BSCKII. NGUYỄN DUY DUẨN

Phó trưởng khoa Nội hô hấp

Chức vụ: Phó trưởng khoa Nội hô hấp
Chuyên ngành: Nội hô hấp
Thế mạnh chuyên môn: Nội soi phế quản; Sinh thiết màng phổi; Mơ màng phổi dẫn lưu khí….
Quá trình công tác:
• Từ năm 2002 – 2012: Bác sĩ điều trị tại Khoa
• Từ năm 2012 – 2014: Học chuyên khoa I tại Bệnh viện Bạch Mai và Đại học Y Hà Nội
• Từ năm 2016 – 2021: Phó trưởng khoa Nội hô hấp, BVĐK tỉnh Thái Bình
• Từ năm 2021 – nay: Học bác sĩ chuyên khoa II tại Đại học Y Hà Nội