Giá dịch vụ Khám bệnh

STT Tên dịch vụ Giá BHYT Giá VP
1 Khám sức khỏe lao động trong nước. 0 160.000,0000
2 Khám sức khỏe lao động nước ngoài. 0 450.000,0000
3 Khám sức khỏe lao động trong nước. 0 160.000,0000
4 Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa ( không kể xét nghiệm, X-quang) 0 160.000,0000
5 Khám bệnh theo yêu cầu 0 200.000,0000
6 Khám YHCT 38.700,0000 38.700,0000
7 Khám Tai mũi họng 38.700,0000 38.700,0000
8 Khám Răng hàm mặt 38.700,0000 38.700,0000
9 Khám Nội 38.700,0000 38.700,0000
10 Khám Ngoại 38.700,0000 38.700,0000
11 Khám Nội tiết 38.700,0000 38.700,0000
12 Khám yêu cầu Tai mũi họng 0 350.000,0000
13 Khám Bỏng 38.700,0000 38.700,0000
14 Khám Da liễu 38.700,0000 38.700,0000
15 Khám Mắt 38.700,0000 38.700,0000
16 Khám Ung bướu 38.700,0000 38.700,0000
17 Khám 38.700,0000 38.700,0000
18 Khám Phục hồi chức năng 38.700,0000 38.700,0000