91,600                        90,100
84 Xét nghiệm tế bào nước dịch màng phổi Lần                  91,600                        90,100
85 Xét nghiệm tế bào nước dịch màng bụng Lần                  91,600                        90,100
86 Anti ds DNA (ELISA) Lần                253,000                      246,000
87 Anti Cardiolipin (ELISA) Lần                581,000                      571,000
88 HBeAg (ELISA) Lần                  95,500                        92,000
89 HBeAb (ELISA) Lần                  95,500                        92,000
90 Đếm số lượng CD3 – CD4 – CD8 Lần                395,000                      385,000
91 HIV Ab (test nhanh) Lần                  53,600                        51,700
92 HCV Ab  (test nhanh) Lần                  53,600                        51,700
93 Xét nghiệm tế bào nước dịch rửa phế quản Lần                  91,600                        90,100
94 Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu Lần                  43,100                        42,400
95 Xác định kháng nguyên s của hệ nhóm máu MNS (Kỹ thuật ống nghiệm) Lần                  57,400                        55,700
96 XN VI SINH
97 Rotavirus test nhanh Lần                      172,000
98 Influenza virus A, B test nhanh Lần                      164,000
99 Streptococcus pyogenes ASO Lần                  41,700                        40,200
100 Dengue NS1Ag test nhanh Lần                130,000                      126,000
101 Neisseria gonorrhoeae kháng thuốc giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
102 Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc Lần                814,000                      800,000
103 Chlamydia giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
104 Leptospira PCR Lần                734,000                      720,000
105 Ureaplasma urealyticum Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
106 Helicobacter pylori giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
107 Virus Ag miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
108 Virus giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
109 HBV genotype giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
110 Virus Ag miễn dịch tự động Lần                298,000                      290,000
111 HIV DNA Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
112 HBV kháng thuốc giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
113 EV71 genotype giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
114 Dengue serotype PCR Lần                814,000                      800,000
115 Enterovirus genotype giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
116 HPV genotype giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
117 Influenza virus A, B giải trình tự gene (*) Lần             2,624,000                   2,610,000
118 Rubella virus giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
119 Vi nấm giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
120 MIC (cho 1 loại kháng sinh) [Vi khuẩn] Lần                184,000                      178,000
121 MIC (cho 1 loại kháng sinh) [Vi nấm] Lần                184,000                      178,000
122 Vi khuẩn kháng thuốc định tính Lần                196,000                      189,000
123 Vi khuẩn kháng thuốc tự động Lần                196,000                      189,000
124 Test nhanh H.Pylori (kháng thể) Lần                        50,000
125 RF Lần                        37,100
126 Rận mu nhuộm soi Lần                  41,700                        40,200
127 RPR định tính và định lượng Lần                  87,100                        83,900
128 RPR định tính Lần                  38,200                        36,800
129 Pneumocystis jirovecii nhuộm soi Lần                  41,700                        40,200
130  Sán dây soi tươi Lần                  41,700                        40,200
131 Giun đũa chó, mèo soi mảnh sinh thiết Lần                  41,700                        40,200
132 Giun xoắn soi mảnh sinh thiết Lần                  41,700                        40,200
133 Trichomonas vaginalis nhuộm soi Lần                  41,700                        40,200
134 Vi nấm nhuộm soi Lần                  41,700                        40,200
135 Neisseria gonorrhoeae PCR Lần                464,000                      450,000
136 Chlamydia PCR Lần                464,000                      450,000
137 Neisseria gonorrhoeae nuôi cấy, định danh, kháng thuốc Lần                297,000                      287,000
138 Neisseria meningitidis nuôi cấy, định danh, kháng thuốc Lần                297,000                      287,000
139 Mycoplasma hominis nuôi cấy, định danh, kháng thuốc Lần                297,000                      287,000
140 Ureaplasma urealyticum nuôi cấy, định danh, kháng thuốc Lần                297,000                      287,000
141  Nấm nuôi cấy, định danh tự động Lần                297,000                      287,000
142 Trứng giun, sán soi tươi Lần                  41,700                        40,200
143 Trứng giun soi tập trung Lần                  41,700                        40,200
144 Giun chỉ ấu trùng trong máu nhuộm soi Lần                  41,700                        40,200
145 Ghẻ nhuộm soi Lần                  41,700                        40,200
146  Sán lợn ấu trùng soi mảnh sinh thiết Lần                  41,700                        40,200
147 Gnathostoma ấu trùng soi mảnh sinh thiết Lần                  41,700                        40,200
148 AFB nhuộm huỳnh quang Lần                  65,600                        63,200
149  ASLO Lần                  41,700                        40,200
150 BK/JC virus Real-time PCR Lần                458,000                      444,000
151 Dengue IgM miễn dịch bán tự động Lần                154,000                      149,000
152 Dengue IgM/IgG test nhanh Lần                130,000                      126,000
153 EBV EA-D IgG miễn dịch bán tự động Lần                202,000                      195,000
154 HBV đo tải lượng Lần                664,000                      650,000
155 HCV đo tải lượng tự động Lần             1,324,000                   1,310,000
156 HCV đo tải lượng Lần                824,000                      810,000
157  Nấm nuôi cấy, định danh PP thông thường Lần                238,000                      230,000
158 Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi Lần                  68,000                        65,500
159 Neisseria meningitidis nhuộm soi Lần                  68,000                        65,500
160 Helicobacter pylori nhuộm soi Lần                  68,000                        65,500
161 Treponema pallidum nhuộm soi Lần                  68,000                        65,500
162 Vi khuẩn nuôi cấy, định danh  PP thông thường Lần                238,000                      230,000
163 Vi khuẩn nuôi cấy, định danh tự động Lần                297,000                      287,000
164 Giun tròn chuột Ab miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
165 Giun tròn chuột Ab miễn dịch tự động Lần                298,000                      290,000
166 Sán lá gan nhỏ Ab miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
167 Hồng cầu trong phân test nhanh Lần                  65,600                        63,200
168 Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi Lần                  38,200                        36,800
169 Demodex soi tươi Lần                  41,700                        40,200
170 Rận mu soi tươi Lần                  41,700                        40,200
171 Ghẻ soi tươi Lần                  41,700                        40,200
172 Trichomonas vaginalis soi tươi Lần                  41,700                        40,200
173 Vi nấm soi tươi Lần                  41,700                        40,200
174 Giun lươn ấu trùng soi tươi Lần                  41,700                        40,200
175 Measles virus Ab miễn dịch bán tự động Lần                252,000                      245,000
176 Measles virus Ab miễn dịch tự động Lần                252,000                      245,000
177 Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc Lần                734,000                      720,000
178 Vi hệ đường ruột Lần                  29,700                        28,700
179 Vi khuẩn khẳng định Lần                464,000                      450,000
180 Vi khuẩn nhuộm soi Lần                  68,000                        65,500
181 Mycobacterium tuberculosis PCR Lần                358,000                      345,000
182 AFB Lần                  68,000                        65,500
183 Mycobacterium leprae nhuộm soi Lần                  68,000                        65,500
184 Mycobacterium leprae mảnh sinh thiết Lần                  68,000                        65,500
185 Vibrio cholerae nhuộm soi Lần                  68,000                        65,500
186 Mantoux Lần                  11,900                        11,500
187 RSV Ab miễn dịch bán tự động Lần                143,000                      138,000
188 Sán lá gan nhỏ Ab miễn dịch tự động Lần                298,000                      290,000
189 Sán lợn Ab miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
190 Sán lợn Ab miễn dịch tự động Lần                298,000                      290,000
191 Sán dây chó Ab miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
192 Sán dây chó Ab miễn dịch tự động Lần                298,000                      290,000
193 Amip Ab miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
194 Giun đầu gai Ab miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
195 Giun đầu gai Ab miễn dịch tự động Lần                298,000                      290,000
196 Sán lá phổi Ab miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
197 Sán lá phổi Ab miễn dịch tự động Lần                298,000                      290,000
198 Sán máng Ab miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
199 Sán máng Ab miễn dịch tự động Lần                298,000                      290,000
200 Giun lươn Ab miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
201 Giun lươn Ab miễn dịch tự động Lần                298,000                      290,000
202 Giun đũa chó, mèo Ab miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
203 Giun đũa chó, mèo Ab miễn dịch tự động Lần                298,000                      290,000
204 Giun xoắn Ab miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
205 Giun xoắn Ab miễn dịch tự động Lần                298,000                      290,000
206 HBV genotype Real-time PCR Lần             1,564,000                   1,550,000
207 HPV genotype Real-time PCR Lần             1,564,000                   1,550,000
208 Vibrio cholerae Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
209 Neisseria gonorrhoeae Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
210 Neisseria gonorrhoeae Real-time PCR hệ thống tự động Lần                734,000                      720,000
211 Neisseria meningitidis Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
212 Chlamydia Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
213 Chlamydia Real-time PCR hệ thống tự động Lần                734,000                      720,000
214 Helicobacter pylori Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
215 Mycoplasma pneumoniae Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
216 Mycoplasma hominis Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
217 Treponema pallidum Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
218 Virus Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
219 HIV đo tải lượng Lần                734,000                      720,000
220 Dengue Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
221 HSV Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
222 VZV Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
223 EBV Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
224 EV71 Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
225 Enterovirus Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
226 Adenovirus Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
227 RSV Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
228 Rubella virus Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
229 Vi khuẩn test nhanh Lần                238,000                      230,000
230 Mycoplasma hominis test nhanh Lần                238,000                      230,000
231 Treponema pallidum test nhanh Lần                238,000                      230,000
232 Ureaplasma urealyticum test nhanh Lần                238,000                      230,000
233 Virus test nhanh Lần                238,000                      230,000
234 Cryptosporidium test nhanh Lần                238,000                      230,000
235 Ký sinh trùng sốt rét Ag test nhanh Lần                238,000                      230,000
236 Vi nấm test nhanh Lần                238,000                      230,000
237 Vi khuẩn định danh giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
238 Vi khuẩn kháng thuốc giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
239 Vibrio cholerae giải trình tự gene Lần             2,624,000                   2,610,000
240 Virus Ab miễn dịch tự động Lần                298,000                      290,000
241 Vi khuẩn định danh PCR Lần                734,000                      720,000
242 Vi khuẩn kháng thuốc PCR Lần                734,000                      720,000
243 Virus PCR Lần                734,000                      720,000
244 Coronavirus Real-time PCR Lần                734,000                      720,000
245 Vi nấm PCR Lần                734,000                      720,000
246 Dengue IgA test nhanh Lần                238,000                      230,000
247 Vi khuẩn nuôi cấy, định danh, kháng thuốc tự động Lần                297,000                      287,000
248 Vibrio cholerae nuôi cấy, định danh và kháng thuốc Lần                297,000                      287,000
249 Vibrio cholerae soi tươi Lần                  68,000                        65,500
250 Treponema pallidum soi tươi Lần                  68,000                        65,500
251 Virus Ab miễn dịch bán tự động Lần                298,000                      290,000
252 CRP Lần                  21,500                        21,200
253 XN SINH HÓA
254 Định lượng Anti CCP [Máu] Lần                      307,000
255 Định lượng Transferin [Máu] Lần                  64,600                        63,600
256 Định lượng BNP [Máu]                      572,000
257 Clo (dịch não tuỷ) Lần                  22,500                        22,200
258 AFP Lần                  91,600                        90,100
259 CA¹²⁵ Lần                139,000                      137,000
260 CEA Lần                  86,200                        84,800
261 CK Lần                  26,900                        26,500
262 CRP hs Lần                  53,800                        53,000
263 Cyfra 21- 1 Lần                  96,900                        95,400
264 Điện giải đồ Lần                  29,000                        28,600
265 Bilirubin trực tiếp Lần                  21,500                        21,200
266 ALP Lần                  21,500                        21,200
267 AST (GOT) Lần                  21,500                        21,200
268 ALT (GPT) Lần                  21,500                        21,200
269 Bilirubin toàn phần Lần                  21,500                        21,200
270 Protein toàn phần Lần                  21,500                        21,200
271 Creatinin Lần                  21,500                        21,200
272 Globulin Lần                  21,500                        21,200
273 Glucose Lần                  21,500                        21,200
274 Phospho Lần                  21,500                        21,200
275 HbA1c Lần                101,000                        99,600
276 IgE Lần                  64,600                        63,600
277 IgG Lần                  64,600                        63,600
278 IgM Lần                  64,600                        63,600
279 IgA Lần                  64,600                        63,600
280 Insulin Lần                  80,800                        79,500
281 Protein (dịch chọc dò) Lần                  21,500                        21,200
282 Khí máu Lần                215,000                      212,000
283 CA 72 – 4 Lần                134,000                      132,000
284 Calci toàn phần Lần                  12,900                        12,700
285 LDH Lần                  26,900                        26,500
286 CA 15 – 3 Lần                150,000                      148,000
287 CA 19 – 9 Lần                139,000                      137,000
288 Urê Lần                  21,500                        21,200
289 Acid Uric Lần                  21,500                        21,200
290 Albumin Lần                  21,500                        21,200
291 Cholesterol Lần                  26,900                        26,500
292 GGT Lần                  19,200                        20,000
293 HDL-C Lần                  26,900                        26,500
294 LDL – C Lần                  26,900                        26,500
295 Triglycerid Lần                  26,900                        26,500
296 Amylase Lần                  21,500                        21,200
297 Cystatine C Lần                  86,200                        84,800
298 Ethanol (cồn) Lần                  32,300                        31,800
299 Mg Lần                  32,300                        31,800
300 Sắt Lần                  32,300                        31,800
301 Cholinesterase Lần                  26,900                        26,500
302 Ferritin Lần                  80,800                        79,500
303 CK-MB Lần                  37,700                        37,100
304 Cortisol Lần                  91,600                        90,100
305 Pre-albumin Lần                  96,900                        95,400
306 Vitamin B12 Lần                  75,400                        74,200
307 25OH Vitamin D (D3) Lần                290,000                      286,000
308 Folate Lần                  86,200                        84,800
309 SCC Lần                204,000                      201,000
310 β2 microglobulin Lần                  75,400                        74,200
311 Tg (Thyroglobulin) Lần                176,000                      174,000
312 Pro-calcitonin Lần                398,000                      392,000
313 ProBNP (NT-proBNP) Lần                408,000                      402,000
314 TRAb Lần                408,000                      402,000
315 Phản ứng Rivalta Lần                    8,500                          8,400
316 Anti-Tg Lần                269,000                      265,000
317 Anti – TPO Lần                204,000                      201,000
318 Lactat Lần                  96,900                        95,400
319 Lipase Lần                  59,200                        58,300
320 NSE Lần                192,000                      190,000
321 PSA toàn phần Lần                  91,600                        90,100
322 Tế bào/trụ/tinh thể niệu Lần                          3,100
323 Troponin T Lần                  75,400                        74,200
324 TSH Lần                  59,200                        58,300
325 T4 Lần                  64,600                        63,600
326 FT4 Lần                  64,600                        63,600
327 Glucose (dịch não tuỷ) Lần                  12,900                        12,700
328 Pandy [dịch] Lần                    8,500                          8,400
329 Protein (dịch não tuỷ) Lần                  10,700                        10,600
330 T3 Lần                  64,600                        63,600
331 FT3 Lần                  64,600                        63,600
332 Amoniac Lần                  75,400                        74,200
333 XN MIỄN DỊCH
334 XN NƯỚC TIỂU
335 Amphetamin [niệu] Lần                        42,400
336 Methamphetamin [niệu]                        42,400
337 Marijuana (THC) [niệu] Lần                        42,400
338 Protein (niệu) Lần                  13,900                        13,700
339 Glucose (niệu) Lần                  13,900                        13,700
340 Opiate (niệu) Lần                  43,100                        42,400
341 Morphin (niệu) Lần                  43,100                        42,400
342 Dưỡng chấp [niệu] Lần                  21,500                        21,200
343 Cortisol (niệu) Lần                  91,600                        90,100
344 MAU Lần                  43,100                        42,400
345 Phospho (niệu) Lần                  20,400                        20,100
346 Porphyrin [niệu] Lần                  53,100                        49,000
347 Amylase (niệu) Lần                  37,700                        37,100
348 Tổng phân tích nước tiểu Lần                  27,400                        37,100
349 Urê (niệu) Lần                  16,100                        15,900
350 Axit Uric (niệu) Lần                  16,100                        15,900
351 Creatinin (niệu) Lần                  16,100                        15,900
352 Điện giải (niệu) Lần                  29,000                        28,600
353 Canxi (niệu) Lần                  24,600                        24,300
354 XN KHÁC
355 Phụ cấp SPECT tưới máu cơ tim Lần
356 Phụ cấp SPECT não Lần
357 Đo vận tốc lan truyền sóng mạch Lần                  73,000                        67,800
358 XN đường máu mao mạch Lần                  15,200                        23,300
359 Đo áp lực hậu môn trực tràng Lần                948,000                      907,000
360 Đo chỉ số ABI (chỉ số cổ chân/cánh tay) Lần                  73,000                        67,800
361 Đo áp lực thẩm thấu máu Lần                  94,100                        86,800
362 Định tính chất độc bằng sắc ký khí – một lần Lần             1,234,000                   1,175,000
363 Định lượng chất độc bằng sắc ký khí – một lần Lần             1,259,000                   1,200,000
364 Định tính chất độc bằng test nhanh – một lần Lần                113,000                      105,000
365 Thăm dò huyết động bằng Swan Ganz. Lần             4,547,000                   4,532,000
366 Đo áp lực đồ bàng quang thủ công Lần                      124,000
367 Đo áp lực niệu đạo bằng máy Lần                136,000                      134,000
368 Đo áp lực thẩm thấu niệu Lần                  29,900                        27,700
369 Đo áp lực bàng quang bằng cột thước nước Lần                514,000                      473,000
370 Đo áp lực bàng quang bằng máy niệu động học Lần             1,991,000                   1,954,000
371 Đo áp lực bàng quang ở người bệnh nhi Lần             1,937,000                   1,896,000
372 Đo lưu huyết não Lần                  43,400                        40,600