Giá dịch vụ Thủ thuật

STT Tên dịch vụ Đơn vị tính Giá BH Giá VP
THỦ THUẬT
1 Thay băng điều trị vết bỏng dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn Lần                115,000                      110,000
2 Chọc hút khí màng phổi áp lực thấp (không dẫn lưu) Lần                143,000                      136,000
3 Thay băng [Vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm]                  57,600                        55,000
4 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay [gây mê] Lần                335,000                      320,000
5 Phụ cấp Chụp sứ Titanium gắn bằng ốc vít trên Implant Lần                      112,500
6 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay [gây mê] Lần                335,000                      320,000
7 Chụp và nút mạch dị dạng mạch chi (trên, dưới) số hóa xóa nền Lần             9,066,000                   8,946,000
8 Tiêm nội nhãn                220,000                      210,000
9 Bít lỗ thông liên nhĩ/liên thất/ống động mạch Lần             6,816,000                   6,696,000
10 Bít ống động mạch Lần             6,816,000                   6,696,000
11 Xạ trị bằng máy gia tốc Lần                506,000                      500,000
12 Xạ trị bằng máy gia tốc có điều biến liều Lần             1,592,000                   1,555,000
13 Xạ trị sử dụng CT mô phỏng Lần                632,000                      970,000
14 Phụ thu Xạ trị bằng máy gia tốc tuyến tính Lần                      250,000
15 Phụ thu Chụp CT Scanner đến 32 dãy không thuốc và có thuốc cản quang trên máy CT mô phỏng Lần                   2,500,000
16 Chụp sứ Titanium gắn bằng ốc vít trên Implant Lần                   2,500,000
17 Làm mặt nạ cố định đầu Lần             1,079,000                   1,053,000
18 Chụp sứ Titanium gắn bằng cement trên Implant Lần                   2,500,000
19 Cầu sứ Titanium gắn bằng ốc vít trên Implant Lần                   2,500,000
20 Cầu sứ Cercon gắn bằng ốc vít trên Implant Lần                   5,000,000
21 Hàm giả toàn phần dạng cúc bấm tựa trên Implant Lần                   4,800,000
22 Phụ cấp Chụp sứ Titanium gắn bằng cement trên Implant Lần                      112,500
23 Phụ cấp Hàm giả toàn phần dạng cúc bấm tựa trên Implant Lần                      112,500
24 Nắn, bó bột trật khớp vai [gây mê] Lần                319,000                      310,000
25 Hàm giả toàn phần dạng thanh ngang tựa trên Implant Lần                   4,800,000
26 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa xương đùi [gây mê] Lần                624,000                      611,000
27 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) Lần                  11,100                        10,000
28 Phụ cấp Cầu sứ Cercon gắn bằng ốc vít trên Implant Lần                      112,500
29 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay [gây mê] Lần                335,000                      320,000
30 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi [gây mê] Lần                624,000                      611,000
31 Thận nhân tạo cấp cứu [sử dụng AVF có sẵn] lần             1,411,000                   1,385,000
32 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân [gây mê] Lần                335,000                      320,000
33 Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) Lần                  15,200                        23,300
34 Phụ cấp Cầu sứ Titanium gắn bằng ốc vít trên Implant Lần                      112,500
35 Phụ cấp Hàm giả toàn phần dạng thanh ngang tựa trên Implant Lần                      112,500
36 Nắn, bó bột trật khớp háng  [gây mê] Lần                714,000                      701,000
37 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân [gây mê] Lần                335,000                      320,000
38 Một răng Lần                      165,000
39 Thay băng điều trị vết bỏng dưới 5% diện tích cơ thể ở trẻ em Lần                115,000                      110,000
40 Nắn, bó bột trật khớp gối [gây mê]                259,000                      250,000
41 Điều trị suy tĩnh mạch bằng năng lượng sóng tần số radio Lần             1,925,000                   1,873,000
42 Phụ cấp hàm giả tháo lắp Lần                      112,500
43 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay [gây mê] Lần                335,000                      320,000
44 Khâu vết thương vùng môi Lần             1,242,000                   1,136,000
45 Phụ cấp hàm giả tháo nắp toàn phần nhựa dẻo một hàm Lần                      112,500
46 Xạ trị gia tốc toàn não Lần                506,000                      500,000
47 Đổ khuôn chì trong xạ trị Lần             1,079,000                   1,042,000
48 Mô phỏng và lập kế hoạch cho xạ trị ngoài Lần                385,000                      372,000
49 Thay băng vết mổ [chiều dài trên 15cm đến 30 cm] Lần                  82,400                        79,600
50 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) Lần                  11,100                        10,000
51 Thay băng vết mổ [Vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm] Lần                  57,600                        55,000
52 Phụ cấp Cầu sứ Titanium gắn bằng cement trên Implant Lần                      112,500
53 Thông tim chẩn đoán (Dưới DSA) Lần             5,916,000                   5,796,000
54 Thận nhân tạo cấp cứu [sử dụng catheter có sẵn] Lần             1,411,000                   1,385,000
55 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân [gây mê] Lần                335,000                      320,000
56 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi [gây mê] Lần                624,000                      611,000
57 Thay băng trên người bệnh đái tháo đường [Vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] Lần                112,000                      109,000
58 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay [gây mê] Lần                335,000                      320,000
59 Thay băng trên người bệnh đái tháo đường [Vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm] Lần                  82,400                        79,600
60 Thay băng [Vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng] Lần                240,000                      227,000
61 Thay băng [Vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng] Lần                134,000                      129,000
62 Thay băng [Vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] Lần                112,000                      109,000
63 Thay băng [Vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm] Lần                  82,400                        79,600
64 Chụp mạch ký huỳnh quang Lần                256,000                      230,000
65 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay [gây mê] Lần                335,000                      320,000
66 Cầu sứ Titanium gắn bằng cement trên Implant Lần                   2,500,000
67 Hút nang bao hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                125,000                      118,000
68 Hút dịch khớp gối dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                125,000                      118,000
69 Hút dịch khớp khuỷu dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                125,000                      118,000
70 Hút dịch khớp cổ chân dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                125,000                      118,000
71 Hút dịch khớp cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                125,000                      118,000
72 Hút dịch khớp vai dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                125,000                      118,000
73 Đặt dẫn lưu khí, dịch màng phổi Lần                596,000                      583,000
74 Thay băng trên người bệnh đái tháo đường [Vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm] Lần                  57,600                        55,000
75 Thay băng trên người bệnh đái tháo đường [Vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng] Lần                134,000                      129,000
76 Thay băng trên người bệnh đái tháo đường [Vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng] Lần                179,000                      174,000
77 Thay băng trên người bệnh đái tháo đường [Vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng] Lần                240,000                      227,000
78 Thay băng [Vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng] Lần                179,000                      174,000
79 Cắt chỉ [Ngoại trú] Lần                  32,900                        30,000
80 Nhổ chân răng vĩnh viễn Lần                190,000                      180,000
81 Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [Tổn thương nông] Lần                237,000                      224,000
82 Nhổ chân răng sữa Lần                  37,300                        33,600
83 Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [Tổn thương sâu] Lần                305,000                      286,000
84 Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm [Tổn thương sâu] Lần                257,000                      244,000
85 Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm [Tổn thương nông] Lần                178,000                      172,000
86 Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm] Lần                178,000                      172,000
87 Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm] Lần                237,000                      224,000
88 Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm] Lần                257,000                      244,000
89 Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm] Lần                305,000                      286,000
90 Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên [bệnh nhân ngoại trú] Lần                  21,400                        20,000
91 Đặt nội khí quản cấp cứu bằng Combitube Lần                762,000                      713,000
92 Đặt mặt nạ thanh quản cấp cứu Lần                762,000                      713,000
93 Siêu âm can thiệp – Đặt ống thông đường mật qua da để chụp đường mật có phối hợp dưới C-ARM Lần                580,000                      541,000
94 Hút dịch khớp háng dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                125,000                      118,000
95 Tiêm điểm bám gân lồi cầu trong (lồi cầu ngoài) xương cánh tay Lần                  91,500                        86,400
96 Tiêm điểm bám gân quanh khớp gối Lần                  91,500                        86,400
97 Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng < ¼ bàn chân trên người bệnh đái tháo đường Lần                392,000                      369,000
98 Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng < ½ bàn chân trên người bệnh đái tháo đường Lần                616,000                      575,000
99 Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng lan tỏa cả bàn chân trên người bệnh đái tháo đường Lần                616,000                      575,000
100 Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng phần mềm trên người bệnh đái tháo đường Lần                246,000                      233,000
101 Tháo móng quặp trên người bệnh đái tháo đường Lần                392,000                      369,000
102 Cắt bỏ chắp có bọc Lần                  78,400                        75,600
103 Cấp cứu bỏng mắt ban đầu Lần                339,000                      337,000
104 Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi) Lần                  82,100                        75,300
105 Soi đáy mắt bằng kính 3 mặt gương Lần                  52,500                        49,600
106 Soi đáy mắt bằng Schepens Lần                  52,500                        49,600
107 Đo độ sâu tiền phòng Lần                192,000                      191,000
108 Test thử nhược cơ Lần                192,000                      191,000
109 Test kéo cơ cưỡng bức Lần                192,000                      191,000
110 Thay băng vết mổ [Vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] Lần                112,000                      109,000
111 Thay băng vết mổ [Vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng] Lần                179,000                      174,000
112 Thay băng vết mổ [Vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng] Lần                240,000                      227,000
113 Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ Lần                186,000                      173,000
114 Chụp tuỷ bằng MTA Lần                265,000                      248,000
115 Nhổ răng vĩnh viễn lung lay Lần                102,000                        98,600
116 Nhổ răng thừa Lần                207,000                      194,000
117 Rút sonde modelage qua đường nội soi bàng quang Lần                893,000                      870,000
118 Rút sonde jj qua đường nội soi bàng quang Lần                893,000                      870,000
119 Nội soi bàng quang, lấy dị vật, sỏi Lần                893,000                      870,000
120 Nội soi bàng quang gắp dị vật bàng quang Lần                893,000                      870,000
121 Nội soi bàng quang chẩn đoán (Nội soi bàng quang không sinh thiết) Lần                525,000                      506,000
122 Nội soi bàng quang để sinh thiết  bàng quang đa điểm Lần                649,000                      621,000
123 Nắn, bó bột trật khớp vai Lần                319,000                      310,000
124 Nắn răng xoay 60 độ (Chưa bao gồm mini Implant) Lần                   1,180,000
125 Hàm điều trị chỉnh hình loại gắn chặt từng phần cung răng. Lần                   3,500,000
126 Hàm điều trị chỉnh hình loại tháo lắp phức tạp. Lần                   1,500,000
127 Hàm điều trị chỉnh hình loại gắn chặt toàn cung răng đơn giản. Lần                   5,000,000
128 Hàm điều trị chỉnh hình loại gắn chặt toàn cung răng phức tạp (kéo răng ngầm…). Lần                   6,500,000
129 Mũ chụp kim loại Lần                      230,000
130 Một đơn vị sứ kim loại. Lần                      700,000
131 Cầu sứ kim loại 3 đơn vị. Lần                   1,800,000
132 Lực nắn chỉnh ngoài mặt Headgear (đã bao gồm Headgear ). Lần                   2,000,000
133 Lực nắn chỉnh ngoài mặt Facemask (đã bao gồm Facemask). Lần                   2,500,000
134 Hàm điều trị chỉnh hình loại tháo lắp đơn giản. Lần                      900,000
135 Một đơn vị Cercon Lần                   5,000,000
136 Hàm giả tháo nắp bán phần nhựa dẻo một hàm (chưa tính răng) Lần                      950,000
137 Hàm giả tháo nắp toàn phần nhựa dẻo một hàm (chưa tính răng) Lần                   1,210,000
138 Tẩy trắng răng một hàm bằng đèn (chưa bao gồm thuốc) Lần                      620,000
139 Một đơn vị Titan sứ Lần                   2,500,000
140 Điều trị bớt tăng sắc tố bằng YAG-KTP Lần             1,230,000                   1,061,000
141 Điều trị sẹo lồi bằng YAG-KTP Lần             1,230,000                   1,061,000
142 Điều trị loét lỗ đáo cho người bệnh  phong bằng chiếu Laser Hé- Né Lần                213,000                      187,000
143 Điều trị đau do zona bằng chiếu Laser Hé- Né Lần                213,000                      187,000
144 Điều trị rụng tóc bằng tiêm Triamcinolon dưới da Lần                285,000                      259,000
145 Điều trị sẹo lồi bằng tiêm Triamcinolon trong thương tổn Lần                285,000                      259,000
146 Điều trị sẹo lõm bằng TCA (trichloacetic acid) Lần                285,000                      259,000
147 Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2 Lần                682,000                      600,000
148 Múc nội nhãn Lần                539,000                      516,000
149 Chọc rửa xoang hàm Lần                278,000                      265,000
150 Thay băng điều trị vết thương mạn tính [Áp dụng đối với bệnh Pemphigus/Pemphigoid/Ly thượng bì bọng nước bẩm sinh/Vết loét bàn chân do đái tháo đường/Vết loét do tì đè] Lần                246,000                      233,000
151 Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) [Áp dụng với bệnh nhân ngoại trú] Lần                  57,600                        55,000
152 Thay canuyn mở khí quản Lần                247,000                      241,000
153 Cấy chỉ Lần                143,000                      174,000
154 Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi [nặn tuyến bờ mi] Lần                  35,200                        33,000
155 Nâng sàn hốc mắt Lần             2,756,000                   2,689,000
156 Thay băng điều trị vết bỏng trên 60% diện tích cơ thể ở người lớn Lần             1,388,000                   1,301,000
157 Thay băng điều trị vết bỏng từ 40 % – 60% diện tích cơ thể ở trẻ em Lần                870,000                      825,000
158 Thay băng điều trị vết bỏng từ 40% – 60% diện tích cơ thể ở người lớn Lần                870,000                      825,000
159 Thay băng điều trị vết bỏng từ 20% – 39% diện tích cơ thể ở trẻ em Lần                547,000                      519,000
160 Thay băng điều trị vết bỏng từ 20% – 39% diện tích cơ thể ở người lớn Lần                547,000                      519,000
161 Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% – 19% diện tích cơ thể ở trẻ em Lần                410,000                      392,000
162 Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% – 19% diện tích cơ thể ở người lớn Lần                410,000                      392,000
163 Lấy dị vật kết mạc Lần                  64,400                        61,600
164 Nghiệm pháp phát hiện glôcôm Lần                107,000                        97,900
165 Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em Lần                242,000                      235,000
166 Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn Lần                242,000                      235,000
167 Tiêm dưới da (Áp dụng với người bệnh ngoại trú) Lần                  11,400                        10,000
168 Tiêm tĩnh mạch (Áp dụng với người bệnh ngoại trú) Lần                  11,400                        10,000
169 Phụ cấp chọc dò màng tim Lần
170 Phụ cấp rửa dạ dày Lần
171 Phụ cấp Đặt Catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục Lần
172 Phụ cấp Đặt Catheter đo áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP) Lần
173 Phụ cấp Đặt từ trường điều trị viêm xương tuỷ, gãy xương đã cố định Lần
174 Phụ cấp Nẹp bột các loại, không nắn Lần                        63,000
175 Phẫu thuật ghép màng sinh học bề mặt nhãn cầu Lần             1,040,000                   1,004,000
176 Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement Lần                  97,000                        90,900
177 Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Amalgam Lần                  97,000                        90,900
178 Phụ cấp Thông vòi nhĩ Lần
179 Phụ cấp Nắn, bó bột gãy xương gót Lần
180 phụ cấp Một đơn vị sứ kim loại Lần                      240,000
181 phụ cấp Khâu vỡ gan do chất thương, vết thương gan Lần
182 Xác định sơ đồ song thị Lần                  63,800                        58,600
183 Đo biên độ điều tiết Lần                  63,800                        58,600
184 Nẹp bột các loại, không nắn (chi trên – bột liền) Lần                        70,000
