BSCKI.BS. ĐINH VĂN KHOA

Trưởng khoa Giải phẫu bệnh

Chức vụ: Trưởng khoa Giải phẫu bệnh

Chuyên ngành: Giải phẫu bệnh

Thế mạnh chuyên môn:

  • Thực hiện thủ thuật chọc hút kim nhỏ, xét nghiệm tế bào học các khối u, dịch tế bào học các màng.
  • Xét nghiệm mô bệnh học chẩn đoán các mô sau thủ thuật và phẫu thuật bằng phương pháp nhuộm HE
  • Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học tức thì bằng phương pháp cắt lạnh

Quá trình công tác:

  • Từ 1997 – 2010: Bác sĩ khoa Giải phẫu bệnh – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình
  • Từ 2010 – 2012: Học chuyên khoa I, chuyên ngành Giải phẫu bệnh tại Trường Đại học Y Hà Nội
  • Từ 2012 – nay: Trưởng khoa Giải phẫu bệnh – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình