Báo cáo Đề án phát triển Trung tâm Ung bướu và Trung tâm Tim mạch giai đoạn 2023 – 2025, tầm nhìn 2030 tại Sở Y tế

Ngày 27/4/2023, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã tham dự Hội nghị báo cáo đề án phát triển Trung tâm Ung bướu và Trung tâm Tim mạch giai đoạn 2023 – 2025, tầm nhìn đến 2030 tại Sở Y tế. Đ/c Phạm Quang Hòa – Giám đốc Sở Y tế chủ trì hội nghị.

Đ/c Phạm Quang Hòa – Giám đốc Sở Y tế chủ trì hội nghị

Hội nghị đã nghe Ts.Bs. Nguyễn Thị Thanh Trung – Phó Giám đốc bệnh viện, Giám đốc Trung tâm Tim mạch và BSCKII. Nguyễn Phúc Kiên – Giám đốc Trung tâm Ung bướu, BVĐK tỉnh Thái Bình báo cáo phân tích hoạt động và chuẩn bị cho đề án phát triển giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến 2030 của hai Trung tâm.

Ts.Bs. Nguyễn Thị Thanh Trung – Phó Giám đốc bệnh viện, Giám đốc Trung tâm Tim mạch BVĐK tỉnh phát biểu tại Hội nghị
BSCKII. Nguyễn Phúc Kiên – Giám đốc Ung bướu, BVĐK tỉnh Thái Bình báo cáo tại Hội nghị

Tại hội nghị, sau khi nghe hai trung tâm báo cáo, các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Sở đã có những đóng góp cho việc xây dựng đề án phát triển của hai Trung tâm.

TTND.TS.BSCKII. Nguyễn Thị Minh Chính – Giám đốc BVĐK tỉnh Thái Bình phát biểu tại Hội nghị
Đ/c Phạm Quang Hòa – Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Phạm Quang Hòa – Giám đốc Sở Y tế giao nhiệm vụ cho bệnh viện chuẩn bị và xây dựng đề án phát triển Trung tâm Ung bướu và Trung tâm Tim mạch giai đoạn 2023 – 2025 tầm nhìn đến 2030, trong đó có lộ trình thực hiện nêu rõ thời gian nào 2 trung tâm đủ điều kiện và khả thi trong việc phát triển thành hai bệnh viện chuyên khoa.

Sau khi bệnh viện xây dựng đề án, Sở Y tế sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương, từ đó làm căn cứ để xây dựng các đề án thị phần: Đề án phát triển tổ chức bộ máy, đề án phát triển chuyên môn kỹ thuật, đề án đào tạo nguồn nhân lực, đề án đầu tư về xây dựng bệnh viện, đề án phát triển công nghệ thông tin…. Đồng thời đồng chí yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế hỗ trợ bệnh viện và hai trung tâm trong việc xây dựng và hoàn thiện đề án.

Căn cứ vào đề án phát triển các cơ sở khám, chữa bệnh tỉnh Thái Bình đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 03/2/2019 và Chương trình hành động số 1719/CTHĐ-SYT ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Sở Y tế về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng chí mong muốn đề án sớm được hoàn thiện để Sở Y tế làm căn cứ trình UBND tỉnh về phương án sử dụng đất để UBND tỉnh có phương án trong việc bố trí, quy hoạch quỹ đất cho bệnh viện và làm căn cứ để xây dựng dự toán định mức suất đầu tư cho bệnh viện. Song hành với việc phát triển hai trung tâm, các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế cũng yêu cầu bệnh viện mở rộng các chuyên khoa để đảm bảo cho việc phát triển và ổn định của bệnh viện khi 2 trung tâm đủ điều kiện thành lập thành bệnh viện Tim mạch và Bệnh viện Ung bướu Thái Bình.

PHÒNG CTXH

Bài viết cùng chủ đề: