Lịch trực Bệnh viện từ 26-08 đến 01-09

In trang

Lịch trực Bệnh viện từ 26-08 đến 01-09

 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042  - 19001990 * Email: dakhoathaibinh@gmail.com