Ths.Bs. TRẦN ANH TUẤN

Trưởng khoa HSTC-CĐ

Chức vụ: Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc

Chuyên ngành: Hồi sức cấp cứu

Thế mạnh chuyên môn: Các kỹ thuật hồi sức cấp cứu

Quá trình công tác:

  • 1989 – 1994: Bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình
  • 1994 – 1997: Học cao học tại Đại học Y Hà Nội
  • 1997 đến nay: làm việc tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, BVĐK tỉnh Thái Bình