185 Lấy dị vật giác mạc [sâu một mắt gây mê] Lần                862,000                      829,000
186 Rửa tiền phòng (máu, xuất tiết, mủ, hóa chất…) Lần                740,000                      704,000
187 Rửa chất nhân tiền phòng Lần                740,000                      704,000
188 Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn Lần                682,000                      600,000
189 Phụ cấp chọc dò túi cùng Douglas Lần
190 Điều trị viêm da cơ địa bằng máy Acthyderm Lần             1,108,000                   1,082,000
191 Phẫu thuật chuyển gân điều trị hở mi (mắt thỏ) cho người bệnh phong Lần             2,192,000                   2,041,000
192 Nối thông lệ mũi nội soi Lần             1,040,000                   1,004,000
193 Phẫu thuật bong võng mạc theo phương pháp kinh điển Lần             2,240,000                   2,173,000
194 Mở bao sau bằng phẫu thuật Lần                590,000                      554,000
195 Phụ cấp Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/ một hàm Lần
196 Thay băng điều trị vết bỏng trên 60% diện tích cơ thể ở trẻ em Lần             1,388,000                   1,301,000
197 Phụ cấp Lấy u lành dưới 3 cm Lần
198 Phụ cấp Lấy u lành trên 3 cm Lần
199 Phụ cấp Soi bàng quang lấy dị vật, sỏi Lần
200 Phụ cấp Liệu pháp điều trị viêm kết mạc mùa xuân (áp tia b) Lần
201 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement (GIC) kết hợp Composite Lần                247,000                      234,000
202 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite Lần                247,000                      234,000
203 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam Lần                247,000                      234,000
204 Cấy chỉ điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não Lần                143,000                      174,000
205 Cấy chỉ điều trị tâm căn suy nhược Lần                143,000                      174,000
206 Cấy chỉ điều trị viêm mũi dị ứng Lần                143,000                      174,000
207 Cấy chỉ điều trị sa dạ dày Lần                143,000                      174,000
208 Cấy chỉ châm điều trị hội chứng dạ dày- tá tràng Lần                143,000                      174,000
209 Cấy chỉ điều trị mày đay Lần                143,000                      174,000
210 Cấy chỉ hỗ trợ điều trị vẩy nến Lần                143,000                      174,000
211 Cấy chỉ điều trị giảm thính lực Lần                143,000                      174,000
212 Cấy chỉ điều trị giảm thị lực Lần                143,000                      174,000
213 Cấy chỉ điều trị hội chứng tự kỷ Lần                143,000                      174,000
214 Cấy chỉ điều trị liệt do tổn thương đám rối cánh tay ở trẻ em Lần                143,000                      174,000
215 Cấy chỉ điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não Lần                143,000                      174,000
216 phụ cấp Một trụ thép. Lần
217 phụ cấp Một chụp thép cầu nhựa. Lần
218 phụ cấp Cầu nhựa 3 đơn vị. Lần
219 phụ cấp Cầu sứ kim loại 3 đơn vị. Lần
220 Phụ cấp Chọc dò, sinh thiết gan qua siêu âm Lần
221 Phụ cấp Sinh thiết cổ tử cung, âm đạo Lần
222 Phụ cấp Đốt mụn cóc (4 -5 tổn thương) Lần
223 Phụ cấp soi hạ họng lấy dị vật Lần
224 Khâu cò mi, tháo cò Lần                400,000                      380,000
225 Nắn sai khớp thái dương hàm Lần                103,000                      100,000
226 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement Lần                247,000                      234,000
227 Cấy chỉ châm điều trị phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não Lần                143,000                      174,000
228 Cấy chỉ điều trị hội chứng thắt lưng- hông Lần                143,000                      174,000
229 Cấy chỉ điều trị đau đầu, đau nửa đầu Lần                143,000                      174,000
230 Cấy chỉ điều trị mất ngủ Lần                143,000                      174,000
231 Dẫn lưu áp xe tuyến giáp; Lần                231,000                      218,600
232 Cấy chỉ điều trị nấc Lần                143,000                      174,000
233 Phụ cấp Tẩy tàn nhang, nốt ruồi (4 tổn thương trở lên) Lần
234 Phụ cấp Đốt điện u vàng , ú nhú sinh dục (4 – 5 tổn thương) Lần
235 Phụ cấp Đánh bờ mi Lần
236 Đặt ống nội khí quản Lần                568,000                      555,000
237 Phụ cấp Kỹ thuật điều trị bớt máu, bớt sắc tố đường kính 1 – 5cm/01 lần bằng laser CO2 Lần
238 Hô hấp áp lực dương liên tục (CPAP) không xâm nhập ở trẻ sơ sinh (thở CPAP qua mũi) Lần                559,000                      533,000
239 Thông bàng quang Lần                  90,100                        85,400
240 Đặt sonde bàng quang Lần                  90,100                        85,400
241 Thụt tháo Lần                  82,100                        78,000
242 Đặt ống thông hậu môn Lần                  82,100                        78,000
243 Tiêm khớp ức – sườn dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                132,000                      126,000
244 Tiêm khớp đòn- cùng vai dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                132,000                      126,000
245 Tiêm khớp thái dương hàm dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                132,000                      126,000
246 Truyền tĩnh mạch [áp dụng với người bệnh ngoại trú] Lần                  21,400                        20,000
247 Phụ cấp Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện, Plasma, Laser CO2 (tính cho 1-5 thương tổn) Lần
248 Điều trị bằng dòng giao thoa Lần                  28,800                        28,000
249 Kỹ thuật can thiệp rối loạn đại tiện bằng phản hồi sinh học (Biofeedback) Lần                335,000                      328,000
250 Kỹ thuật tập đường ruột cho người bệnh tổn thương tủy sống Lần                203,000                      197,000
251 Phụ cấp Mở khí quản Lần
252 phụ cấp Điều trị tủy răng số 4 Lần
253 Ghép màng ối, kết mạc điều trị loét, thủng giác mạc Lần             1,249,000                   1,177,000
254 Gọt giác mạc đơn thuần Lần                770,000                      734,000
255 Phụ cấp đốt cuốn mũi Lần
256 Lạnh đông điều trị ung thư võng mạc Lần             1,724,000                   1,690,000
257 Lạnh đông đơn thuần phòng bong võng mạc Lần             1,724,000                   1,690,000
258 Lạnh đông thể mi Lần             1,724,000                   1,690,000
259 Laser điều trị U nguyên bào võng mạc Lần                406,000                      393,000
260 Lấy máu làm huyết thanh Lần                  54,800                        49,200
261 Điều trị u mạch máu bằng IPL (Intense Pulsed Light) Lần                744,000                      662,000
262 Phụ cấp chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm Lần
263 Phụ cấp đặt catheter qua màng nhẫn giáp lấy bệnh phẩm. Lần
264 Phụ cấp rửa phế quản phế nang toàn bộ phổi. Lần
265 Khâu da mi đơn giản Lần                809,000                      774,000
266 Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp Lần                212,000                      199,000
267 Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant Lần                212,000                      199,000
268 Trám bít hố rãnh bằng GlassIonomer Cement Lần                212,000                      199,000
269 Phụ cấp Tán sỏi qua nội soi (sỏi niệu quản) Lần
270 Phụ cấp Nắn, bó bột trật khớp gối Lần
271 Điều trị viêm loét niêm mạc miệng trẻ em Lần                  32,300                        30,700
272 Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử – Skiascope) Lần                  29,900                        28,400
273 Phụ cấp Nội soi bàng quang có sinh thiết Lần
274 Phụ cấp Thận nhân tạo chu kỳ (Quả lọc dây máu dùng 6 lần) Lần
275 Phụ cấp Tán sỏi ngoài cơ thể bằng súng xung (thủy điện lực) Lần
276 Phụ cấp Đặt Catheter động mạch quay Lần
277 Trám bít hố rãnh với GlassIonomer Cement quang trùng hợp Lần                212,000                      199,000
278 Trám bít hố rãnh với Composite hoá trùng hợp Lần                212,000                      199,000
279 Cấy chỉ điều trị hội chứng tiền đình Lần                143,000                      174,000
280 Cấy chỉ điều trị hội chứng vai gáy Lần                143,000                      174,000
281 Cấy chỉ điều trị hen phế quản Lần                143,000                      174,000
282 Cấy chỉ điều trị huyết áp thấp Lần                143,000                      174,000
283 Cấy chỉ điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên Lần                143,000                      174,000
284 Cấy chỉ điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính Lần                143,000                      174,000
285 Cấy chỉ điều trị đau thần kinh liên sườn Lần                143,000                      174,000
286 Cấy chỉ điều trị thất vận ngôn Lần                143,000                      174,000
287 Cấy chỉ điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống Lần                143,000                      174,000
288 Cấy chỉ điều trị rối loạn thần kinh chức năng sau chấn thương sọ não Lần                143,000                      174,000
289 Cấy chỉ điều trị hội chứng ngoại tháp Lần                143,000                      174,000
290 Cấy chỉ điều trị khàn tiếng Lần                143,000                      174,000
291 Cấy chỉ điều trị liệt chi trên Lần                143,000                      174,000
292 Cấy chỉ điều trị liệt chi dưới Lần                143,000                      174,000
293 Tiêm khớp cùng chậu Lần                  91,500                        86,400
294 Tiêm khớp gối dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                132,000                      126,000
295 Tiêm khớp háng dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                132,000                      126,000
296 Tiêm khớp cổ chân dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                132,000                      126,000
297 Tiêm khớp bàn ngón chân dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                132,000                      126,000
298 Tiêm khớp cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                132,000                      126,000
299 Tiêm khớp bàn ngón tay dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                132,000                      126,000
300 Tiêm khớp đốt ngón tay dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                132,000                      126,000
301 Tiêm khớp khuỷu tay dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                132,000                      126,000
302 Khâu phủ kết mạc Lần                638,000                      614,000
303 Rửa cùng đồ Lần                  41,600                        39,000
304 Đo sắc giác Lần                  65,900                        60,000
305 Siêu âm bán phần trước Lần                208,000                      195,000
306 Siêu âm mắt (siêu âm thường qui) Lần                  59,500                        55,400
307 Cấy chỉ điều trị viêm mũi xoang Lần                143,000                      174,000
308 Cấy chỉ điều trị rối loạn tiêu hóa Lần                143,000                      174,000
309 Sinh thiết tổ chức mi Lần                150,000                      150,000
310 Cấy chỉ điều trị táo bón kéo dài Lần                143,000                      174,000
311 Sinh thiết tổ chức hốc mắt Lần                150,000                      150,000
312 Cấy chỉ hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp Lần                143,000                      174,000
313 Cấy chỉ điều trị viêm quanh khớp vai Lần                143,000                      174,000
314 Tiêm khớp vai dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                132,000                      126,000
315 Kỹ thuật sử dụng chân giả trên gối Lần                  48,600                        44,400
316 Kỹ thuật sử dụng chân giả dưới gối Lần                  48,600                        44,400
317 Kỹ thuật sử dụng áo nẹp chỉnh hình cột sống ngực- thắt lưng TLSO (điều trị cong vẹo cột sống) Lần                  48,600                        44,400
318 Kỹ thuật sử dụng áo nẹp chỉnh hình cột sống thắt lưng LSO (điều trị cong vẹo cột sống) Lần                  48,600                        44,400
319 Kỹ thuật sử dụng nẹp cổ bàn tay WHO Lần                  48,600                        44,400
320 Kỹ thuật sử dụng nẹp trên gối có khớp háng HKAFO Lần                  48,600                        44,400
321 Sinh thiết tổ chức kết mạc Lần                150,000                      150,000
322 Cấy chỉ điều trị đau do thoái hóa khớp Lần                143,000                      174,000
323 Cấy chỉ điều trị đau lưng Lần                143,000                      174,000
324 Cấy chỉ điều trị đái dầm Lần                143,000                      174,000
325 Cấy chỉ điều trị cơn động kinh cục bộ Lần                143,000                      174,000
326 Cấy chỉ điều trị rối loạn kinh nguyệt Lần                143,000                      174,000
327 Cấy chỉ điều trị đau bụng kinh Lần                143,000                      174,000
328 Cấy chỉ điều trị sa tử cung Lần                143,000                      174,000
329 Cấy chỉ điều trị hội chứng tiền mãn kinh Lần                143,000                      174,000
330 Cấy chỉ điều trị di tinh Lần                143,000                      174,000
331 Cấy chỉ điều trị liệt dương Lần                143,000                      174,000
332 Cấy chỉ điều trị rối loạn tiểu tiện không tự chủ Lần                143,000                      174,000
333 Kỹ thuật sử dụng tay giả trên khuỷu Lần                  48,600                        44,400
334 Kỹ thuật sử dụng tay giả dưới khuỷu Lần                  48,600                        44,400
335 Kỹ thuật sử dụng nẹp dạng khớp háng (SWASH) Lần                  48,600                        44,400
336 Kỹ thuật sử dụng chân giả tháo khớp háng Lần                  48,600                        44,400
337 Kỹ thuật sử dụng nẹp gối cổ bàn chân KAFO Lần                  48,600                        44,400
338 Kỹ thuật sử dụng nẹp cổ bàn chân AFO Lần                  48,600                        44,400
339 Kỹ thuật sử dụng nẹp bàn chân FO Lần                  48,600                        44,400
340 Phụ cấp Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng Lần
341 Phụ cấp Nội soi bàng quang không sinh thiết Lần
342 Thay transfer set ở bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú Lần                502,000                      499,000
343 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc bằng dao siêu âm Lần             6,560,000                   6,402,000
344 Cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong Basedow bằng dao siêu âm Lần             6,560,000                   6,402,000
345 Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng Lần                  82,100                        78,000
346 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong Basedow bằng dao siêu âm Lần             6,560,000                   6,402,000
347 Thụt tháo phân; Lần                  82,100                        78,000
348 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp bằng dao siêu âm Lần             6,560,000                   6,402,000
349 Phụ cấp Thở máy (01 ngày điều trị) Lần
350 Phụ cấp Đặt nội khí quản Lần
351 Phụ cấp Cấp cứu ngừng tuần hoàn Lần
352 Phụ cấp Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp Lần
353 Phụ cấp đặt ống thông bàng quang Lần
354 Phụ cấp Phẫu thuật lấy xương chết, nạo rò viêm xương vùng hàm mặt. Lần
355 Đo thị giác 2 mắt Lần                  63,800                        58,600
356 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân bằng dao siêu âm Lần             6,560,000                   6,402,000
357 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao siêu âm Lần             6,560,000                   6,402,000
358 Tiêm khớp gối Lần                  91,500                        86,400
359 Tiêm khớp háng Lần                  91,500                        86,400
360 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng trong bướu giáp thòng bằng dao siêu âm Lần             6,560,000                   6,402,000
361 Lấy calci kết mạc Lần                  35,200                        33,000
362 áp tia bêta điều trị các bệnh lý kết mạc Lần                  57,400                        53,700
363 Mở bao sau đục bằng laser Lần                257,000                      244,000
364 Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường Lần                258,000                      245,400
365 Điều trị bớt sùi bằng đốt điện Lần                333,000                      307,000
366 Điều trị u mạch máu bằng Laser màu (Pulsed Dye Laser) Lần             1,049,000                      967,000
367 Điều trị giãn mạch máu bằng Laser màu Lần             1,049,000                      967,000
368 Điều trị sẹo lồi bằng Laser màu Lần             1,049,000                      967,000
369 Điều trị u mạch máu bằng YAG-KTP Lần             1,230,000                   1,061,000
370 Tiêm khớp cổ chân Lần                  91,500                        86,400
371 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp thòng bằng dao siêu âm Lần             6,560,000                   6,402,000
372 Tiêm khớp bàn ngón chân Lần                  91,500                        86,400
373 Tiêm khớp cổ tay Lần                  91,500                        86,400
374 Tiêm khớp bàn ngón tay Lần                  91,500                        86,400
375 Tiêm khớp đốt ngón tay Lần                  91,500                        86,400
376 Cắt tuyến cận giáp trong cường tuyến cận giáp nguyên phát do quá sản tuyến hoặc u tuyến hoặc ung thư tuyến cận giáp bằng dao siêu âm Lần             6,560,000                   6,402,000
377 Tiêm khớp khuỷu tay Lần                  91,500                        86,400
378 Cắt tuyến cận giáp trong quá sản thứ phát sau suy thận mãn tính bằng dao siêu âm Lần             6,560,000                   6,402,000
379 Tiêm khớp vai Lần                  91,500                        86,400
380 Tiêm khớp ức đòn Lần                  91,500                        86,400
381 Phụ cấp bóp bóng Ambu, thổi ngạt (1 giờ) Lần
382 Phụ cấp cố định nẹp vít gẫy liền lồi cầu; trên lồi cầu cách tay Lần
383 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân bằng dao siêu âm Lần             6,560,000                   6,402,000
384 Phụ cấp Phẫu thuật chữa ngáy Lần
385 Phụ cấp sốc điện phá rung nhĩ, cơn tim nhịp nhanh. Lần
386 Phụ cấp tiêm ngoài màng cứng. Lần
387 Phụ cấp đo áp lực ổ bụng qua bàng quang. Lần
388 Phụ cấp tiêm cạnh cột sống Lần
389 Phụ cấp sinh thiết trực tràng Lần
390 Phụ cấp Sinh thiết u vùng khoang miệng Lần
391 Tiêm khớp ức – sườn Lần                  91,500                        86,400
392 Tiêm khớp đòn- cùng vai Lần                  91,500                        86,400
393 Đo thị giác tương phản Lần                  63,800                        58,600
394 Đo độ lác Lần                  63,800                        58,600
395 Phụ cấp Lấy dị vật tai Lần
396 phụ cấp Một đơn vị Cercon (1 răng) Lần                      240,000
397 phụ cấp Một đơn vị Titan sứ (1 răng) Lần                      240,000
398 Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement Lần                337,000                      324,000
399 Phục hồi cổ răng bằng Composite Lần                337,000                      324,000
400 Tiêm khớp ức đòn dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                132,000                      126,000
401 Phụ cấp Mài răng làm cầu chụp, hàm khung từ 2 răng trở lên Lần
402 Điều trị viêm dính tiểu khung bằng hồng ngoại, sóng ngắn Lần                294,000                      257,000
403 Nội soi bơm rửa niệu quản sau tán sỏi ngoài cơ thể Lần                467,000                      454,000
404 Đặt catheter lọc máu cấp cứu Lần             1,126,000                   1,113,000
405 Đặt catheter hai nòng có cuff, tạo đường hầm để lọc máu Lần             6,811,000                   6,774,000
406 Đặt ống thông dạ dày Lần                  90,100                        85,400
407 Đặt ống thông niệu quản qua nội soi (sond JJ) Lần                917,000                      904,000
408 Xuyên đinh kéo liên tục (chưa bao gồm đinh) Lần                      260,000
409 Ghi đáp ứng thính giác thân não (ABR) Lần                178,000                      176,000
410 Khâu rách cùng đồ âm đạo Lần             1,898,000                   1,810,000
411 Khâu vòng cổ tử cung. Lần                549,000                      536,000
412 Đo khúc xạ máy. Lần                    9,900                          8,800
413 Nội soi đốt điện cuốn mũi dưới [gây tê] Lần                447,000                      431,000
414 Rửa dạ dày cấp cứu Lần                119,000                      106,000
415 Rửa bàng quang Lần                198,000                      185,000
416 Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê [gây tê] Lần                194,000                      187,000
417 Nội soi sinh thiết u vòm [gây mê] Lần             1,559,000                   1,543,000
418 Nội soi thanh quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê [gây tê] Lần                362,000                      346,000
419 Nội soi thanh quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê [gây mê] Lần                703,000                      683,000
420 Nội soi dạ dày-tá tràng điều trị chảy máu do ổ loét bằng tiêm xơ tại đơn vị hồi sức tích cực Lần                728,000                   2,191,000
421 Chọc hút u giáp có hướng dẫn của siêu âm Lần                151,000                      144,000
422 Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm Lần                247,000                      234,000
423 Dẫn lưu bể thận tối thiểu Lần             1,751,000                   1,684,000
424 Dẫn lưu viêm tấy quanh thận, áp xe thận Lần             1,751,000                   1,684,000
425 Đưa một đầu niệu đạo ra ngoài da Lần             1,751,000                   1,684,000
426 Dẫn lưu viêm tấy khung chậu do rò nước tiểu Lần             1,751,000                   1,684,000
427 Phẫu thuật áp xe tuyến tiền liệt Lần             1,751,000                   1,684,000
428 Phẫu thuật chữa cương cứng dương vật Lần             1,751,000                   1,684,000
429 Nội soi mở rộng niệu quản, nong rộng niệu quản Lần             1,751,000                   1,684,000
430 Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo Lần                382,000                      369,000
431 Sinh thiết gai rau Lần             1,149,000                   1,136,000
432 Tiêm hóa chất vào nhân ung thư nguyên bào nuôi Lần                250,000                      235,000
433 Tiêm hóa chất tại chỗ điều trị chửa ở cổ tử cung Lần                250,000                      235,000
434 Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo Lần                388,000                      370,000
435 Sinh thiết xương dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                828,000                      808,000
436 Sinh thiết phần mềm bằng kim bắn dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                828,000                      808,000
437 Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của siêu âm Lần             1,002,000                      978,000
438 Sinh thiết da bằng kim chuyên dụng (biopsy punch) Lần                126,000                      121,000
439 Sinh thiết tuyến nứớc bọt Lần                126,000                      121,000
440 Siêu âm can thiệp – chọc hút ổ áp xe trong ổ bụng Lần                558,000                      547,000
441 Siêu âm can thiệp – chọc hút mủ ổ áp xe gan Lần                558,000                      547,000
442 Siêu âm can thiệp – Đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe Lần                597,000                   2,058,000
443 Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm Lần                597,000                   2,058,000
444 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay máy [răng số 6, 7 hàm dưới] Lần                795,000                      769,000
445 Lấy dị vật âm đạo Lần                573,000                      541,000
446 Điều trị glôcôm bằng laser mống mắt chu biên Lần                312,000                      300,000
447 Điều trị glôcôm bằng tạo hình mống mắt (Iridoplasty) Lần                312,000                      300,000
448 Thông vòi nhĩ Lần                  86,600                        81,900
449 Bơm hơi vòi nhĩ Lần                115,000                      111,000
450 Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm Lần                363,000                      343,000
451 Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục Lần                334,000                      316,000
452 Chụp mạch với ICG Lần                256,000                      230,000
453 Điện chẩm kích thích Lần                395,000                      382,000
454 Điện di điều trị Lần                  20,400                        17,600
455 Điện đông thể mi Lần                474,000                      439,000
456 Đo nhãnáp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..) Lần                  25,900                        23,700
457 Đo thị trường trung tâm, thị trường ám điểm Lần                  28,800                        28,000
458 Đo thị trường chu biên Lần                  28,800                        28,000
459 Đo công suất thể thuỷ tinh nhân tạo bằng siêu âm Lần                  59,100                        55,000
460 Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu Lần                  47,900                        45,700
461 Chích áp xe tuyến Bartholin Lần                831,000                      783,000
462 Chích áp xe vú Lần                219,000                      206,000
463 Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng Lần                880,000                      805,000
464 Thủ thuật sinh thiết tủy xương (sử dụng máy khoan cầm tay) Lần             2,677,000                   2,664,000
465 Thủ thuật sinh thiết tủy xương (bao gồm kim sinh thiết nhiều lần) Lần             1,372,000                   1,359,000
466 Thủ thuật sinh thiết tủy xương (chưa bao gồm kim sinh thiết một lần) Lần                242,000                      229,000
467 Phẫu thuật thoát vị đùi đùi nghẹt Lần             3,258,000                   3,157,000
468 Đo nhĩ lượng.. Lần                  27,400                        24,600
469 Chích áp xe tầng sinh môn Lần                807,000                      781,000
470 Chọc nang buồng trứng đường âm đạo dưới siêu âm Lần             2,192,000                   2,155,000
471 Chọc hút tế bào xương dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                152,000                      145,000
472 Chọc hút tế bào khối u dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                152,000                      145,000
473 Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm Lần                110,000                      104,000
474 Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                152,000                      145,000
475 Chọc hút tế bào tuyến giáp Lần                110,000                      104,000
476 Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                678,000                      658,000
477 Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính Lần             1,199,000                   1,179,000
478 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng Lần                653,000                      640,000
479 Gây dính màng phổi bằng thuốc/ hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi Lần                196,000                      183,000
480 Lọc máu hấp phụ phân tử tái tuần hoàn (gan nhân tạo – MARS) Lần             2,321,000                   2,308,000
481 Chích mủ mắt Lần                452,000                      429,000
482 Phục hồi thân răng có chốt Lần                      481,000
483 Sửa hàm Lần                      180,000
484 Dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp ≤ 8 giờ Lần                185,000                      183,000
485 Dẫn lưu màng phổi liên tục ≤ 8 giờ Lần                185,000                      183,000
486 Nội soi khí phế quản lấy dị vật Lần             3,261,000                   3,243,000
487 Bẻ cuốn mũi Lần                133,000                      120,000
488 Lấy cao răng [Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/ một hàm] Lần                  77,000                        70,900
489 Chọc dò ổ bụng cấp cứu Lần                137,000                      131,000
490 Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị [ dưới hướng dẫn siêu âm] Lần                176,000                      169,000
491 Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục Lần                185,000                      183,000
492 Hút dịch khớp vai Lần                114,000                      109,000
493 Hút nang bao hoạt dịch Lần                114,000                      109,000
494 Hút dịch khớp khuỷu Lần                114,000                      109,000
495 Hút đờm hầu họng Lần                  11,100                        10,000
496 Lọc huyết tương sử dụng 2 quả lọc Lần             1,636,000                   1,597,000
497 Nội soi khí – phế quản ống mềm lấy dị vật [gây tê] Lần             2,584,000                   2,547,000
498 Nội soi phế quản ống mềm: cắt đốt u, sẹo nội phế quản bằng điện đông cao tần Lần             2,844,000                   2,807,000
499 Nhổ răng sữa; Lần                  37,300                        33,600
500 Tiêm dưới kết mạc Lần                  47,500                        44,600
501 Chích rạch màng nhĩ. Lần                  61,200                        58,000
502 Vá nhĩ đơn thuần Lần             3,720,000                   3,585,000
503 Sinh thiết niêm mạc Lần                126,000                      121,000
504 Sinh thiết u họng miệng Lần                126,000                      121,000
505 Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản Lần                178,000                      172,000
506 Khâu giác mạc [đơn thuần] Lần                764,000                      750,000
507 Bơm thông lệ đạo [1 mắt] Lần                  59,400                        57,200
508 Bơm thông lệ đạo [2 mắt] Lần                  94,400                        89,900
509 Cầm máu mũi bằng Merocel [1 bên] Lần                205,000                      201,000
510 Nội soi sinh thiết u vòm [gây tê] Lần                513,000                      500,000
511 Thủ thuật nong vòi nhĩ Lần                  37,900                        35,000
512 Chọc dò túi cùng Douglas Lần                280,000                      267,000
513 Dẫn lưu cùng đồ Douglas Lần                835,000                      798,000
514 Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh… Lần                159,000                      146,000
515 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản Lần                479,000                      458,000
516 Cắt chỉ sau phẫu thuật lác, sụp mi [ngoại trú] Lần                  32,900                        30,000
517 Cắt chỉ khâu da mi đơn giản [ngoại trú] Lần                  32,900                        30,000
518 Đặt dẫn lưu màng ngoài tim cấp cứu bằng catheter qua da Lần                653,000                      640,000
519 Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu Lần                247,000                      234,000
520 Nội soi sinh thiết u hốc mũi Lần                290,000                      278,000
521 Chọc hút dịch điều trị u nang giáp Lần                166,000                      161,000
522 Chọc hút dịch điều trị u nang giáp có hướng dẫn của siêu âm Lần                221,000                      214,000
523 Chọc hút tế bào cơ bằng kim nhỏ Lần                110,000                      104,000
524 Chọc hút tế bào xương bằng kim nhỏ Lần                110,000                      104,000
525 Chọc hút tế bào phần mềm bằng kim nhỏ Lần                110,000                      104,000
526 Chọc hút tế bào phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                152,000                      145,000
527 Chọc hút tế bào hạch dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                152,000                      145,000
528 Lọc huyết tương (Plasmapheresis) Lần             1,636,000                   1,597,000
529 Mở khí quản cấp cứu Lần                719,000                      704,000
530 Mở khí quản thường quy Lần                719,000                      704,000
531 Mở khí quản cấp cứu qua tổn thương bỏng Lần                719,000                      704,000
532 Phẫu thuật mở khí quản (Gây tê/ gây mê) Lần                719,000                      704,000
533 Dẫn lưu đài bể thận qua da. Lần                917,000                      904,000
534 Bơm thuốc thanh quản Lần                  20,500                        20,000
535 Tiêm nhân Chorio. Lần                238,000                      225,000
536 Bơm rửa lệ đạo Lần                  36,700                        35,000
537 Chăm sóc bệnh nhân dị ứng thuốc nặng [Áp dụng với người bệnh hội chứng Lyell, Steven Johnson] Lần                158,000                      150,000
538 Hút dịch khớp gối Lần                114,000                      109,000
539 Hút dịch khớp háng Lần                114,000                      109,000
540 Hút dịch khớp cổ chân Lần                114,000                      109,000
541 Hút dịch khớp cổ tay Lần                114,000                      109,000
542 Khâu giác mạc [phức tạp] Lần             1,112,000                   1,060,000
543 Lấy dị vật giác mạc sâu [sâu, một mắt gây tê] Lần                327,000                      314,000
544 Lấy dị vật tai (gây mê/ gây tê) [gây tê] Lần                155,000                      150,000
545 Nội soi đốt điện cuốn mũi dưới [gây mê] Lần                673,000                      660,000
546 Cầm máu điểm mạch mũi bằng hóa chất (Bạc Nitrat) Lần                954,000                      906,000
547 Sinh thiết màng phổi mù . Lần                431,000                      418,000
548 Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm Lần             1,104,000                   1,078,000
549 Sinh thiết hạch, cơ, thần kinh và các u dưới da Lần                262,000                      249,000
550 Siêu âm can thiệp – đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe gan Lần                597,000                   2,058,000
551 Nội soi chọc thông xoang trán/xoang bướm gây tê/gây mê Lần                278,000                      265,000
552 Nội soi thực quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê [gây mê] Lần                703,000                      683,000
553 Đốt nhiệt cao tần điều trị ung thư gan qua hướng dẫn của siêu âm, qua phẫu thuật nội soi Lần             1,235,000                   1,179,000
554 Đo sức cản của mũi.. Lần                  94,400                        91,600
555 Đo thính lực đơn âm. Lần                  42,400                        39,600
556 Khí dung vòm họng trong điều trị ung thư vòm Lần                  20,400                        17,600
557 Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) Lần                  20,400                        17,600
558 Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) Lần                  20,400                        17,600
559 Đo âm ốc tai (OAE) chẩn đoán Lần                  54,800                        49,200
560 Đo phản xạ cơ bàn đạp.. Lần                  27,400                        24,600
561 Đo thính lực trên ngưỡng Lần                  59,800                        54,200
562 Đốt họng hạt bằng nhiệt Lần                  79,100                        75,000
563 Cắt chỉ khâu giác mạc [ngoại trú] Lần                  32,900                        30,000
564 Cắt chỉ khâu kết mạc [ngoại trú] Lần                  32,900                        30,000
565 Nội soi mật tụy ngược dòng can thiệp – lấy sỏi đường, giun đường mật Lần             2,678,000                   2,663,000
566 Nội soi mật tụy ngược dòng can thiệp – cắt cơ oddi Lần             2,678,000                   2,663,000
567 Nắn, bó bột trật khớp khuỷu Lần                399,000                      386,000
568 Tháo bột các loại (Áp dụng với người bệnh ngoại trú) Lần                  52,900                        49,500
569 Tiêm trong da (Áp dụng với người bệnh ngoại trú) Lần                  11,400                        10,000
570 Lấy nút biểu bì ống tai ngoài Lần                  62,900                        60,000
571 Nhét bấc mũi trước Lần                116,000                      107,000
572 Phương pháp Proetz Lần                  57,600                        52,900
573 Khí dung thuốc giãn phế quản Lần                  20,400                        17,600
574 Khí dung mũi họng Lần                  20,400                        17,600
575 Khí dung đường thở ở bệnh nhân nặng Lần                  20,400                        17,600
576 Làm thuốc tai Lần                  20,500                        20,000
577 Điều trị u mềm treo bằng đốt điện Lần                333,000                      307,000
578 Điều trị dày sừng da dầu bằng đốt điện Lần                333,000                      307,000
579 Điều trị dày sừng ánh nắng bằng đốt điện Lần                333,000                      307,000
580 Điều trị sẩn cục bằng đốt điện Lần                333,000                      307,000
581 Tiêm gân nhị đầu khớp vai Lần                  91,500                        86,400
582 Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn Lần                  85,600                        82,100
583 Nội soi màng phổi sinh thiết Lần             5,788,000                   5,760,000
584 Nội soi phế quản dưới gây mê [có sinh thiết] Lần             1,761,000                   1,743,000
585 Đặt catheter qua màng nhẫn giáp lấy bệnh phẩm Lần                216,000                      203,000
586 Chích rạch áp xe nhỏ Lần                186,000                      173,000
587 Tiêm gân trên gai (dưới gai, gân bao xoay khớp vai) Lần                  91,500                        86,400
588 Tiêm bắp thịt (Áp dụng với người bệnh ngoại trú) Lần                  11,400                        10,000
589 Nội soi thực quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê [gây tê] Lần                223,000                      210,000
590 Nội soi thực quản ống mềm lấy dị vật gây tê/gây mê [gây tê] Lần                318,000                      305,000
591 Nội soi thực quản ống mềm lấy dị vật gây tê/gây mê [gây mê] Lần                723,000                      703,000
592 Chỉnh hình tai giữa có tái tạo chuỗi xương con Lần             5,916,000                   5,627,000
593 Điện võng mạc. Lần                  94,000                        86,500
594 Đếm tế bào nội mô giác mạc Lần                133,000                      129,000
595 Chụp  bản đồ giác mạc Lần                133,000                      129,000
596 Đo đường kính giác mạc Lần                  54,800                        49,600
597 Đo độ lồi Lần                  54,800                        49,600
598 Đo độ lồi mắt bằng thước đo Hertel Lần                  54,800                        49,600
599 Đo khúc xạ giác mạc Javal Lần                  36,200                        34,000
600 Soi góc tiền phòng. Lần                  52,500                        49,600
601 Lấy cao răng [Lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm] Lần                134,000                      124,000
602 Thận nhân tạo thường qui Lần                556,000                      543,000
603 Thận nhân tạo cấp cứu Lần             1,541,000                   1,515,000
604 Điện nhãn cầu Lần                  94,000                        86,500
605 Điều trị laser hồng ngoại Lần                  31,700                        27,000
606 Tập nhược thị Lần                  31,700                        27,000
607 Điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường, cao huyết áp, trẻ đẻ non…) Lần                406,000                      393,000
608 Đo độ dày giác mạc Lần                133,000                      129,000
609 Tiêm hậu nhãn cầu Lần                  47,500                        44,600
610 Vá vỡ xương hốc mắt (thành dưới, thành trong có hoặc không dùng sụn sườn) Lần             3,152,000                   3,085,000
611 Test thử cảm giác giác mạc. Lần                  39,600                        36,900
612 Tháo dầu Silicon nội nhãn Lần                793,000                      745,000
613 Tiêm nhu mô giác mạc Lần                  47,500                        44,600
614 Tiêm cạnh nhãn cầu Lần                  47,500                        44,600
615 Lấy dị vật họng miệng Lần                  40,800                        40,000
616 Lấy dị vật hạ họng Lần                  40,800                        40,000
617 Mở sào bào – thượng nhĩ Lần             3,720,000                   3,585,000
618 Nắn, bó bột gãy xương hàm Lần                399,000                      386,000
619 Chích nhọt ống tai ngoài Lần                186,000                      173,000
620 Rửa toàn bộ hệ thống tiêu hoá (dạ dày, tiểu tràng, đại tràng) Lần                831,000                      812,000
621 Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín Lần                589,000                      576,000
622 Rửa dạ dày sơ sinh Lần                119,000                      106,000
623 Rửa bàng quang lấy máu cục Lần                198,000                      185,000
624 Nong hẹp thực quản, tâm vị qua nội soi Lần             2,277,000                   2,239,000
625 Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn Lần                257,000                   1,120,000
626 Nội soi nong hẹp thực quản Lần             2,277,000                   2,239,000
627 Nong niệu đạo và đặt sonde đái Lần                241,000                      228,000
628 Nối thông động- tĩnh mạch Lần             1,151,000                   1,142,000
629 Nối thông động- tĩnh mạch sử dụng mạch nhân tạo Lần             1,371,000                   1,357,000
630 Nhét bấc mũi sau Lần                116,000                      107,000
631 Hút rửa mũi, xoang sau mổ Lần                140,000                      135,000
632 Nội soi cầm máu bằng clip trong chảy máu đường tiêu hóa Lần                728,000                   2,191,000
633 Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chẩn đoán và cầm máu Lần                728,000                   2,191,000
634 Rút sonde dẫn lưu tụ dịch- máu quanh thận Lần                178,000                      172,000
635 Rút sonde dẫn lưu bể thận qua da Lần                178,000                      172,000
636 Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe Lần                178,000                      172,000
637 Lấy sỏi niệu quản qua nội soi Lần                944,000                      918,000
638 Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD) Lần                562,000                      549,000
639 Lọc màng bụng liên tục 24 h bằng máy [thẩm phân phúc mạc] Lần                964,000                      938,000
640 Phụ cấp Chọc rửa màng phổi Lần
641 Nội soi thanh quản ống mềm chẩn đoán Lần                213,000                      200,000
642 Điều trị glôcôm bằng tạo hình vùng bè (Trabeculoplasty) Lần                312,000                      300,000
643 Mở thông bàng quang trên xương mu Lần                373,000                      360,000
644 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ Lần                      203,000
645 Chọc hút dịch khí phế quản qua màng nhẫn giáp Lần                216,000                      203,000
646 Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới Lần                158,000                      151,000
647 Đo niệu dòng đồ Lần                  59,800                        54,200
648 Chọc dò dịch màng phổi Lần                137,000                      131,000
649 Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm Lần                137,000                      131,000
650 Siêu âm can thiệp – Chọc dịch ổ bụng xét nghiệm Lần                176,000                      169,000
651 Siêu âm can thiệp – đặt ống thông dẫn lưu dịch màng bụng liên tục Lần                176,000                      169,000
652 Thở máy bằng xâm nhập Lần                559,000                      533,000
653 Thở máy không xâm nhập (thở CPAP, Thở BiPAP) Lần                559,000                      533,000
654 Chọc hút nước tiểu trên xương mu Lần                110,000                      104,000
655 Khai thông động mạch vành bằng sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp Lần                546,000                      533,000
656 Khai thông mạch não bằng điều trị thuốc tiêu sợi huyết trong nhồi máu não cấp Lần                546,000                      533,000
657 Khai thông động mạch phổi bằng sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trong điều trị tắc mạch phổi cấp Lần                546,000                      533,000
658 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                653,000                      640,000
659 Đặt catheter tĩnh mạch cảnh ngoài Lần                653,000                      640,000
660 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm bù dịch điều trị sốc bỏng Lần                653,000                      640,000
661 Đặt catheter hai nòng tĩnh mạch cảnh trong để lọc máu Lần             1,126,000                   1,113,000
662 Đặt catheter hai nòng tĩnh mạch dưới đòn để lọc máu Lần             1,126,000                   1,113,000
663 Đặt catheter một nòng hoặc hai nòng tĩnh mạch đùi để lọc máu Lần             1,126,000                   1,113,000
664 Dẫn lưu áp xe khoang Retzius Lần             1,751,000                   1,684,000
665 Lọc và tách huyết tương chọn lọc Lần             1,636,000                   1,597,000
666 Lấy dị vật giác mạc sâu [nông, một mắt gây tê] Lần                  82,100                        75,300
667 Chích áp xe thành sau họng gây tê/gây mê [gây tê] Lần                263,000                      250,000
668 Chích áp xe thành sau họng gây tê/gây mê [gây mê] Lần                729,000                      713,000
669 Chích áp xe quanh Amidan [gây mê] Lần                729,000                      713,000
670 Chích áp xe quanh Amidan [gây tê] Lần                263,000                      250,000
671 Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ [gây tê] Lần                486,000                      449,000
672 Nghiệm pháp Atropin Lần                198,000                      500,000
673 Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu [ngoại trú] Lần                  32,900                        30,000
674 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay máy [răng số 4, 5] Lần                565,000                      539,000
675 Chích áp xe phần mềm lớn; Lần                186,000                      173,000
676 Đặt catheter động mạch [theo dõi huyết áp liên tục] Lần             1,367,000                   1,354,000
677 Nội soi phế quản dưới gây mê [không sinh thiết] Lần             1,461,000                   1,443,000
678 Nội soi khí – phế quản ống mềm lấy dị vật [gây mê] Lần             3,261,000                   3,243,000
679 Tháo bột: cột sống/ lưng/ khớp háng/ xương đùi/ xương chậu Lần                        35,000
680 Test giãn phế quản (broncho modilator test) Lần                172,000                      165,000
681 Tiêm hội chứng DeQuervain Lần                  91,500                        86,400
682 Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo Lần             1,564,000                   1,525,000
683 Chọc hút khí màng phổi Lần                143,000                      136,000
684 Chọc dò và dẫn lưu màng ngoài tim Lần                247,000                      234,000
685 Chọc dò màng ngoài tim Lần                247,000                      234,000
686 Dẫn lưu màng ngoài tim Lần                247,000                      234,000
687 Lấy dị vật giác mạc sâu [nông, một mắt gây mê] Lần                665,000                      640,000
688 Tiêm ngoài màng cứng Lần                319,000                      301,000
689 Chọc hút dịch vành tai Lần                  52,600                        47,900
690 Lấy dị vật tai (gây mê/ gây tê) [gây mê] Lần                514,000                      508,000
691 Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê [gây mê] Lần                673,000                      660,000
692 Lọc máu bằng kỹ thuật thẩm tách siêu lọc dịch bù trực tiếp từ dịch lọc (Hemodiafiltration Online: HDF-Online) (Hoặc: Thẩm tách siêu lọc máu HDF-Online)) Lần             1,504,000                   1,478,000
693 Soi đáy mắt cấp cứu Lần                  52,500                        49,600
694 Soi đáy mắt cấp cứu tại giường Lần                  52,500                        49,600
695 Soi đáy mắt trực tiếp Lần                  52,500                        49,600
696 Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung Lần                117,000                      109,000
697 Tạo nhịp tim cấp cứu tạm thời với điện cực ngoài lồng ngực Lần                989,000                      968,000
698 Nội soi trực tràng-hậu môn thắt trĩ Lần                243,000                      228,000
699 Nội soi hậu môn ống cứng can thiệp – thắt trĩ bằng vòng cao su Lần                243,000                      228,000
700 Nội soi hậu môn ống cứng can thiệp – tiêm xơ búi trĩ Lần                243,000                      228,000
701 Bơm hóa chất bàng quang điều trị ung thư bàng quang Lần                385,000                      372,000
702 Phụ cấp Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền) Lần
703 Nội soi phế quản ống mềm [Điều trị sặc phổi ở bệnh nhân ngộ độc cấp] Lần                885,000                      854,000
704 Nội soi màng phổi để chẩn đoán Lần                440,000                      403,000
705 Nội soi khớp vai chẩn đoán (có sinh thiết) Lần                498,000                      483,000
706 Sốc điện điều trị rung nhĩ Lần                989,000                      968,000
707 Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm nội soi đường trực tràng Lần                609,000                      589,000
708 Sinh thiết móng Lần                311,000                      285,000
709 Thụt giữ Lần                  82,100                        78,000
710 Nội soi chích (tiêm) keo điều trị dãn tĩnh mạch phình vị Lần                728,000                   2,191,000
711 Chọc dịch tuỷ sống Lần                107,000                      100,000
712 Phẫu thuật thoát vị rốn nghẹt Lần             3,258,000                   3,157,000
713 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay máy [răng số 1, 2, 3] Lần                422,000                      409,000
714 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay máy [răng 6,7 hàm trên] Lần                925,000                      899,000
715 Tiêm hội chứng đường hầm cổ tay Lần                  91,500                        86,400
716 Tiêm gân gấp ngón tay Lần                  91,500                        86,400
717 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang trên khớp vệ Lần                373,000                      360,000
718 Nội soi phế quản chải phế quản chẩn đoán Lần             1,761,000                   1,743,000
719 Bơm rửa phế quản Lần             1,461,000                   1,443,000
720 Sinh thiết hốc mũi Lần                126,000                      121,000
721 Tiêm điểm bám gân mỏm cùng vai Lần                  91,500                        86,400
722 Tiêm điểm bám gân mỏm trâm quay (trâm trụ) Lần                  91,500                        86,400
723 Tiêm gân gót Lần                  91,500                        86,400
724 Tiêm cân gan chân Lần                  91,500                        86,400
725 Tiêm cạnh cột sống cổ Lần                  91,500                        86,400
726 Tiêm cạnh cột sống thắt lưng Lần                  91,500                        86,400
727 Tiêm cạnh cột sống ngực Lần                  91,500                        86,400
728 Đặt nội khí quản 2 nòng Lần                568,000                   1,113,000
729 Thay ống nội khí quản Lần                568,000                   1,113,000
730 Chụp và phân tích da bằng máy phân tích da Lần                205,000                      198,000
731 Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da Lần                195,000                      181,000
732 Điều trị hạt cơm bằng Nitơ lỏng Lần                332,000                      314,000
733 Điều trị sẩn cục bằng Nitơ lỏng Lần                332,000                      314,000
734 Điều trị sẹo lồi bằng Nitơ lỏng Lần                332,000                      314,000
735 Điều trị bớt sùi bằng Nitơ lỏng Lần                332,000                      314,000
736 Điều trị u mềm lây bằng nạo thương tổn Lần                332,000                      314,000
737 Điều trị các bệnh lý của da bằng PUVA tại chỗ Lần                240,000                      214,000
738 Điều trị hạt cơm bằng Plasma Lần                358,000                      332,000
739 Điều trị giãn mạch máu bằng IPL Lần                453,000                      427,000
740 Điều chứng tăng sắc tố bằng IPL Lần                453,000                      427,000
741 Điều trị sẹo lồi bằng IPL Lần                453,000                      427,000
742 Điều trị trứng cá bằng IPL Lần                453,000                      427,000
743 Điều trị hạt cơm bằng Laser CO2 Lần                333,000                      307,000
744 Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng Laser CO2 Lần                333,000                      307,000
745 Điều trị u mềm treo bằng Laser CO2 Lần                333,000                      307,000
746 Điều trị dày sừng da dầu bằng Laser CO2 Lần                333,000                      307,000
747 Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Laser CO2 Lần                333,000                      307,000
748 Điều trị sẩn cục bằng Laser CO2 Lần                333,000                      307,000
749 Điều trị bớt sùi bằng Laser CO2 Lần                333,000                      307,000
750 Điều trị sùi mào gà bằng Plasma Lần                333,000                      307,000
751 Điều trị u mềm treo bằng Plasma Lần                333,000                      307,000
752 Điều trị dày sừng da dầu bằng Plasma Lần                333,000                      307,000
753 Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Plasma Lần                333,000                      307,000
754 Điều trị sẩn cục bằng Plasma Lần                333,000                      307,000
755 Điều trị bớt sùi bằng Plasma Lần                333,000                      307,000
756 Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện Lần                333,000                      307,000
757 Điều trị hạt cơm bằng đốt điện Lần                333,000                      307,000
758 Phụ cấp Nhét bấc mũi Lần
759 Nội soi thanh quản treo cắt hạt xơ Lần                290,000                      278,000
760 Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị Lần                137,000                      131,000
761 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng Lần             1,126,000                   1,113,000
762 Phụ cấp Làm thuốc tai Lần
763 Nạo viêm (gây tê tại buồng tiểu phẫu) Lần                      180,000
764 Mở màng phổi cấp cứu Lần                596,000                      583,000
765 Mở màng phổi tối thiểu bằng troca Lần                596,000                      583,000
766 Mở màng phổi tối thiểu Lần                596,000                      583,000
767 Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch Lần             2,025,000                   1,973,000
768 Nẹp bột các loại, không nắn (chi dưới – bột liền) Lần                      120,000
769 Phụ cấp Chích áp xe thành sau họng Lần
770 Phụ cấp Cầm máu mũi bằng Merocel Lần
771 Tạo mỏm cụt 1 ngón tay hoặc 1 ngón chân Lần                      220,000
772 Phụ cấp Phục hồi cổ răng bằng Composite, GIC Lần
773 Phụ cấp Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite Lần
774 Phụ cấp Chọc dịch tủy sống Lần
775 Phụ cấp Phương pháp Proetz Lần
776 Lọc màng bụng cấp cứu liên tục Lần                562,000                      549,000
777 Phụ cấp Chọc rửa xoang hàm Lần
778 Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu Lần                459,000                      430,000
779 Sốc điện điều trị các rối loạn nhịp nhanh Lần                319,000                      301,000
780 Chọc hút/dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp [Áp dụng cho BN vào trước 15/12/2018] Lần
781 Điều trị bệnh da bằng ngâm, tắm Lần                  61,400                        84,300
782 Dẫn lưu áp xe phổi Lần                596,000                      583,000
783 Phụ cấp Đặt ống thông niệu quản qua nội soi (sond JJ) Lần
784 Nắn, bó bột gãy mâm chày Lần                335,000                      320,000
785 Điều trị hạ Kali/Canxi máu Lần                      180,000
786 Phụ cấp Bơm thuốc thanh quản Lần
787 Phụ cấp Chích rạch màng nhĩ Lần
788 Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc Lần                  78,400                        75,600
789 Phụ cấp Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement Lần
790 Chọc hút/dẫn lưu dịch màng phổi Lần                137,000                      131,000
791 Phụ cấp Lấy nút biểu bì ống tai ngoài Lần
792 Phụ cấp Lấy dị vật mũi Lần
793 Bơm rửa khoang màng phổi Lần                216,000                      203,000