Giám sát cắt ngang nhiễm khuẩn Bệnh viện năm 2019

In trang

Thực hiện công văn số 875/NORRED-QLCL của Ban quản lý Trung ương về việc Triển khai giám sát chủ động nhiễm khuẩn bệnh viện, ngày 30/07/2019, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình thực hiện kế hoạch giám sát cắt ngang nhiễm khuẩn Bệnh viện năm 2019.

     Nhiễm khuẩn bệnh viện đã trở thành một thách thức y tế của toàn cầu. Tại các nước phát triển tỷ lệ mắc nhiễm khuẩn bệnh viện là từ 5-10% tổng số người bệnhnhập viện, trong khi đó tỷ lệ này ở các nước đang phát triển là trên 25%. Nhiễm khuẩn bệnh viện làm tăng thời giannằmviện, tăng chi phí điều trị, tăng tỷ lệ mắc bệnh và đặc biệt làm tăng tỷ lệ tử vong.

     Thực hiện công văn số 875/NORRED-QLCL của Ban quản lý Trung ương về việc Triển khai giám sát chủ động nhiễm khuẩn bệnh viện, ngày 30/07/2019, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình thực hiện kế hoạch giám sát cắt ngang nhiễm khuẩn Bệnh viện năm 2019.

     Tại chương trình, nhóm điều tra sẽ kiểm tra trên tất cả bệnh nhân điều trị nội trú tại 12 khoa lâm sàng có yếu tố nguy cơ cao mắc nhiễm khuẩn bệnh viện. Việc kiểm tra thực hiện theo hình thức nghiên cứu bệnh án bệnh nhân đang điều trị nội trú, thăm khám trực tiếp trên bệnh nhân và thu thập thông tin vào phiếu điều tra theo mẫu của bệnh viện (điều tra mô tả cắt ngang), tiêu chuẩn chẩn đoán dựa vào bộ Tiêu chuẩn chẩn đoán nhiễm khuẩn bệnh viện theo Quyết định 3916/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

     Việc giám sát cắt ngang giúp các nhà quản lý biết được tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện hiện mắc và các yếu tố liên quan từ đó có thể đề ra các biện pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện.

 

Nhóm điều tra nghiên cứu bệnh án

Nhóm điều tra thăm khám trên bệnh nhân tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc

PHÒNG CTXH

 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042  - 19001990 * Email: dakhoathaibinh@gmail.com