Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức sinh hoạt mạng lưới công tác xã hội Bệnh viện năm 2022

Thực hiện kế hoạch về truyền thông Bệnh viện năm 2022; nhằm mục đích cung cấp các thông tin về hoạt động Công tác xã hội trong bệnh viện, đồng thời tăng cường kiến thức và kỹ năng về một số nhiệm vụ công tác xã hội trong bệnh viện cho các thành viên mạng lưới; chiều ngày 6/10/2022, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình tổ chức Sinh hoạt mạng lưới Công tác xã hội bệnh viện năm 2022. Tham dự buổi sinh hoạt có các cán bộ bệnh viện là thành viên trong mạng lưới Công tác xã hội của bệnh viện và nhân viên phòng Công tác xã hội.

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng phòng Công tác xã hội báo cáo tại buổi sinh hoạt.

Tại buổi sinh hoạt, Ths. Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng phòng Công tác xã hội đã tập trung vào các nội dung: vai trò của mạng lưới Công tác xã hội trong bệnh viện; các hoạt động Công tác xã hội trong Bệnh viện và các quy trình phối hợp giữa mạng lưới Công tác xã hội và Phòng Công tác xã hội.

Buổi sinh hoạt đã cung cấp thêm các thông tin về hoạt động Công tác xã hội trong bệnh viện, từ đó giúp các thành viên trong mạng lưới trở thành đầu mối kết nối thông tin thường xuyên với phòng Công tác xã hội để kịp thời triển khai hiệu quả các hoạt động Công tác xã hội trong bệnh viện.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

PHÒNG CTXH

Bài viết cùng chủ đề: