Giá dịch vụ Chẩn đoán hình ảnh

STT Tên dịch vụ Đơn vị tính Giá BH Giá VP
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
1 ĐIỆN CƠ
2 Ghi điện cơ [chi dưới] Lần                      126,000
3 Ghi điện cơ Lần                      126,000
4 Ghi điện cơ cấp cứu Lần                128,000                      126,000
5 Ghi điện cơ [chi trên] Lần                      126,000
6 Điện cơ vùng đáy chậu (EMG) Lần                141,000                      136,000
7 Đo điện thế kích thích bằng điện cơ Lần                128,000                      126,000
8 Ghi điện cơ bằng điện cực kim Lần                      126,000
9 Điện cơ sợi đơn cực (SFEMG) Lần                128,000                      126,000
10 GIẢI PHẪU BỆNH
11 Tế bào học đờm Lần                159,000                      147,000
12 Chọc hút các hạch Lần                258,000                      238,000
13 Tế bào học dịch màng khớp Lần                159,000                      147,000
14 Chọc hút kim nhỏ tuyến giáp Lần                258,000                      238,000
15 Chọc hút mô mềm Lần                258,000                      238,000
16 Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết Lần                328,000                      304,000
17 xét nghiệm tế bào các loại dịch Lần                159,000                      147,000
18 Tế bào học nước tiểu Lần                159,000                      147,000
19 Chọc hút các khối u Lân                258,000                      238,000
20 Chọc hút tuyến nước bọt Lần                258,000                      238,000
21 Tế bào học dịch màng bụng, màng tim Lần                159,000                      147,000
22 Xét nghiệm tế bào học áp nhuộm thường quy Lần                159,000                      147,000
23 Xét nghiệm sinh thiết tức thì bằng cắt lạnh Lần                533,000                      493,000
24 Nội Soi Tai Mũi Họng
25 Nội soi tai Lần                  40,000                        50,000
26 Nội soi họng Lần                  40,000                        50,000
27 Nội soi mũi Lần                  40,000                        50,000
28 Nội soi Tai mũi họng [khám yêu cầu] Lần                      350,000
29 Nội soi Tai mũi họng [khám yêu cầu – chuyên khoa] Lần                      200,000
30 Nội soi tai mũi họng Lần                104,000                      202,000
31 ĐỒ VẢI
32 Quần xanh Cái                      100,000
33 Áo xanh Cái                      100,000
34 Áo vàng Cái                        50,000
35 Áo kẻ Cái                      150,000
36 Màn tuyn Cái                      100,000
37 Chăn len Cái                      200,000
38 Chăn kaki Cái                      300,000
39 Thẻ xe miễn phí Cái                      100,000
40 Quần kẻ Cái                      150,000
41 Vỏ gối Cái                        50,000
42 Áo choàng phẫu thuật Cái                      200,000
43 Thẻ chăm sóc Cái                        50,000
44 Đổi Áo xanh Cái
45 Đổi Quần xanh ( váy) Cái
46 Đổi Quần kẻ Cái
47 Đổi Áo kẻ Cái
48 Đổi Thẻ chăm sóc Cái
49 Đổi Áo vàng Cái
50 Đổi Thẻ xe miễn phí Cái
51 Đổi Áo choàng phẫu thuật Cái
52 Đổi Chăn len Cái
53 Đổi Chăn Kaki Cái
54 Đổi Vỏ gối Cái
55 Đổi Màn tuyn Cái
56 CHỤP X-QUANG
57 Chụp đáy mắt không huỳnh quang Lần                214,000                      211,000
58 Chụp Xquang răng toàn cảnh Lần                  65,400                        69,000
59 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng, nghiêng, cúi – ngửa tối đa                  97,200                        94,000
60 Chụp Xquang niệu đồ tĩnh mạch (UIV) lần                609,000                      594,000
61 Chụp Xquang xương cổ tay phải thẳng, nghiêng, chếch Lần                  97,200                        94,000
62 Chụp Xquang xương bàn ngón tay trái thẳng, nghiêng, chếch Lần                  97,200                        94,000
63 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng, nghiêng, chếch 3/4 trái – phải Lần                  97,200                        94,000
64 Chụp Xquang khớp khuỷu tay trái thẳng, nghiêng, chếch Lần                  97,200                        94,000
65 Chụp Xquang khớp khuỷu tay phải thẳng, nghiêng, chếch Lần                  97,200                        94,000
66 Chụp Xquang xương bàn ngón tay phải thẳng, nghiêng, chếch Lần                  97,200                        94,000
67 Chụp Xquang xương cổ chân phải thẳng, nghiêng, chếch Lần                  97,200                        94,000
68 Chụp Xquang xương cổ chân trái thẳng, nghiêng, chếch Lần                  97,200                        94,000
69 Chụp Xquang xương bàn, ngón chân trái thẳng, nghiêng, chếch Lần                  97,200                        94,000
70 Chụp Xquang xương bàn, ngón chân phải thẳng, nghiêng, chếch Lần                  97,200                        94,000
71 Chụp Xquang xương cổ tay trái thẳng, nghiêng, chếch Lần                  97,200                        94,000
72 Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) Lần                  18,900                        69,000
73 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng, nghiêng, chếch Lần                  97,200                        94,000
74 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng, nghiêng, chếch 3/4 trái – phải Lần                  97,200                        94,000
75 Chụp Xquang Blondeau + Hirtz Lần                  65,400                        69,000
76 Chụp XQ cẳng chân phải thẳng. Lần                  65,400                        69,000
77 Chụp XQ sọ tiếp tuyến Lần                  65,400                        69,000
78 Chụp XQ đỉnh phổi ưỡn Lần                  65,400                        69,000
79 Chụp XQ khớp gối trái nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
80 Chụp XQ xương cẳng chân trái thẳng. Lần                  65,400                        69,000
81 Chụp XQ cổ chân phải thẳng. Lần                  65,400                        69,000
82 Chụp XQ xương cổ chân thẳng. Lần                  65,400                        69,000
83 Chụp XQ xương cổ chân trái nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
84 Chụp XQ xương gót phải thẳng. Lần                  65,400                        69,000
85 Chụp XQ xương gót phải nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
86 Chụp XQ xương gót trái nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
87 Chụp XQ xương bàn chân phải thẳng. Lần                  65,400                        69,000
88 Chụp XQ xương bàn chân phải nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
89 Chụp XQ xương bàn chân trái thẳng. Lần                  65,400                        69,000
90 Chụp XQ xương bàn chân trái nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
91 Chụp XQ khớp khuỷu tay phải nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
92 Chụp XQ ngực [tim phổi] nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
93 Chụp XQ khớp gối phải thẳng. Lần                  65,400                        69,000
94 Chụp XQ xương đùi trái nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
95 Chụp XQ xương đùi trái thẳng. Lần                  65,400                        69,000
96 Chụp XQ khớp gối trái thẳng. Lần                  65,400                        69,000
97 Chụp XQ xương đùi phải nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
98 Chụp XQ khớp thái dương hàm hai bên. Lần                  65,400                        69,000
99 Chụp XQ xương bả vai phải thẳng. Lần                  65,400                        69,000
100 Chụp XQ xương bàn tay trái thẳng – nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
101 Chụp XQ cột sống cùng cụt thẳng – nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
102 Chụp XQ cột sống thắt lưng ngửa tối đa. Lần                  65,400                        69,000
103 Chụp XQ cột sống thắt lưng cúi tối đa. Lần                  65,400                        69,000
104 Chụp XQ cột sống cùng – cụt nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
105 Chụp XQ cột sống thắt lưng nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
106 Chụp XQ cột sống thắt lưng chếch ¾ phải. Lần                  65,400                        69,000
107 Chụp XQ xương đùi phải thẳng. Lần                  65,400                        69,000
108 Chụp XQ bàn tay trái thẳng. Lần                  65,400                        69,000
109 Chụp XQ xương cánh tay phải nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
110 Chụp XQ xương bả vai trái nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
111 Chụp XQ cột sống cổ thẳng nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
112 Chụp XQ cột sống cổ thẳng. Lần                  65,400                        69,000
113 Chụp XQ khớp vai phải thẳng. Lần                  65,400                        69,000
114 Chụp XQ khớp vai phải nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
115 Chụp XQ cột sống cổ thẳng nghiêng [thực quản thẳng]. Lần                  65,400                        69,000
116 Chụp XQ xương gót chân trái thẳng – nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
117 Chụp XQ cột sống thắt lưng chếch ¾ trái. Lần                  65,400                        69,000
118 Chụp XQ sọ nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
119 Chụp XQ sọ thẳng. Lần                  65,400                        69,000
120 Chụp XQ khớp cùng chậu phải. Lần                  65,400                        69,000
121 Chụp XQ khớp khuỷu tay phải thẳng. Lần                  65,400                        69,000
122 Chụp XQ xương cẳng tay phải thẳng. Lần                  65,400                        69,000
123 Chụp XQ ổ bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
124 Chụp XQ xương cánh tay phải nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
125 Chụp XQ cột sống ngực thẳng – nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
126 Chụp XQ xương bả vai phải nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
127 Chụp XQ xương cẳng tay trái nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
128 Chụp XQ xương cổ tay phải nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
129 Chụp XQ xương cổ tay trái thẳng. Lần                  65,400                        69,000
130 Chụp XQ xương cổ tay trái nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
131 Chụp XQ xương ức: thẳng- nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
132 Chụp Xquang Stenvers Lần                  65,400                        69,000
133 Chụp Xquang Hirtz Lần                  65,400                        69,000
134 Chụp Xquang Blondeau Lần                  65,400                        69,000
135 Chụp Xquang hàm chếch phải Lần                  65,400                        69,000
136 Chụp XQ xương bàn chân trái thẳng. Lần                  65,400                        69,000
137 Chụp XQ khung chậu nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
138 Chụp XQ cột sống cổ nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
139 Chụp XQ xương ức thẳng. Lần                  65,400                        69,000
140 Chụp XQ xương ức nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
141 Chụp XQ khớp gối phải thẳng – nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
142 Chụp XQ xương cổ tay phải thẳng. Lần                  65,400                        69,000
143 Chụp XQ xương bàn chân phải thẳng – nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
144 Chụp XQ cột sống thắt lưng thẳng. Lần                  65,400                        69,000
145 Chụp XQ khớp vai trái thẳng. Lần                  65,400                        69,000
146 Chụp XQ mặt thấp hoặc mặt cao Lần                  65,400                        69,000
147 Chụp XQ khớp vai trái nghiêng hoặc chếch. Lần                  65,400                        69,000
148 Chụp XQ xương đòn trái thẳng hoặc chếch. Lần                  65,400                        69,000
149 Chụp XQ xương bàn tay trái nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
150 Chụp XQ xương cánh tay phải thẳng. Lần                  65,400                        69,000
151 Chụp XQ xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến. Lần                  65,400                        69,000
152 Chụp XQ mặt nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
153 Chụp XQ mặt thẳng. Lần                  65,400                        69,000
154 Chụp XQ xương bả vai trái thẳng. Lần                  65,400                        69,000
155 Chụp Xquang ngực thẳng Lần                  65,400                        69,000
156 Chụp Xquang ngực chếch [tim phổi chếch] Lần                  65,400                        69,000
157 Chụp XQ xương gót chân trái thẳng. Lần                  65,400                        69,000
158 Chụp XQ khớp gối trái thẳng – nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
159 Chụp XQ khớp háng phải thẳng – nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
160 Chụp XQ xương cẳng chân phải thẳng – nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
161 Chụp XQ xương cẳng chân trái thẳng – nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
162 Chụp XQ xương đùi phải thẳng – nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
163 Chụp XQ xương đùi trái thẳng – nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
164 Chụp XQ xương gót chân phải thẳng – nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
165 Chụp XQ xương cẳng tay trái thẳng – nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
166 Chụp XQ xương cánh tay trái thẳng – nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
167 Chụp XQ xương cổ tay phải thẳng – nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
168 Chụp XQ đường mật qua Kehr [chưa có thuốc cản quang] Lần                240,000                      225,000
169 Chụp Xquang Schuller tai trái. Lần                  65,400                        69,000
170 Chụp XQ xương cẳng chân trái nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
171 Chụp XQ khớp háng thẳng hai bên. Lần                  65,400                        69,000
172 Chụp XQ cột sống ngực thẳng. Lần                  65,400                        69,000
173 Chụp XQ khớp cùng chậu trái. Lần                  65,400                        69,000
174 Chụp XQ hệ tiết niệu không chuẩn bị. Lần                  65,400                        69,000
175 Chụp XQ thực quản cổ nghiêng  [có uống thuốc cản quang] Lần                224,000                      209,000
176 Chụp XQ xương bả vai phải thẳng – nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
177 Chụp XQ khớp khuỷu tay trái thẳng. Lần                  65,400                        69,000
178 Chụp XQ khớp thái dương hàm trái. Lần                  65,400                        69,000
179 Chụp XQ khớp thái dương hàm phải. Lần                  65,400                        69,000
180 Chụp XQ xương bàn tay phải nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
181 Chụp XQ cột sống cổ chếch ¾ trái. Lần                  65,400                        69,000
182 Chụp XQ cột sống ngực nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
183 Chụp XQ niệu đạo bàng quang ngược dòng. Lần                564,000                      549,000
184 Chụp Xquang Schuller tai phải. Lần                  65,400                        69,000
185 Chụp XQ cột sống cổ chếch ¾ phải. Lần                  65,400                        69,000
186 Chụp XQ xương cánh tay trái thẳng. Lần                  65,400                        69,000
187 Chụp XQ xương cánh tay trái nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
188 Chụp XQ cột sống cổ chếch ¾ trái – phải. Lần                  65,400                        69,000
189 Chụp Xquang ruột non Lần                224,000                      209,000
190 Chụp XQ xương bàn chân trái thẳng – nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
191 Chụp XQ xương cẳng tay phải thẳng – nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
192 Chụp XQ xương đòn phải. Lần                  65,400                        69,000
193 Chụp XQ khuỷu tay trái nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
194 Chụp XQ xương cẳng tay phải nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
195 Chụp XQ xương cẳng tay trái thẳng. Lần                  65,400                        69,000
196 Chụp XQ xương bàn tay phải thẳng – nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
197 Chụp XQ xương cổ tay trái thẳng – nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
198 Chụp XQ khớp háng trái thẳng nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
199 Chụp Xquang khung chậu thẳng. Lần                  65,400                        69,000
200 Chụp XQ khớp khuỷu tay trái thẳng – nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
201 Chụp XQ mặt thẳng nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
202 Chụp XQ cột sống thắt lưng thẳng – nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
203 Chụp XQ cột sống thắt lưng cúi – ngửa tối đa. Lần                  65,400                        69,000
204 Chụp XQ hộp sọ thẳng – nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
205 Chụp XQ khớp cổ chân phải thẳng – nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
206 Chụp XQ xương khớp cổ chân trái thẳng – nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
207 Chụp XQ bể thận-niệu quản xuôi dòng Lần                609,000                      594,000
208 Chụp XQ niệu quản-bể thận ngược dòng Lần                564,000                      549,000
209 Chụp XQ thực quản dạ dày Lần                224,000                      209,000
210 Chụp XQ đại tràng Lần                264,000                      249,000
211 Chụp XQ tuyến nước bọt Lần                386,000                      371,000
212 Chụp XQ ống tuyến sữa Lần                386,000                      371,000
213 Chụp XQ hốc mắt thẳng nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
214 Chụp XQ xương cẳng chân phải nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
215 Chụp XQ xương bả vai thẳng – nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
216 Chụp Xquang hàm chếch một bên [hàm chếch trái-  phải] Lần                  65,400                        69,000
217 Chụp Xquang Schuller [schuller tai 2 bên] Lần                  65,400                        69,000
218 Chụp XQ xương khớp cổ chân phải nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
219 Chụp XQ hàm chếch trái. Lần                  65,400                        69,000
220 Chụp XQ xương bả vai trái thẳng – nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
221 Chụp Xquang đường dò Lần                406,000                      391,000
222 Chụp XQ xương cánh tay phải thẳng – nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
223 Chụp XQ xương bàn tay phải thẳng. Lần                  65,400                        69,000
224 Chụp XQ khớp khuỷu tay phải thẳng – nghiêng. Lần                  65,400                        69,000
225 Chụp XQ cột sống thắt lưng chếch ¾  trái – phải. Lần                  65,400                        69,000
226 SUẤT ĂN
227 E: 1200 – 1300, P: 40-50g (01 mềm – cơm + 1 quả – cơm) (Áp dụng cho BN tim mạch, trước, sau PT Tự chọn) Lần                      112,000
228 1500 – 1600, P: 60-70g ( 1 mềm, 2 cơm, 1 quả) ( suy tim, THA, Tự chọn) Lần                        88,000
229 E: 1600 – 1800, P: 60-70g (3 mềm, 1 chè, 1 Ensure(21h)) (Áp dụng cho bệnh tim mạch, Tự chọn) Lần                      139,000
230 1300 – 1400, P: 50 – 60g ( 3 mềm, 1 chè, 1 quả) (  suy tim, THA, Tự chọn) Lần                        85,000
231 E: 1500, P: 65g, G: 54% (3 mềm, 1 sữa Fressubin) (Suy tim, Tự chọn ) Lần                      136,000
232 E: 2400, P: 120g, G: 45% ( 6 sữa Fressubin) (BN suy dinh dưỡng, suy tim, hạn chế dịch) Lần                      497,000
233 E: 750, P: 27g, G: 42% (3 lon sữa Ensure nước) ( Bệnh tim mạch, tự chọn ) Lần                      120,000
234 E: 500, P: 18g, G: 28% (2 lon sữa Ensure nước) ( Bệnh tim mạch, tự chọn ) Lần                        80,000
235 E: 1200-1400, P: 25-35g, G:60-70% (04 bữa: 3 mềm, 1 phụ)(6h-11h-15h-17h) (áp dụng cho các bệnh suy thận giai đoạn cuối chưa TNT, +/- ĐTĐ) Lần                        50,000
236 E: 1200-1400, P: 25-35g, G:60-65% (04 bữa: mềm- cơm – cơm)(6h-11h-17h) (áp dụng cho các bệnh suy thận giai đoạn cuối chưa TNT, +/- ĐTĐ) Lần                        50,000
237 E: 250, P: 9g, G: 14% ( 1 lon sữa Ensure nước) (Bệnh tim mạch, Tự chọn ) Lần                        40,000
238 E: 1500-1600, G50-60% (03 bữa: mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân đái tháo đường/THA) Lần                        61,000
239 E: 400, P: 20g ( 1 lon Fressubin nước )( BN suy dinh dưỡng, suy tim, hạn chế dịch ) Lần                        85,000
240 E: 1400-1500, P: 50-60g (04 bữa nhạt: cháo-súp đặc chè-phở)(6h-10h-14h-18h) (Áp dụng cho bệnh nhân suy tim-THA) Lần                        66,000
241 E: 1400-1600, P:25-35g, G: 60-70%, L: 15-20% (04 bữa: mềm- 2 cơm- 1 phụ)(6h-11h-15h-17h)(áp dụng cho các bệnh suy thận độ IV chưa TNT) Lần                        68,000
242 E:1500-1700,G: 50-60%, L: 15-20% (03 bữa: mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h)(áp dụng cho bệnh nhân xơ gan còn bù/ĐTĐ) Lần                        50,000
243 E:700-900, P:45-55g (03 bữa: mềm-mềm-mềm)(6h-11h-17h)(áp dụng cho các bệnh viêm dạ dày, ruột, PT tiêu hóa) Lần                        50,000
244 E:1200-1400, G: 50-60% (02 bữa: cơm-cơm)(11h-17h)(áp dụng cho bệnh nhân đái tháo đường) Lần                        33,000
245 E:1200-1400, L: 15-20% (02 bữa nhạt: cơm-cơm)(11h-17h)(áp dụng cho các bệnh nhân +/- tăng huyết áp, +/- tăng cholesterol máu) Lần                        33,000
246 E:1600-1800, P:60-70g (03 bữa: mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h)(áp dụng cho các bệnh thông thường) Lần                        50,000
247 E:1600-1800, P: 60-70g (03 bữa: mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h)(áp dụng cho bệnh nhân hệ ngoại) Lần                        50,000
248 E:1800-2000, P:70-80g (03 bữa: mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h)(áp dụng cho các bệnh thông thường) Lần                        61,000
249 E:1800-2000, P: 70-80g (03 bữa: mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h)(áp dụng cho bệnh nhân hệ ngoại) Lần                        61,000
250 E: 1400-1600, P:40-50g, G: 60-65%, L: 15-25% (03 bữa: mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h)(áp dụng cho các bệnh suy thận độ I, II, VCTC, +/- ĐTĐ) Lần                        50,000
251 E:2000-2200, P:80-100g (03 bữa: mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h)(áp dụng cho các bệnh thông thường) Lần                        66,000
252 E:2000-2100, P: 80-100g (03 bữa: mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h)(áp dụng cho bệnh nhân hệ ngoại) Lần                        66,000
253 E: 1400-1600, P:35-40g, G: 55-65%, L: 15-20% (4 bữa: mềm-mềm-chè-miến xào)(6h-11h-15h-17h)(áp dụng cho bệnh suy thận độ III, +/- ĐTĐ) Lần                        72,000
254 E: 1400-1600, P:25-35g, G: 60-70%, L: 15-20% (04 bữa: mềm-mềm- chè-miến xào)(6h-11h-15h-17h)(áp dụng cho các bệnh suy thận độ IV chưa TNT) Lần                        66,000
255 E:1500-1700, P: 60-70g (02 bữa: cơm-cơm)(11h-17h)(áp dụng cho bệnh nhân hệ ngoại) Lần                        55,000
256 E:1400-1600, P:50-60g (03 bữa: mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h)(áp dụng cho các bệnh thông thường) Lần                        50,000
257 E: 700-800, G: 50-60% ( 03 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-11h-17h ) ( cho bệnh nhân đái tháo đường ăn qua sonde). Lần                        39,000
258 E: 1200-1300, P:45-55g (04 bữa: cháo)(6h-10h-14h-18h)(áp dụng cho các bệnh thông thường) Lần                        61,000
259 E: 700-900, P:45-55g (03 bữa: mềm-mềm-mềm)(6h-11h-17h)(áp dụng cho các bệnh thông thường) Lần                        50,000
260 E: 800-900, P: 20-25g ( 03 bữa súp khoai, 300ml /bữa. ( 6h-11h-17h ) ( cho bệnh nhân suy thận ăn qua sonde). Lần                        39,000
261 E: 700-900, P: 20-25g, G: 50-60% ( 03 bữa súp khoai, 300ml /bữa. ( 6h-11h-17h )( cho bệnh nhân đái tháo đường- suy thận ăn qua sonde). Lần                        39,000
262 E: 900-1000, P:50-55g (01 bữa: cơm)(11h)(áp dụng cho các bệnh thông thường) Lần                        33,000
263 E: 600-700, P:30-40g (01 bữa: cơm)(11h hoặc 17h)(áp dụng cho các bệnh thông thường) Lần                        28,000
264 E: 800-900,L:15-20%, P: 37-42g ( 03 bữa súp khoai, 300ml /bữa. ( 6h-11h-17h ) ( cho bệnh nhân tim mạch ăn qua sonde). Lần                        50,000
265 E: 800-900,L:15-20% ( 03 bữa súp khoai, 300ml /bữa. ( 6h-11h-17h ) ( cho bệnh nhân RLCH Lipid ăn qua sonde). Lần                        50,000
266 E: 1400-1500, P:60-70g (02 bữa: cơm-cơm)(11h-17h)(áp dụng cho các bệnh thông thường) Lần                        55,000
267 E: 800-900,L:12-15%, P: 37-42g ( 03 bữa súp khoai, 300ml /bữa. ( 6h-11h-17h )( cho bệnh nhân gan mật ăn qua sonde). Lần                        44,000
268 E: 600-700, P:25-30g (02 bữa: cháo)(giờ theo bs chỉ định)(áp dụng cho các bệnh thông thường) Lần                        33,000
269 E: 700-800,L:12-15%, P: 30-35g (  03 bữa súp khoai, 300ml /bữa. ( 6h-11h-17h ) ( cho bệnh nhân xơ gan mất bù ăn qua sonde). Lần                        44,000
270 E: 600-700, P:25-35g (01 bữa: cơm)(11h)(áp dụng cho các bệnh thông thường) Lần                        22,000
271 E: 1100-1200, P:45-55g (02 bữa: mềm-cơm)(6h-11h)(áp dụng cho các bệnh thông thường) Lần                        39,000
272 E: 1900-2000, P:80-100g (03 bữa: mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h)(áp dụng cho các bệnh thông thường) Lần                        66,000
273 E: 2000-2300, P:80-100g (04 bữa: phở-sữa hộp-cơm-cơm)(6h-9h-11h-17h)(áp dụng cho các bệnh nhân bồi dưỡng) Lần                        83,000
274 E: 2000-2100, P:90-100g (03 bữa: mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h)(áp dụng cho các bệnh thông thường) Lần                        77,000
275 E: 900-1000, P:30-40g (03 bữa cháo)(6h-11h-17h)(áp dụng cho các bệnh trừ suy thận) Lần                        44,000
276 E: 1300-1500, P:50-60g (02 bữa: cơm-cơm)(11h-17h)(áp dụng cho các bệnh thông thường) Lần                        33,000
277 E: 1400-1600, P:65-75g (02 bữa: cơm-cơm)(11h-17h)(áp dụng cho các bệnh thông thường) Lần                        44,000
278 E: 200-300, P:15-20g (01 bữa: mềm)(6h)(áp dụng cho các bệnh thông thường) Lần                        17,000
279 E: 250-350, P:18-25g (01 bữa: mềm)(6h)(áp dụng cho các bệnh thông thường) Lần                        22,000
280 E: 1800-2000, P:80-90g, G: 60-65%, L:15-20% (04 bữa : mềm-cơm-chè-cơm)(6h-11h-15h-17h)(áp dụng cho các bệnh suy thận chạy TNT chu kỳ 3 lần/tuần, HCTH, +/- ĐTĐ) Lần                        72,000
281 E: 1800-2000, P:60-70g, G: 65-70%, L: 15-20% (04 bữa: mềm-cơm miến-chè-cơm miến)(6h-11h-15h-17h)(áp dụng cho các bệnh suy thận độ I, II, VCT cấp) Lần                        66,000
282 E: 1800-2000, P:50-60g, G: 65-70%, L: 15-20% (03 bữa: mềm-cơm miến-cơm miến)(6h-11h-17h)(áp dụng cho các bệnh suy thận độ III) Lần                        61,000
283 E: 1800-2000, P:40-50g, G: 65-70%, L:15-20% (03 bữa: mềm-cơm miến-cơm miến)(6h-11h-17h)(áp dụng cho bệnh suy thận độ IV chưa chạy TNT) Lần                        50,000
284 E: 1600-1800, P:70-80g, G: 60-65%, L: 15-20% (04 bữa: mềm-cơm-chè-cơm)(6h-11h-15h-17h)(áp dụng cho các bệnh suy thận chạy TNT chu kỳ 3 lần/tuần, HCTH, +/- ĐTĐ) Lần                        72,000
285 E: 1600-1800, P:50-60g, G: 65-70%, L: 15-25% (03 bữa: mềm-cơm miến-cơm miến)(6h-11h-17h)(áp dụng cho các bệnh suy thận độ I, II, VCT cấp) Lần                        61,000
286 E: 1600-1800, P:40-50g, G: 65-70%, L: 15-20% (03 bữa: phở-cơm miến-cơm miến)(6h-11h-17h)(áp dụng cho các bệnh suy thận độ III) Lần                        50,000
287 E: 1600-1800, P:35-45g, G: 65-70%, L: 15-20%(03 bữa: mềm-cơm-cơmn)(6h-11h-17h)(áp dụng cho các bệnh suy thận độ IV chưa chạy TNT) Lần                        50,000
288 E: 1400-1600, P:60-70g, G: 60-65%, L:15-20% (04 bữa: mềm-cơm-chè-cơm)(6h-11h-15h-17h)(áp dụng cho các bệnh suy thận chạy TNT chu kỳ 3 lần/tuần, HCTH, +/- ĐTĐ) Lần                        72,000
289 E: 1200-1400, G50-60% (3 bữa : mền-cơm-cơm)(6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân đái tháo đường) 1                        50,000
290 E: 1300-1500, G50-60% (3 bữa : cháo-cơm-cơm)(6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân đái tháo đường) 1                        50,000
291 E: 700-800, G 50-60% (03 bữa cháo)(6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân đái tháo đường) 1                        44,000
292 E: 1400-1600, L: 15 – 20% (3 bữa : mềm- cơm -cơm (6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân đái tháo đường có RLCH Lipid) 1                        50,000
293 E: 1600-1800, L:15-20%(3 bữa : mềm-cơm-cơm )(6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân đái tháo đường có RLCH Lipid) 1                        61,000
294 E: 1600-1700, G50-60%, P: 50-60g (3 bữa nhạt : mềm-cơm-cơm miến)(6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân đái tháo đường có suy thận) 1                        50,000
295 E: 1600-1700, G50-60%, P: 45-50g (3 bữa nhạt : mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân đái tháo đường có gout) 1                        50,000
296 E: 200-300, G50-60% (01 bữa : Mềm)(6h) ( Áp dụng cho bệnh nhân đái tháo đường) 1                        17,000
297 E: 450-550, G50-60% (1 bữa: cơm)(11h hoặc 17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân đái tháo đường) 1                        17,000
298 E: 1300-1400, G50-60% (04 bữa: cháo)(6h-10h-14h-18h) ( Áp dụng cho bệnh nhân đái tháo đường) 1                        66,000
299 E: 1600-1700, G50-60% (03 bữa: mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân đái tháo đường) 1                        66,000
300 E: 1800-1900, G50-60% (03 bữa: mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân đái tháo đường) 1                        66,000
301 E: 1300-1500, L: 15-20% (03 bữa nhạt: mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân THA, tăng cholescherol máu) 1                        50,000
302 E: 1500-1700, P: 55-60g (03 bữa nhạt: mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân suy tim-THA) 1                        50,000
303 E: 1500-1700, P: 60-70g (03 bữa nhạt: mền-cơm-cơm)(6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân suy tim-THA) 1                        61,000
304 E: 1200-1300, P: 40-50g (04 bữa nhạt: cháo-súp đặc-chè-súp đặc)(6h-10h-14h-18h) ( Áp dụng cho bệnh nhân suy tim mất bù/THA) 1                        61,000
305 E: 1500-1600, P: 50-60g (05 bữa nhạt: cháo-súp-chè-phở-ngũ cốc)(6h-9h-12h-15h-18h) ( Áp dụng cho bệnh nhân viêm dạ dày, ruột, PT tiêu hóa) 1                        61,000
306 E: 1800-2000, P: 75-90g (06 bữa: cháo-ngũ cốc-súp-chè-phở-ngũ cốc)(6h-9h-12h-15h-18h-21h) ( Áp dụng cho bệnh nhân viêm dạ dày, ruột, PT tiêu hóa) 1                        66,000
307 E: 1500-1800, P: 60-65g (03 bữa : mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân viêm gan cấp) 1                        50,000
308 E: 1500-1800, P: 75-90g (03 bữa : mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân viêm gan mạn, xơ gan còn bù) 1                        61,000
309 E: 1500-1600, P: 45-55g (04 bữa nhạt : mềm-cơm-chè-phở)(6h-11h-15h-18h) ( Áp dụng cho bệnh nhân xơ gan mất bù) 1                        61,000
310 E: 1500-1600, P: 45-55g (04 bữa nhạt : cháo-phở-chè-súp khoai)(6h-11h-15h-18h) ( Áp dụng cho bệnh nhân xơ gan mất bù) 1                        61,000
311 E: 1800-2000, P: 85-95g (03 bữa : mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân ĐTĐ/xơ gan còn bù) 1                        66,000
312 E: 1500-1600, P: 60-70g (04 bữa nhạt : mềm-súp khoai-cháo-mềm)(6h-10h-14h-18h) ( Áp dụng cho bệnh nhân ĐTĐ/xơ gan còn bù) 1                        66,000
313 E: 1500-1600, P: 60-70g (03 bữa nhạt : mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân xơ gan mất bù) 1                        61,000
314 E: 1500-1800, P: 60-70g (03 bữa : mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân Gout cân nặng bình thường) 1                        61,000
315 E: 1300-1400, P: 45-55g (03 bữa : mềm-cơm-cơm)(6h-11h-17h) ( Áp dụng cho bệnh nhân Gout thừa cân) 1                        50,000
316 E: 300, P: 15g( 01 bữa súp khoai, 300ml /bữa.( cho bệnh nhân ăn qua sonde). 1                        17,000
317 E: 1400-1500, P: 60-65g( 06 bữa súp khoai không sữa , 250ml /bữa(6h- 9h-12h-15h-18h-21h)( cho bệnh nhân ăn qua sonde). 1                        86,000
318 E: 300-400 , P: 15g( 03 bữa súp khoai, 100ml /bữa ( 6h-11h-17h).( cho bệnh nhân ăn qua sonde). 1                        23,000
319 E: 600-700, P: 30-35g( 03 bữa súp khoai, 200ml /bữa. ( 6h-11h-17h) ( cho bệnh nhân ăn qua sonde). 1                        33,000
320 E: 900-1000, P: 40-45g( 03 bữa súp khoai, 300ml /bữa. ( 6h-11h-17h ) ( cho bệnh nhân ăn qua sonde). 1                        50,000
321 E: 400-500, P: 20g( 04 bữa súp khoai, 100ml /bữa. ( 6h-10h-14h-18h ) ( cho bệnh nhân ăn qua sonde). 1                        31,000
322 E: 600-700, P: 40g( 04 bữa súp khoai, 200ml /bữa. ( 6h-10h-14h-18h ) ( cho bệnh nhân ăn qua sonde). 1                        44,000
323 E: 1200-1300, P: 55-60g( 04 bữa súp khoai, 300ml /bữa. ( 6h-10h-14h-18h ) ( cho bệnh nhân ăn qua sonde). Lần                        66,000
324 E: 800-900, P:35- 40g( 05 bữa súp khoai, 150ml /bữa. ( 6h-9h-12h-15h-18h ) ( cho bệnh nhân ăn qua sonde). 1                        50,000
325 E: 1300-1400, P:60-65g( 05 bữa súp khoai, 250ml /bữa  ( 6h-9h-12h-15h-18h ) ( cho bệnh nhân ăn qua sonde). 1                        72,000
326 E: 1500-1700, P: 75-80g( 05 bữa súp khoai, 300ml /bữa. ( 6h-9h-12h-15h-18h ) ( cho bệnh nhân ăn qua sonde). 1                        83,000
327 E: 600-700, P: 30-35g ( 06 bữa súp khoai, 100ml /bữa. ( 6h-9h-12h-15h-18h-21h ) ( cho bệnh nhân ăn qua sonde). 1                        46,000
328 E: 1200-1300, P: 60-65g ( 06 bữa súp khoai, 200ml /bữa.( 6h-9h-12h-15h-18h-21h ) ( cho bệnh nhân ăn qua sonde). lần                        66,000
329 E: 1800-2000, P: 90g( 06 bữa súp khoai, 300ml /bữa. ( 6h-9h-12h-15h-18h-21h )  ( cho bệnh nhân ăn qua sonde). 1                        99,000
330 E: 1400-1500, P: 50-55g( 05 bữa : 03 súp khoai, 300ml /bữa- 02 bữa cháo xen kẽ ( 6h-9h-12h-15h-18h ( cho bệnh nhân ăn đường miệng). 1                        72,000
331 E: 900-1000, G: 50-60% ( 04 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-10h-14h-18h ) ( cho bệnh nhân đái tháo đường ăn qua sonde). 1                        53,000
332 E: 1200-1300, G: 50-60% ( 05 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-9h-12h-15h-18h ) ( cho bệnh nhân đái tháo đường ăn qua sonde). 1                        66,000
333 E: 1500, G: 50-60% ( 06 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-9h-12h-15h-18h-21h )  ( cho bệnh nhân đái tháo đường ăn qua sonde). 1                        79,000
334 E: 600-700, G: 50-60% ( 04 bữa súp khoai, 150ml /bữa. ( 6h-10h-14h-18h ) ( cho bệnh nhân đái tháo đường ăn qua sonde). 1                        33,000
335 E: 900-1000, P: 23-27g ( 04 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-10h-14h-18h ) ( cho bệnh nhân suy thận ăn qua sonde). 1                        44,000
336 E: 1100-1300, P: 30-35g ( 05 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-9h-12h-15h-18h ) ( cho bệnh nhân suy thận ăn qua sonde). 1                        55,000
337 E: 1400-1500, P: 35-40g ( 06 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-9h-12h-15h-18h-21h ) ( cho bệnh nhân suy thận ăn qua sonde). 1                        66,000
338 E: 500-600, P: 15-20g ( 04 bữa súp khoai, 150ml /bữa. ( 6h-10h-14h-18h ) ( cho bệnh nhân suy thận ăn qua sonde). 1                        26,000
339 E: 1200-1400, P: 40-45g(06 bữa nhạt: súp lỏng qua sonde, 250ml/bữa (6h-9h-12h-15h-18h-21h)(cho bệnh nhân Suy thận gđ I-II có suy gan, tăng billirubin) 1                        66,000
340 E: 800-1000, P: 23-27g, G: 50-60% ( 04 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-10h-14h-18h ) ( cho bệnh nhân đái tháo đường- suy thận ăn qua sonde). 1                        44,000
341 E: 1100-1300, P: 30-35g,G: 50-60% ( 05 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-9h-12h-15h-18h ) ( cho bệnh nhân suy thận ăn qua sonde). 1                        55,000
342 E: 1300-1500, P: 35-40g,G: 50-60% (  06 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-9h-12h-15h-18h-21h  ) ( cho bệnh nhân đái tháo đường- suy thận ăn qua sonde). 1                        66,000
343 E: 500-600, P: 15-20g,G: 50-60% ( 04 bữa súp khoai, 150ml /bữa. ( 6h-10h-14h-18h ) ( cho bệnh nhân đái tháo đường- suy thận ăn qua sonde). 1                        26,000
344 E: 900-1000,L:15-20%, P: 40-45g ( 04 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-10h-14h-18h ) ( cho bệnh nhân tim mạch ăn qua sonde). 1                        57,000
345 E: 1000-1300,L:15-20%, P: 50-55g ( 05 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-9h-12h-15h-18h ) ( cho bệnh nhân tim mạch ăn qua sonde). 1                        72,000
346 E: 1400-1500,L:15-20%, P: 65-70g ( 06 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-9h-12h-15h-18h-21h ) ( cho bệnh nhân tim mạch ăn qua sonde). 1                        86,000
347 E: 500-600,L:15-20%, P: 25-30g ( 04 bữa súp khoai, 150ml /bữa. ( 6h-10h-14h-18h ) ( cho bệnh nhân tim mạch ăn qua sonde). 1                        35,000
348 E: 900-1000,L:15-20% ( 04 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-10h-14h-18h ) ( cho bệnh nhân RLCH Lipid ăn qua sonde). 1                        57,000
349 E: 1200-1300,L:15-20% ( 05 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-9h-12h-15h-18h ) ( cho bệnh nhân RLCH Lipid ăn qua sonde). 1                        72,000
350 E: 1400-1600,L:15-20% ( 06 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-9h-12h-15h-18h-21h ) ( cho bệnh nhân RLCH Lipid ăn qua sonde). 1                        86,000
351 E: 500-600,L:15-20% ( 04 bữa súp khoai, 150ml /bữa. ( 6h-10h-14h-18h ) ( cho bệnh nhân RLCH Lipid ăn qua sonde). 1                        35,000
352 E: 900-1000,L:12-15%, P: 40-45g ( 04 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-10h-14h-18h ) ( cho bệnh nhân gan mật ăn qua sonde). 1                        53,000
353 E: 1100-1300,L:12-15%, P: 50-60g ( 04 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-9h-12h-15h-18h ) ( cho bệnh nhân gan mật ăn qua sonde). 1                        66,000
354 E: 1400-1500,L:12-15%, P: 65-70g ( 06 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-9h-12h-15h-18h-21h ) ( cho bệnh nhân gan mật ăn qua sonde). 1                        79,000
355 E: 500-600,L:12-15%, P: 25-30g ( 04 bữa súp khoai, 150ml /bữa. ( 6h-10h-14h-18h ) ( cho bệnh nhân gan mật ăn qua sonde). 1                        33,000
356 E: 800-1000,L:12-15%, P: 35-40g ( 04 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-10h-14h-18h ) ( cho bệnh nhân xơ gan mất bù ăn qua sonde). 1                        48,000
357 E: 1000-1200,L:12-15%, P: 44-47g ( 05 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-9h-12h-15h-18h ) ( cho bệnh nhân xơ gan mất bù ăn qua sonde). 1                        61,000
358 E: 1300-1500,L:12-15%, P: 54-57g ( 06 bữa súp khoai, 250ml /bữa. ( 6h-9h-12h-15h-18h-21h ) ( cho bệnh nhân xơ gan mất bù ăn qua sonde). 1                        73,000
359 E: 500-600,L:12-15%, P: 20-25g ( 04 bữa súp khoai, 150ml /bữa. ( 6h-10h-14h-18h ) ( cho bệnh nhân xơ gan mất bù ăn qua sonde). 1                        31,000
360 E: 200, P:5g (06 bữa: nước cháo, 200ml/bữa. (6h-9h-12h-15h-18h-21h) (Tập ăn sau PT, viêm tụy cấp) 1                        22,000
361 E: 270-300, P:7-9g (06 bữa: cháo, 200ml/bữa. (6h-9h-12h-15h-18h-21h) (Tập ăn sau PT, viêm tụy cấp) 1                        22,000
362 E: 400-500, P:15g (06 bữa cháo, 200ml/bữa. (6h-9h-12h-15h-18h-21h) (Tập ăn sau PT, viêm tụy cấp) 1                        28,000
363 (01 dây truyền, 02 nút đóng chai) (Cho BN ăn nhỏ giọt qua Sonde) 1                        20,000
364 (01 dây truyền, 04 nút đóng chai) (Cho BN ăn nhỏ giọt qua Sonde) 1                        25,000
365 (01 dây truyền, 06 nút đóng chai) (Cho BN ăn nhỏ giọt qua Sonde) 1                        30,000
366 (01 dây truyền, 08 nút đóng chai) (Cho BN ăn nhỏ giọt qua Sonde) 1                        35,000
367 (01 dây truyền, 10 nút đóng chai) (Cho BN ăn nhỏ giọt qua Sonde) 1                        40,000
368 (01 dây truyền, 12 nút đóng chai) (Cho BN ăn nhỏ giọt qua Sonde) 1                        45,000
369 (Dưới 04 giường 02 phích/ngày) (Sáng, chiều) 1                          5,000
370 (Từ 05 đến 08 giường 04 phích/ngày) (Sáng, chiều) 1                        10,000
371 (Người bệnh 01 phích/ngày) (Sáng, chiều) 1                          2,500
372 (Người bệnh 02 phích/ngày) (Sáng, chiều) 1                          5,000
373 SIÊU ÂM
374 Dẫn lưu thận qua da dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                917,000                      904,000
375 Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                176,000                      169,000
376 Chọc hút dịch ổ khớp dưới hướng dẫn siêu âm Lần                152,000                      140,000
377 Đốt sóng cao tần điều trị các u tạng dưới hướng dẫn siêu âm Lần             1,235,000                   1,179,000
378 Siêu âm tim cản âm Lần                257,000                      246,000
379 Đốt sóng cao tần điều trị u gan dưới hướng dẫn siêu âm Lần             1,235,000                   1,179,000
380 Đốt sóng cao tần điều trị ung thư gan (RFA) dưới hướng dẫn siêu âm Lần             1,235,000                   1,179,000
381 Sinh thiết tiền liệt tuyến qua trực tràng dưới hướng dẫn siêu âm Lần                609,000                      589,000
382 Sinh thiết hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn siêu âm Lần                828,000                      808,000
383 Sinh thiết phần mềm dưới hướng dẫn siêu âm Lần                828,000                      808,000
384 Chọc hút nang, tiêm xơ dưới hướng dẫn siêu âm Lần                431,000                      418,000
385 Sinh thiết vú dưới hướng dẫn siêu âm Lần                828,000                      808,000
386 Sinh thiết gan dưới hướng dẫn siêu âm Lần             1,002,000                      978,000
387 Siêu âm can thiệp – chọc hút nang gan Lần                558,000                      547,000
388 Siêu âm can thiệp – Chọc hút tế bào khối u gan, tụy, khối u ổ bụng bằng kim nhỏ Lần                558,000                      547,000
389 Siêu âm can thiệp – Chọc hút và tiêm thuốc điều trị nang gan Lần                558,000                      547,000
390 Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn siêu âm Lần                152,000                      145,000
391 Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu âm Lần                151,000                      144,000
392 Chọc nang tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu âm Lần                221,000                      214,000
393 Chọc hút nang vú dưới hướng dẫn siêu âm Lần                177,000                      170,000
394 Chọc hút ổ dịch, áp xe dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                558,000                      547,000
395 Chọc hút tế bào dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                152,000                      145,000
396 Dẫn lưu các ổ dịch trong ổ bụng dưới hướng dẫn siêu âm Lần                597,000                   2,058,000
397 Dẫn lưu dịch, áp xe, nang dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                597,000                   2,058,000
398 Siêu âm ổ bụng (gan mật). Lần                  43,900                        49,000
399 Siêu âm tiền liệt tuyến qua trực tràng Lần                181,000                      176,000
400 Siêu âm khớp Lần                  43,900                        49,000
401 Siêu âm tuyến giáp Lần                  43,900                        49,000
402 Siêu âm hệ tiết niệu. Lần                  43,900                        49,000
403 Siêu âm phần mềm. Lần                  43,900                        49,000
404 Siêu âm hạch vùng cổ Lần                  43,900                        49,000
405 Siêu âm tim 4D Lần                457,000                      446,000
406 Siêu âm tim qua thực quản Lần                805,000                      794,000
407 Siêu âm Doppler xuyên sọ Lần                      211,000
408 Siêu âm tim, màng tim qua thực quản Lần                805,000                      794,000
409 Siêu âm nội mạch Lần             1,998,000                   1,970,000
410 Siêu âm bẹn bìu Lần                  43,900                        49,000
411 Siêu âm dẫn đường đặt catheter tĩnh mạch cấp cứu Lần                  43,900                        49,000
412 Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu Lần                  43,900                        49,000
413 Siêu âm tuyến vú hai bên Lần                  43,900                        49,000
414 Siêu âm tinh hoàn hai bên Lần                  43,900                        49,000
415 Siêu âm 3D/4D tim Lần                457,000                      446,000
416 Siêu âm màng phổi Lần                  43,900                        49,000
417 Siêu âm dẫn đường đặt catheter động mạch cấp cứu Lần                  43,900                        49,000
418 Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh Lần                  43,900                        49,000
419 Siêu âm tim cấp cứu tại giường Lần                222,000                      211,000
420 Siêu âm 3D/4D trực tràng Lần                181,000                      176,000
421 Siêu âm Doppler mạch máu Lần                222,000                      211,000
422 Siêu âm Doppler tim Lần                222,000                      211,000
423 Siêu âm tim gắng sức (thảm chạy, thuốc) Lần                587,000                      576,000
424 Siêu âm ổ bụng (gan mật, hệ tiết niệu) Lần                  43,900                        49,000
425 Siêu âm nhãn cầu Lần                  43,900                        49,000
426 Holter huyết áp Lần                198,000                      191,000
427 Holter điện tâm đồ Lần                198,000                      191,000
428 Chọc hút, sinh thiết khối u trung thất qua siêu âm thực quản Lần             2,897,000                   2,871,000
429 CHỤP MRI
430 Chụp MRI sọ não có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) Lần             2,214,000                   2,336,000
431 Chụp MRI cột sống ngực có tiêm tương phản (0.2-1.5T) Lần             2,214,000                   2,336,000
432 Chụp MRI khớp háng trái có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T). Lần             2,214,000                   2,336,000
433 Chụp MRI cột sống cổ (0.2-1.5T) Lần             1,311,000                   1,754,000
434 Chụp MRI sọ não (0.2-1.5T) Lần             1,311,000                   1,754,000
435 Chụp MRI cột sống thắt lưng – cùng có tiêm tương phản (0.2-1.5T) Lần             2,214,000                   2,336,000
436 Chụp MRI cột sống cổ có tiêm tương phản (0.2-1.5T) Lần             2,214,000                   2,336,000
437 Chụp MRI hốc mắt và thần kinh thị giác có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) Lần             2,214,000                   2,336,000
438 Chụp MRI khớp gối trái có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T) Lần             2,214,000                   2,336,000
439 Chụp MRI khớp gối phải có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T) Lần             2,214,000                   2,336,000
440 Chụp MRI khớp cùng – chậu có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T) Lần             2,214,000                   2,336,000
441 Chụp MRI hốc mắt và thần kinh thị giác (0.2-1.5T) Lần             1,311,000                   1,754,000
442 Chụp MRI cột sống thắt lưng – cùng (0.2-1.5T) Lần             1,311,000                   1,754,000
443 Chụp MRI khớp háng phải có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T) Lần             2,214,000                   2,336,000
444 Chụp MRI khớp vai trái có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T) Lần             2,214,000                   2,336,000
445 Chụp MRI khớp vai phải có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T) Lần             2,214,000                   2,336,000
446 Chụp MRI khớp vai trái (0.2-1.5T) Lần             1,311,000                   1,754,000
447 Chụp MRI cột sống ngực (0.2-1.5T) Lần             1,311,000                   1,754,000
448 Chụp MRI khớp háng trái (0.2-1.5T) Lần             1,311,000                   1,754,000
449 Chụp MRI khớp cùng chậu (0.2-1.5T) Lần             1,311,000                   1,754,000
450 Chụp MRI khớp háng phải (0.2-1.5T) Lần             1,311,000                   1,754,000
451 Chụp MRI khớp vai phải (0.2-1.5T) Lần             1,311,000                   1,754,000
452 Chụp MRI khớp gối phải (0.2-1.5T) Lần             1,311,000                   1,754,000
453 Chụp MRI khớp gối trái (0.2-1.5T) Lần             1,311,000                   1,754,000
454 Chụp MRI xương và tủy xương có tiêm tương phản (0.2-1.5T) Lần             2,214,000                   2,336,000
455 Chụp MRI xương và tủy xương (0.2-1.5T) Lần             1,311,000                   1,754,000
456 CHỤP CT-SCANER
457 Sinh thiết gan dưới cắt lớp vi tính Lần             1,900,000                   1,872,000
458 Chọc hút ổ dịch, áp xe dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính Lần                732,000                      719,000
459 Chọc hút hạch hoặc u dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính Lần                732,000                      719,000
460 Đốt sóng cao tần điều trị các u tạng dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính Lần             1,735,000                   1,679,000
461 Đốt sóng cao tần điều trị u gan dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính Lần             1,735,000                   1,679,000
462 Chụp CLVT hệ tiết niệu không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) Lần                522,000                      536,000
463 Chụp CLVT hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) Lần                632,000                      970,000
464 Dẫn lưu dịch, áp xe, nang dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính lần             1,183,000                   1,159,000
465 Sinh thiết xương dưới cắt lớp vi tính Lần             1,900,000                   1,872,000
466 Dẫn lưu các ổ dịch trong ổ bụng dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính Lần             1,183,000                   1,159,000
467 Sinh thiết u phổi dưới hướng dẫn của chụp CLVT Lần             1,900,000                   1,872,000
468 Chụp CLVT tiểu khung không tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) Lần             1,446,000                   1,431,000
469 Sinh thiết phổi/màng phổi dưới cắt lớp vi tính Lần             1,900,000                   1,872,000
470 Sinh thiết thận dưới cắt lớp vi tính Lần             1,700,000                   1,672,000
471 Sinh thiết lách dưới cắt lớp vi tính Lần             1,900,000                   1,872,000
472 Sinh thiết tạng hay khối ổ bụng dưới cắt lớp vi tính Lần             1,700,000                   1,672,000
473 Chụp CLVT khớp gối trái có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                632,000                      970,000
474 Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) Lần                632,000                      970,000
475 Chụp CLVT khớp háng không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần             1,446,000                   1,431,000
476 Chụp CLVT khớp gối trái không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần             1,446,000                   1,431,000
477 Chụp CLVT lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần             1,446,000                   1,431,000
478 Chụp CLVT xoang mặt hướng AXIAL không tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) Lần             1,446,000                   1,431,000
479 Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) Lần                522,000                      536,000
480 Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc (từ 1-32 dãy) Lần                522,000                      536,000
481 Chụp CLVT xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                522,000                      536,000
482 Chụp CLVT xương chi có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                632,000                      970,000
483 Chụp CLVT xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần             1,446,000                   1,431,000
484 Chụp CLVT xương chi có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
485 Chụp CLVT lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                522,000                      536,000
486 Chụp CLVT khớp gối trái không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                522,000                      536,000
487 Chụp CLVT khớp háng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                522,000                      536,000
488 Chụp CLVT cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                522,000                      536,000
489 Chụp CLVT ổ bụng không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) Lần                522,000                      536,000
490 Chụp CLVT cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                522,000                      536,000
491 Chụp CLVT khớp gối phải không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                522,000                      536,000
492 Chụp CLVT ổ bụng có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) Lần                632,000                      970,000
493 Chụp CLVT cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                522,000                      536,000
494 Chụp CLVT xoang mặt hướng CORONAL không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) Lần                522,000                      536,000
495 Chụp CLVT xoang mặt hướng AXIAL không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) Lần                522,000                      536,000
496 Chụp CLVT khớp háng có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                632,000                      970,000
497 Chụp CLVT khớp gối phải có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                632,000                      970,000
498 Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) Lần                632,000                      970,000
499 Chụp CLVT cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                632,000                      970,000
500 Chụp CLVT cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                632,000                      970,000
501 Chụp CLVT lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                632,000                      970,000
502 Chụp CLVT xoang mặt hướng CORONAL không tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) Lần             1,446,000                   1,431,000
503 Chụp CLVT khớp gối phải không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần             1,446,000                   1,431,000
504 Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) Lần             1,446,000                   1,431,000
505 Chụp CLVT cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần             1,446,000                   1,431,000
506 Chụp CLVT cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                632,000                      970,000
507 Chụp CLVT xoang mặt hướng AXIAL có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) Lần                632,000                      970,000
508 Chụp CLVT xoang mặt hướng CORONAL có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) Lần                632,000                      970,000
509 Chụp CLVT xoang mặt AXIAL có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
510 Chụp CLVT cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
511 Chụp CLVT lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
512 Chụp CLVT xoang mặt hướng CORONAL có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
513 Chụp CLVT cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
514 Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
515 Chụp CLVT khớp gối trái có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
516 Chụp CLVT khớp gối phải có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
517 Chụp CLVT động mạch chủ ngực (từ 64- 128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
518 Chụp CLVT động mạch chủ bụng bao gồm cả thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
519 Chụp CLVT mạch máu chi trên (từ 64- 128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
520 Chụp CLVT mạch máu chi dưới (từ 64- 128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
521 Chụp CLVT cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
522 Chụp CLVT khớp háng có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
523 Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
524 Chụp CLVT ổ bụng có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
525 Chụp CLVT động mạch vành, tim (từ 64- 128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
526 Chụp CLVT mạch máu não (từ 64-128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
527 Chụp CLVT hệ động mạch cảnh có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
528 Chụp CLVT động mạch phổi (từ 64- 128 dãy) Lần             1,701,000                   2,266,000
529 Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc (từ 64-128 dãy) Lần             1,446,000                   1,431,000
530 Chụp CLVT cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần             1,446,000                   1,431,000
531 Chụp CLVT cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần             1,446,000                   1,431,000
532 Chụp CLVT ổ bụng không tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) Lần             1,446,000                   1,431,000
533 Chụp CLVT tiểu khung có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) Lần                632,000                      970,000
534 Chụp CLVT tiểu khung không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) Lần                522,000                      536,000
535 Chụp CLVT bụng-tiểu khung có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) Lần                632,000                      970,000
536 Chụp CLVT bụng-tiểu khung không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) Lần                522,000                      536,000
537 Chụp CLVT khớp cùng chậu không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                522,000                      536,000
538 Chụp CLVT khớp cùng chậu có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                632,000                      970,000
539 Chụp CLVT khớp cổ chân trái không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                522,000                      536,000
540 Chụp CLVT khớp cổ chân phải không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                522,000                      536,000
541 CĐHA KHÁC
542 Nong và đặt stent động mạch vành Lần             6,816,000                   6,696,000
543 Nong và đặt stent các động mạch khác Lần             6,816,000                   6,696,000
544 Nong và đặt stent động mạch thận Lần             9,066,000                   8,946,000
545 Chụp, nong và đặt Stent động mạch chi (trên, dưới) số hóa xóa nền Lần             9,066,000                   8,946,000
546 Chụp và nong động mạch chi (trên, dưới) số hóa xóa nền Lần             9,066,000                   8,946,000
547 Chụp và nong cầu nối mạch chi (trên, dưới) số hóa xóa nền Lần             5,598,000                   5,502,000
548 Chụp và nút động mạch phế quản số hóa xóa nền Lần             9,116,000                   8,996,000
549 Chụp động mạch chi (trên, dưới) số hóa xóa nền (DSA) Lần             5,598,000                   5,502,000
550 Chụp tĩnh mạch chi số hóa xóa nền (DSA) Lần             5,598,000                   5,502,000
551 Chụp động mạch phế quản số hóa xóa nền (DSA) Lần             5,598,000                   5,502,000
552 Chụp và can thiệp lấy huyết khối động mạch não số hóa xóa nền Lần             9,666,000                   9,546,000
553 Phụ thu Chụp mạch và can thiệp (van tim, tim bẩm sinh, ĐMV…) dưới DSA Lần                   5,000,000
554 Phụ thu Chụp mạch trên máy số hóa xóa nền (DSA) không can thiệp Lần                   2,000,000
555 Chụp và nút dị dạng mạch các tạng số hóa xóa nền Lần             9,116,000                   8,996,000
