Giá dịch vụ Siêu âm

STT Tên dịch vụ Giá BHYT Giá VP
1 Siêu âm tuyến vú hai bên              43.900                  –
2 Siêu âm ổ bụng (gan mật, hệ tiết niệu)              43.900                  –
3 Siêu âm mắt (siêu âm thường qui)              59.500          59.500
4 Siêu âm phần mềm.              43.900          43.900
5 Siêu âm tim 4D            457.000        457.000
6 Siêu âm màng phổi              43.900          43.900
7 Siêu âm tuyến vú hai bên              43.900          43.900
8 Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu              43.900          43.900
9 Siêu âm hạch vùng cổ              43.900          43.900
10 Siêu âm khớp              43.900          43.900
11 Siêu âm tiền liệt tuyến qua trực tràng            181.000        181.000
12 Siêu âm tim cản âm            257.000        257.000
13 Siêu âm nội soi         1.164.000     1.164.000
14 Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh              43.900          43.900
15 Siêu âm tinh hoàn hai bên              43.900          43.900
16 Siêu âm bẹn bìu              43.900          43.900
17 Siêu âm tuyến giáp              43.900          43.900
18 Siêu âm bán phần trước            208.000        208.000
19 Siêu âm dẫn đường đặt catheter tĩnh mạch cấp cứu              43.900          43.900
20 Siêu âm tim, màng tim qua thực quản            805.000        805.000
21 Siêu âm dẫn đường đặt catheter động mạch cấp cứu              43.900          43.900
22 Siêu âm hệ tiết niệu.              43.900          43.900
23 Siêu âm nhãn cầu              43.900          43.900
24 Siêu âm Doppler tim            222.000        222.000
25 Siêu âm tim qua thực quản            805.000        805.000
26 Siêu âm ổ bụng (gan mật, hệ tiết niệu)              43.900          43.900
27 Siêu âm Doppler mạch máu            222.000        222.000
28 Siêu âm 3D/4D trực tràng            181.000        181.000
29 Siêu âm tim cấp cứu tại giường            222.000        222.000
30 Siêu âm tim gắng sức (thảm chạy, thuốc)            587.000        587.000
31 Siêu âm 3D/4D tim            457.000        457.000
32 Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực            222.000        222.000
33 Siêu âm nội mạch         1.998.000     1.998.000
34 Siêu âm Doppler xuyên sọ       222.000