Giá dịch vụ Thăm dò chức năng

STT Tên dịch vụ  Giá BHYT Giá VP
1 Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..)                    25.900 25.900
2 Đo áp lực bàng quang ở người bệnh nhi               1.937.000 1.937.000
3 Đo âm ốc tai (OAE) chẩn đoán                    54.800 54.800
4 Đo thính lực trên ngưỡng                    59.800 59.800
5 Đo phản xạ cơ bàn đạp                    27.400 27.400
6 Đo niệu dòng đồ                    59.800 59.800
7 Xác định sơ đồ song thị                    63.800 63.800
8 Đo nhĩ lượng                    27.400 27.400
9 Test thử nhược cơ                  192.000 192.000
10 Đo khúc xạ máy                      9.900 9.900
11 Đo độ sâu tiền phòng                  192.000 192.000
12 Test kéo cơ cưỡng bức                  192.000 192.000
13 Điện chẩm kích thích                  395.000 395.000
14 Đo thị trường chu biên                    28.800 28.800
15 Đo sức cản của mũi                    94.400 94.400
16 Đo thính lực đơn âm                    42.400 42.400
17 Test thử cảm giác giác mạc                    39.600 39.600
18 Ghi đáp ứng thính giác thân não (ABR)                  178.000 178.000
19 Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử – Skiascope)                    29.900 29.900
20 Đo chỉ số ABI (chỉ số cổ chân/cánh tay)                    73.000 73.000
21 Đo vận tốc lan truyền sóng mạch                    73.000 73.000
22 Đo áp lực thẩm thấu niệu                    29.900 29.900
23 Đo đường kính giác mạc                    54.800 54.800
24 Đo độ lồi                    54.800 54.800
25 Đo độ lồi mắt bằng thước đo Hertel                    54.800 54.800
26 Điện võng mạc                    94.000 94.000
27 Chụp bản đồ giác mạc                  133.000 133.000
28 Đếm tế bào nội mô giác mạc                  133.000 133.000
29 Điện nhãn cầu                    94.000 94.000
30 Đo khúc xạ giác mạc Javal                    36.200 36.200
31 Đo độ dày giác mạc                  133.000 133.000
32 Test giãn phế quản (broncho modilator test)                  172.000 172.000
33 Đo áp lực hậu môn trực tràng                  948.000 948.000
34 Đo áp lực bàng quang bằng máy niệu động học               1.991.000 1.991.000
35 Đo biên độ điều tiết                    63.800 63.800
36 Nghiệm pháp phát hiện glôcôm                  107.000 107.000
37 Đo áp lực niệu đạo bằng máy                  136.000 136.000
38 Đo áp lực bàng quang bằng cột thước nước                  514.000 514.000
39 Đo sắc giác                    65.900 65.900
40 Đo lưu huyết não                    43.400 43.400
41 Thăm dò huyết động bằng Swan Ganz.               4.547.000 4.547.000
42 Đo thị giác 2 mắt                    63.800 63.800
43 Đo thị giác tương phản                    63.800 63.800
44 Đo độ lác                    63.800 63.800
45 Nghiệm pháp Atropin                  198.000 198.000
46 Đo chức năng hô hấp                  126.000 126.000
47 Holter điện tâm đồ                  198.000 198.000
48 Ghi điện cơ [chi dưới] 128.000
49 Test dung nạp Glucagon.                    38.100 38.100
50 Nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ                  201.000 201.000
51 Ghi điện tim cấp cứu tại giường                    32.800 32.800
52 Ghi điện não đồ cấp cứu                    64.300 64.300
53 Ghi điện não đồ vi tính                    64.300 64.300
54 Điện tim thường                    32.800 32.800
55 Đo điện thế kích thích bằng điện cơ                  128.000 128.000
56 Điện cơ sợi đơn cực (SFEMG)                  128.000 128.000
57 Ghi điện cơ bằng điện cực kim 128.000
58 Ghi điện cơ cấp cứu                  128.000 128.000
59 Điện cơ vùng đáy chậu (EMG)                  141.000 141.000
60 Ghi điện cơ [chi trên] 128.000
61 Ghi điện cơ 128.000
62 Ghi điện não đồ thông thường                    64.300 64.300
63 Nghiệm pháp ức chế bằng Dexamethason liều thấp qua đêm                  262.000 262.000
64 Test chẩn đoán nhược cơ bằng điện sinh lý                  128.000 128.000
65 Đo tốc độ dẫn truyền thần kinh vận động                  128.000 128.000
66 Nghiệm pháp ức chế bằng Dexamethason liều cao qua đêm                  422.000 422.000
67 Đo tốc độ phản xạ Hoffmann và sóng F của thần kinh ngoại vi bằng điện cơ                  128.000 128.000
68 Đo tốc độ dẫn truyền thần kinh cảm giác                  128.000 128.000
69 Nghiệm pháp kích thích Synacthen nhanh                  416.000 416.000
70 Holter huyết áp                  198.000 198.000