556 Chụp và can thiệp mạch phổi số hóa xóa nền Lần             9,116,000                   8,996,000
557 Chụp và nút mạch điều trị u gan số hóa xóa nền Lần             9,116,000                   8,996,000
558 Chụp động mạch vành Lần             5,916,000                   5,796,000
559 Chụp và nút động mạch điều trị cầm máu các tạng số hóa xóa nền Lần             9,116,000                   8,996,000
560 NỘI SOI
561 Nội soi thực quản ống mềm lấy dị vật gây tê/gây mê [gây mê] Lần                723,000                      703,000
562 Nội soi phế quản ống mềm [gây tê] Lần                753,000                      738,000
563 Nội soi thực quản ống mềm lấy dị vật gây tê/gây mê [gây tê] Lần                318,000                      305,000
564 Nội soi siêu âm đường tiêu hóa trên Lần             1,164,000                   1,152,000
565 Nội soi siêu âm can thiệp – chọc hút tế bào khối u gan, tụy, u ổ bụng bằng kim nhỏ Lần             2,897,000                   2,871,000
566 Nội soi bơm rửa bàng quang, bơm hoá chất Lần                525,000                      506,000
567 Siêu âm nội soi Lần             1,164,000                   1,152,000
568 Nội soi ổ bụng có sinh thiết Lần                982,000                      937,000
569 NS dạ dày – sinh thiết Lần                433,000                      410,000
570 NS đại tràng cấp cứu Lần                305,000                      287,000
571 NS trực tràng – sinh thiết Lần                291,000                      278,000
572 Nội soi thực quản – Dạ dày – Tá tràng qua đường mũi Lần                580,000                      541,000
573 NS trực tràng không sinh thiết Lần                189,000                      179,000
574 Nội soi trực tràng ống mềm. Lần                189,000                      179,000
575 NS đại tràng gây mê Lần                580,000                      541,000
576 NS trực tràng cấp cứu Lần                189,000                      179,000
577 Nội soi siêu âm dẫn lưu nang tụy Lần             2,897,000                   2,871,000
578 Nội soi ổ bụng Lần                825,000                      793,000
579 Nội soi mật tuỵ ngược dòng để đặt Stent đường mật tuỵ Lần             2,678,000                   2,663,000
580 Nối thông động- tĩnh mạch có dịch chuyển mạch Lần             1,351,000                   1,342,000
581 Nội soi bơm rửa bàng quang, lấy máu cục Lần                893,000                      870,000
582 Nội soi niệu đạo, bàng quang chẩn đoán Lần                925,000                      906,000
583 Nội soi niệu quản chẩn đoán Lần                925,000                      906,000
584 Nội soi hạ họng ống cứng chẩn đoán gây tê Lần                290,000                      278,000
585 Nội soi siêu âm trực tràng Lần             1,164,000                   1,152,000
586 Nội soi hạ họng ống mềm chẩn đoán gây tê Lần                290,000                      278,000
587 NS dạ dày cấp cứu Lần                728,000                   2,191,000
588 Nội soi hạ họng ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê Lần                513,000                      500,000
589 NS đại tràng không sinh thiết Lần                305,000                      287,000
590 Nội soi hạ họng ống mềm lấy dị vật gây tê Lần                513,000                      500,000
591 NS đại tràng Sigma Lần                305,000                      287,000
592 Nội soi hạ họng ống cứng sinh thiết u gây tê/gây mê Lần                513,000                      500,000
593 Nội soi đại tràng sigma Lần                305,000                      287,000
594 Nội soi hạ họng ống mềm sinh thiết u gây tê Lần                513,000                      500,000
595 NS trực tràng – sinh thiết Lần                291,000                      278,000
596 Nội soi thực quản ống cứng chẩn đoán gây tê/gây mê Lần                244,000                      231,000
597 NS dạ dày không sinh thiết Lần                244,000                      231,000
598 Nội soi thực quản ống mềm chẩn đoán gây tê/gây mê Lần                244,000                      231,000
599 Nội soi thanh quản ống cứng chẩn đoán gây tê Lần                508,000                      492,000
600 NS đại tràng – sinh thiết Lần                408,000                      385,000
601 Nội soi thanh quản ống mềm chẩn đoán gây tê Lần                508,000                      492,000
602 Nội soi đại tràng sigma ổ có sinh thiết Lần                408,000                      385,000
603 Nội soi thanh quản ống mềm lấy dị vật gây tê Lần                865,000                      834,000
604 Nội soi đại, trực tràng có thể sinh thiết Lần                408,000                      385,000
605 Nội soi thanh quản ống cứng sinh thiết u gây tê/gây mê Lần                508,000                      492,000
606 Nội soi thanh quản ống mềm sinh thiết u gây tê Lần                513,000                      500,000
607 NS đại tràng tiêm cầm máu Lần                576,000                      544,000
608 Nội soi khí quản ống mềm chẩn đoán gây tê Lần                865,000                      834,000
609 Nội soi đặt catherter bàng quang niệu quản để chụp UPR Lần                645,000                      626,000
610 Nội soi khí quản ống mềm lấy dị vật gây tê Lần                865,000                      834,000
611 Nội soi mật tuỵ ngược dòng để chẩn đoán bệnh lý đường mật tuỵ. Lần             2,678,000                   2,663,000
612 Nội soi khí quản ống mềm sinh thiết u gây tê Lần                865,000                      834,000
613 Nội soi phế quản ống mềm chẩn đoán gây tê Lần                753,000                      738,000
614 Nội soi phế quản ống mềm sinh thiết u gây tê Lần             1,133,000                   1,105,000
615 NS cắt polyp Lần             1,038,000                   1,010,000
616 Nội soi khí phế quản cấp cứu Lần             1,461,000                   1,443,000
617 Nội soi can thiệp – tiêm xơ búi giãn tĩnh mạch thực quản Lần                728,000                   2,191,000
618 NS gắp dị vật ống tiêu hóa Lần             1,696,000                   1,678,000
619 NS cắt polyp Lần             1,696,000                   1,678,000
620 NS thắt TMTQ Lần                728,000                   2,191,000
621 Nội soi can thiệp – Nong thực quản bằng bóng Lần             2,277,000                   2,239,000
622 NS gắp bã thức ăn Lần                728,000                   2,191,000
623 NS tiêm cầm máu Lần                728,000                   2,191,000
624 NS kẹp Clip Lần                728,000                   2,191,000
625 ĐIỆN TÂM ĐỒ
626 Điện tim thường Lần                  32,800                        45,900
627 Ghi điện tim cấp cứu tại giường Lần                  32,800                        45,900
628 Nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ Lần                201,000                      187,000
629 ĐIỆN NÃO ĐỒ
630 Ghi điện não đồ cấp cứu Lần                  64,300                        69,600
631 Ghi điện não đồ vi tính Lần                  64,300                        69,600
632 Ghi điện não đồ thông thường Lần                  64,300                        69,600
633 ĐO LOÃNG XƯƠNG
634 Đo mật độ xương bằng kỹ thuật DEXA [1 vị trí] Lần                  82,300                        79,500
635 Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA [2 vị trí] Lần                141,000                      139,000
636 THĂM DÒ CHỨC NĂNG KHÁC
637 Gây mê khác Lần                699,000                      632,000
638 Test chẩn đoán nhược cơ bằng điện sinh lý Lần                128,000                      126,000
639 Test dung nạp Glucagon. Lần                  38,100                        37,400
640 Nghiệm pháp ức chế bằng Dexamethason liều cao qua đêm Lần                422,000                      407,000
641 Nghiệm pháp ức chế bằng Dexamethason liều thấp qua đêm Lần                262,000                      247,000
642 Đo tốc độ phản xạ Hoffmann và sóng F của thần kinh ngoại vi bằng điện cơ Lần                128,000                      126,000
643 Đo tốc độ dẫn truyền thần kinh cảm giác Lần                128,000                      126,000
644 Đo tốc độ dẫn truyền thần kinh vận động Lần                128,000                      126,000
645 Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường uống 2 mẫu có định lượng Insulin kèm theo Lần                130,000                      128,000
646 Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường uống (50g Glucose) 2 mẫu cho người bệnh thai nghén Lần                160,000                      158,000
647 Nghiệm pháp kích thích Synacthen nhanh Lần                416,000                      411,000