Ths.Bs. BÙI THỊ XUYẾN

Phó trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Chức vụ: Phó trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Chuyên ngành: Kiểm soát nhiễm khuẩn

Thế mạnh chuyên môn: chuyên môn chuyên ngành kiểm soát nhiễm khuẩn, đào tạo, nghiên cứu khoa học

Quá trình công tác:

  • Từ năm 2015 – 2017: Nhân viên phòng Chỉ đạo tuyến, BVĐK tỉnh Thái Bình
  • Từ năm 2017 – 2019: Nhân viên phòng Quản lý chất lượng, BVĐK tỉnh Thái Bình
  • Từ năm 2018 – 2020: Cao học – Đại học Y Dược Thái Bình
  • Năm 2019 – 2020: Phó trưởng phòng Công tác xã hội, BVĐK tỉnh Thái Bình
  • Năm 2020 – nay: Phó trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn